Skip to content

  • Dokumenti 2. vatikanskog sabora
    Dokumente Drugog vatikanskog sabora, u izdanju Kršćanske sadašnjosti, izdane 1993. god., možete preuzeti ovdje: Dokumenti Drugog vatikanskog sabor
  • Značajni crkveni dokumenti iz sadašnjosti i prošlosti Crkve, preuzeti s raznih mjesta… Značajniji crkveni dokumenti: KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE (1994.) ZAKONIK KAN
Sva prava pridržana: vjeraidjela.com