Skip to content

13. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evanđelja


Tko ne uzme svoga križa, nije mene dostojan.
Tko vas prima, mene prima


Mt 10, 37-42

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.« 


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Vino novo u mješinama novim – to je Isusov navještaj. Što to znači? Novi odnos, koji Isus predlaže, nije sukladan s postojećim religioznim, socijalnim i obiteljskim sustavima koji su se temeljili na poslušnosti i moći. Isusov navještaj nije više baziran na moći i poslušnosti nego na prihvaćanju njegove ljubavi. Upravo to pogađa tri svete vrijednosti na kojima počiva društvo i religija. Tri vrijednosti o kojima se ne raspravlja: Bog, domovina, obitelj. Isus započinje svoj govor o obitelji u kojoj je vlast muža nad ženom i djecom bila neprikosnovena. Citirajući proroka Miheja, Isus govori da će djelovanje mesije biti usmjereno prema podjeli, čovjek će se odvojiti od oca, kći od majke, snaha od svekrve. Drugim riječima, novo se odjeljuje od staroga.

U današnjem evanđelju Isus izjavljuje: „Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan.“ Što to znači? Prva Isusova poruka usmjerena je na djecu, a zatim na roditelje ali s istim značenjem: osloboditi osobe od odnosa, vezâ koje ih stežu, ograničuju. Isus ne želi navezane, nego slobodne osobe.

Prva poruka upućena je djeci koja trebaju prekinuti veze poslušnosti i ovisnosti o roditeljima a koje ih priječe da rastu i da se ostvare. Isus se zatim obraća roditeljima. Oni se, pak, trebaju odvojiti od svoje djece jer su najprije bračni drugovi. Isus poziva na potpunu slobodu. Istina, onaj tko prihvati ovakvu Isusovu poruku, bit će smatran luđakom i odbačen od društva koje se temelji upravo na ovisnosti i poslušnosti, tim svetim vrijednostima. Posljedica svega toga su progoni.

Upravo zato Isus će reći – ovo je prvi put da se pojavljuje u Matejevu evanđelju – „Tko ne uzme svoga križa“: Bog ne daje križ, nego križ biva prihvaćen od čovjeka. Isus misli na horizontalnu gredu koja se osuđeniku stavlja na ramena kako bi je nosio do mjesta izvršenja presude. Kazna križa značila je odbačenost od Boga, od naroda i od obitelji. Bio je to potpuni gubitak vlastita ugleda i vrijednosti. Isus, dakle, želi slobodne osobe sposobne i spremne na gubitak vlastitog ugleda.

Isus nastavlja: „Tko nađe život svoj“ – znači tko ga zadrži za sebe – „izgubit će ga“. „A tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.“

Gdje je bezgranična ljubav, ondje je i život bez ograničenja. Tko misli samo na sebe, propada; tko misli na druge, ostvaruje sebe u potpunosti.

I evo nam sada iznenađenja: „Tko vas prima, mene prima.“ Isus govori o osobama koje su prihvatile križ u svom životu. Onaj tko nosi križ, nije – kako je to religija vjerovala – proklet od Boga, nego je vidljivo očitovanje samoga Boga. Zato Isus nastavlja: „Tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.“ Stoga, prihvatiti i nositi svoj križ ne znači biti proklet od Boga i od društva, nego znači očitovati Božju prisutnost u vlastitu životu.

Isus nastavlja tipičnim biblijskim govorom: „Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku.“ A zatim ponovno iznenađuje: „Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode…“ – „najmanji“ znači nevidljiv, neznatan, odbačen – „zato što je moj učenik“ – učenik koji je na sebe uzeo svoj križ – „zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.“ Onaj tko primi njegova učenika, neće imati učeničku plaću, nego samu prisutnost Boga u svom životu.

Današnja je Isusova poruka vrlo jasna. Isus treba slobodne osobe. Osobe koje nisu navezane na obitelj, pa ni na Boga. Naime, Bog ne navezuje ljude na sebe, nego ih želi slobodne te ih poziva da kao On te s Njim idu prema svakom čovjeku.

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Život natopljen Božjim prvenstvom – uz evanđ... Mt 10, 37-42 »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko n...
Primati i davati Isusa – razmišljanje uz 13.... Mi ljudi se teško i sporo oslobađamo bolesti vjerskog individualizma, to jest potrebe da u stvarima vjere ne dopuštamo da nas netko drugi pouč...
13. nedjelja kroz godinu (A) – homilija Uvod i pokajnički čin Uvijek je mučno govoriti o patnji i o smrti. Bezbrojni naraštaju ljudi su od početaka ljudske povijesti razbijali...
13. nedjelja kroz godinu (A) – nacrt za homi... Uvod i pokajnički čin Gospodin nam uporno, "više puta i na više načina" govori kako su bitno povezane ljubav prema Bogu i ljubav prema ...
Meditacija uz 13. nedjelju kroz godinu (A) Napomena: Iako ove godine svetkovina Sv. Petra i Pavla ima prednost pred slavljem nedjelje kroz godinu, pa se dosljedno, uzimaju čitanja te svetkovine...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!