Skip to content

19. nedjelja kroz godinu (C)

Svjedoci smo inflacije ljudske riječi. Volimo kratke i sadržajne poruke. Mnoštvo riječi nas umara ili mi umaramo druge. Neki će to objasniti kako je tempo života ubrzan i kako nemamo dovoljno živaca za druge… Međutim, ako su riječi bez sadržaja i ne odgovaraju istini, ako proizlaze iz praznoga srca koje odjekuje – onda su one naporne.

Ljudi se olako razbacuju riječima i obećanjima uz opasku – “šta košta obećati?”
Košta – povjerenja, obraza, autoriteta, ugleda, zavođenja drugoga na krivi put,… Možda smo svijesni da živimo u laži, ali ne želimo iz nje izići jer nam je “lijepo” – u skladu sa pjesmom – “Laži, laži, laži me – ti to radiš najbolje…”
Poslije takve “očaranosti”, nužno dolazi do raz-očarenja.
Bog i njegova Riječ neće nas razočarati. I danas nas Isus umiruje: “Neboj se…!”

Promislimo o značenju i vrijednosti vlastitoga srca koje smo spremni jeftino “prodati” – dopuštajući mu da se veže uz propadljivo blago koje danas je, a sutra nije… Jer “gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.” Kakvo blago – takvo i srce? Možda je pretprano svime i svačim i trebalo bi ga od svega suvišnog isprazniti da bi ga se moglo obogatiti pravim bogatstvom koje ne propada…

Jadikujemo nad onim čega nemamo, što nam fali i nedostaje – a zaboravljamo na ono što imamo, što nam je povjereno i za što će se od nas “račun” tražiti. Mi si često puta umišljamo da je drugima puno više dano (možda su nas i zaveli da mislimo kako imaju znanje, moć, “vlast”, posjedovanje istine i pravednosti, kako su gospodari mira, donositelji ljubavi i slobode…) i od njih očekujemo, a kako će dati ako nisu primili? Istina je da smo i mi puno toga primili i da primamo… Pretpostavljam da te ja pročitanim nisam dovoljno obogatio pa pročitaj dolje Evanđelje i ne zaboravi:
“Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.”
Ono što nam je povjereno i darovano – neka ne bude uteg našoj slobodi i “sreći”!


Alojz Kovaček


Prvo čitanje: Mudr 18, 6-9
Čitanje Knjige Mudrosti

Noć oslobođenja bijaše unaprijed najavljena ocima našim da bi jasno znali kakvim su prisegama povjerovali, i da budu dobre volje. Tako je tvoj narod očekivao spas pravednika i propast neprijatelja. Jer čime si kaznio naše protivnike, time si proslavio nas, pozvavši nas k sebi. Tada su pobožna djeca pravednikâ žrtve tajno prinijela i složno postavila zakon božanstven da sveti tvoji jednako snose i dobra i pogibelji. I tad su zapjevali svete pjesme otaca.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam: 33, 1.12.18-20.22
Pripjev: Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu!

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu!

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama
kao što se u tebe uzdamo!


Drugo čitanje: Heb 11, 1-2.8-19
Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Zbog nje stari primiše svjedočanstvo.

Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja, jer iščekivaše onaj utemeljeni grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.

Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.

U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanjâ, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže. Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.

Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! – uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.

Riječ Gospodnja.


Evanđelje: Lk 12, 32-48
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

»Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!

A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«

Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.

I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«

Riječ Gospodnja.

P o v e z a n i   t e k s t o v i

19. nedjelja kroz godinu (C) Mudr 18, 6-9 Nakon Salomonove molitve za mudrost, biblijski pisac u posljednjem velikom dijelu knjige analizira njezine manifestacije u...
19. nedjelja kroz godinu (C) – komentar evan... I vi budite pripravni Lk 12,32-48 »Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo.« »Prodajte što god imate i dajt...
Primiti Kraljevstvo – razmišljanje uz 19. ne... Teško je govoriti o današnjem Evanđelju (Lk 12, 32-48) jer pred onim što izreče naš Gospodin, a govorio je o posvemašnjem odricanju od zemaljs...
Meditacija uz 19. nedjelju kroz godinu (C) Budite pripravni Vozači dobro znaju što znači krenuti na put s „ćelavim“ gumama, kad čovjek sam sebi kaže: „Valjda će izdržati...“ A ak...
Koliko imam vremena? – razmišljanje uz 19. n... U današnjem Evanđelju (Lk 12, 32-48) Gospodin Isus nas hrabri, poučava ali i upozorava o tome kakav treba biti naš život u svijetu. Hrabri nas...