Skip to content

20. nedjelja kroz godinu (C)


Kada se sve urušava, zločesti ljudi će i u Božjem proroku pronaći “krivca”. Nastavljajući loše savjetovanje i djelovanje “dostojanstvenici” gube svoje dostojanstvo i čast i zato Jeremija mora stradati. Lažni proroci koji su podilazili kraljevima i narodu govoreći ono što godi njihovim ušima, nisu nikome smetali – jer bili su “uvjerljivi” u propovijedanju lažne sigurnosti. Kralj pred propadanjem kraljevstva i bez vlasti sačuvat će svoju čast spašavajući proroka tek na nagovor nekog sporednog lika – Ebed Meleka… Nasuprot “dostojanstvenicima”, i neznani pojedinac može učiniti puno na buđenju svijesti i savijesti!

Onaj koji prolazi i koji je “prošao zemljom čineći dobro” – nužno doživljava protivljenje grešnika. Dobar čovjek uvijek strši i protivi se uspavanoj savijesti nepravednih. Lakše je njega napasti i ukloniti iz svoje sredine nego li mijenjati sebe.

Oganj Božje ljubavi koju je Isus došao baciti na zemlju nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ili će čovjek dopustiti da ga taj plamen ljubavi zahvati i krene putem ljubavi sve do – “ludosti križa”, ili će se u svome lažnom “miru” staviti na suprotnu stranu. Mir je Božji dar i plod njegove pravednosti, ne mogu ga ostvariti oni koji se Bogu protive skrivajući se iza služenja “općem dobru”, a radeći za svoje interese…


Alojz Kovaček


Prvo čitanje: Jr 38, 4-6.8-10
Rodila si me, majko, da se svađam i prepirem sa svom zemljom. (Jr 15, 10)

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U one dane: Dostojanstvenici rekoše kralju: »Jeremiju valja ubiti: on zaista obeshrabruje ratnike koji su još ostali u ovome gradu i sav narod kad takve riječi pred njima govori. Pa taj čovjek ne traži dobrobit ovoga naroda, nego njegovu propast.« A kralj Sidkija odgovori: »Eto, on je u vašim rukama, jer kralj ionako više nema nikakve vlasti nad vama.« Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u zdenac kraljeva sina Malkije, što bijaše u tamničkom dvorištu, i spustiše ga na užetima. Ali u zdencu ne bijaše vode, već samo glib, tako da Jeremija propade u glib.

Tada Ebed-Melek izađe iz kraljevskog dvora te ovako reče kralju: »Gospodaru, kralju moj, zlo čine ovi ljudi kad tako postupaju s prorokom Jeremijom: bacili su ga u zdenac, gdje će od gladi umrijeti, jer više nema kruha u gradu.« Nato kralj zapovjedi Kušitu Ebed-Meleku: »Povedi trojicu ljudi te izvuci proroka Jeremiju iz zdenca dok nije umro.«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam: 40, 2-4.18
Pripjev: Gospodine, u pomoć mi pohitaj!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
Izvuče me iz jame propasti,
iz blata kalnoga;
noge mi stavi na hridinu,
korake moje ukrijepi.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.
Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti,
i uzdanje će svoje staviti u Gospodina.
Bijedan sam ja i nevoljan,
al Gospodin se brine za me.
Ti si pomoć moja i moj spasitelj;
o Bože moj, ne kasni!


Drugo čitanje: Heb 12, 1-4
Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: I mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u početnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom.

Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.

Riječ Gospodnja.


Evanđelje: Lk 12, 49-53
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!

Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.«

Riječ Gospodnja.

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Isusov sveti rat – razmišljanje uz 20. nedje... Riječi koje je izgovorio Isus, a zapisao sveti Luka u svome Evanđelju (Lk 12, 49-53), po svom sadržaju naizgled odudaraju od cjelokupne Isusov...
20. nedjelja kroz godinu (C) Jr 38, 4-6.8-10 S obzirom da se obraćenje nije dogodilo kako je Gospodin preko Jeremije prethodno zahtijevao, nakon prve deportacije u ...
20. nedjelja kroz godinu (C) – komentar evan... Nisam došao donijeti mir na zemlji, nego razdjeljenje Lk 12,49-53 »Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krs...
Meditacija uz 20. nedjelju kroz godinu (C) Oganj i razdjeljenje Po čemu se razlikuje istinski umjetnik od vrsnog obrtnika? U čemu je „genijalnost“ nekog slikara ili glazbenika, n...
20. nedjelja kroz godinu (C) Isusove riječi proteklih nedjelja stavljale su pred naše oči drugačiju viziju života od one kojim živi većina ljudi. Ljudi većinom žive onako kako im ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!