Skip to content

21. nedjelja kroz godinu (C) – komentar evanđelja

1


Doći će s istoka i zapada i sjesti
za stol u kraljevstvu Božjem


Lk 13, 22-30

Putujući tako u Jeruzalem, prolazio je i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.« »Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ‘Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ‘Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ‘Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ‘Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’« »Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Kako bismo bolje razumjeli današnji Lukin evanđeoski ulomak, moramo znati da je u Isusovo vrijeme Izraelski narod vjerovao da je jedini narod koji će se spasiti; pogani, pak, ne.

„Putujući tako u Jeruzalem, prolazio je i naučavao gradovima i selima.“ Isus ide prema završnoj etapi svoga poslanja koja će se dogoditi u gradu u kojem će po rukama religioznih vlasti biti ubijen.

„Reče mu tada netko: Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju?“ Zašto želi znati koliki je broj onih koji će se spasiti? Zato što su vjerovali da je spasenje privilegirano samo za Izrael. Umjesto da kaže broj onih koji će se, Isus odgovara tko su ti koji će se spasiti.

„A on im reče: Borite se da uđete na uska vrata.“ Isus ne govori o tko zna kakvoj potrebnoj snazi da bi se moglo proći kroz jedna takva vrata. Vidjet ćemo da se kroz ta vrata ne prolazi lako, ne zbog poteškoća, nego, kako kaže Isus: „Mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.“ Neće moći, jer će vrata već biti zatvorena. Još jednom: Isus ne govori o tko zna kakvim potrebnim žrtvama i askezama da bi se ušlo na ta vrata, nego o otvaranju očiju jer postoji rizik da bude prekasno – da vrata već budu zatvorena. Zašto? „Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani“ – dakle, poteškoća nije u prolasku kroz vrata nego u vremenu, to jest, da ne bude kasno.

„Počnete kucati na vrata: ‘Gospodine, otvori nam!’“ Evanđelist govori o osobama koje su u zajedništvu s Isusom – nazivaju ga Gospodine. No, „on će vam odgovoriti: ‘Ne znam vas odakle ste!’“ Odnosno, ne poznaje ih. Zašto ih Isus ne poznaje? Poslušajmo izgovor onih koji se nalaze pred zatvorenim vratima: „Pa mi smo s tobom jeli i pili“ – aluzija na euharistiju – „po našim si trgovima naučavao!“ Čak su se i hranili njegovom Riječju. Unatoč tome, Isus im govori: „Kažem vam: ne znam odakle ste.“ Isus ponavlja već rečeno. Štoviše, navodi i Psalam 6,8: „Odstupite od mene, svi zlotvori!“ Odakle ovakav Isusov kruti stav? Jer Isusa ne zanima odnos učenika prema Ocu ili prema njemu. Njega zanima plod tog odnosa koji se konkretizira u odnosu prema braći i to djelima milosrđa, ljubavi, sažalnosti, praštanja, velikodušnog dijeljenja. Upravo takva djela omogućuju zajedništvo s Bogom. Bog nas neće pitati jesmo li vjerovali u njega, nego jesmo li ljubili kao On. Zato Isus govori: „Ne poznam vas!“ Isusa ne zanima kakav odnos imaju prema Bogu, nego prema drugima u potrebi.

Istina, oni su sudjelovali na euharistiji, no nisu bili sposobni sebe učiniti kruhom za druge, svoj život hranom za druge. Slušali su njegov nauk, ali taj ih nauk nije preoblikovao, niti njihov život. Isusove riječi su vrlo ozbiljne: „Ondje će biti plač i škrgut zubi“ – slika koja označuje potpuni neuspjeh vlastita života. Kao što mi kažemo: „od muke bi si kosu počupali!“

„Kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke“ – upravo su proroci upozoravali narod na vršenje kulta prema Bogu a da su pri tom zaboravili potrebite – „u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene“. Izraelski narod, koji smatraše da ima pravo udjela u Božjem kraljevstvu – prema Isusu – naći će se vani, pred zatvorenim vratima, jer ljubav prema Bogu nisu pretvorili u ljubav prema drugima. I ne samo to! Mjesto tog naroda zauzet će drugi narodi – pogani: „I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.“

Kada Isus govori o kraljevstvu Božjem, ne predstavlja ga religiozno-liturgijskim simbolima, nego uvijek slikom stola. Od tog stola bit će udaljeni oni koji su mislili da je samo za njih rezerviran – Izraelski narod – a pristupit će mu oni koji su bili isključeni – pogani. Isus zaključuje: „Evo, ima posljednjih“ – pogani – „koji će biti prvi, ima i prvih“ – Izrael – „koji će biti posljednji.“

Ovo je Isusova vrlo ozbiljna opomena, te vrlo aktualna. Često postoji određena umišljenost zbog pripadnosti pojedinoj religiji, zbog sudjelovanja na određenom obredu. Umišljenost da neki imaju prava a drugi ne, zbog pripadnosti određenoj kulturi, naciji, vjeri, rasi, spolu… Prema Isusovu nauku, treba se čuvati takva stava, jer bi vrata mogla biti zatvorena.

Treba biti pozoran! Pozoran, jer one koje smatrate isključenima, upravo bi oni mogli zauzeti vaše mjesto u kraljevstvu Božjem.  Naravno, nakon ovih Isusovih riječi – kao prvi – pojavit će se farizeji s prijetnjama smrću.

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Boriti se za vječno spasenje – razmišljanje ... Govoriti o Božjem bezuvjetnom milosrđu, kao što mi mi govorimo posljednjih mjeseci tijekom ove Godine milosrđa, a čitati ovaj evanđeoski tekst...
21. nedjelja kroz godinu (C) Iz 66, 18-21 Izraelci su stoljećima bili uvjereni kako su jedini ispravan narod. Smatrali su sebe jedinima koji su vršili Zakon Božji i...
Meditacija uz 21. nedjelju kroz godinu (C) Pa mi smo s tobom jeli i pili! U jednom dječjem vrtiću jedan se malac pohvalio teti kako on vozi tatin bicikl. Ona ga je upozorila da...
Borbom do spasenja – razmišljanje uz 21. ned... Pitanje spasenja je jedno od nezaobilaznih pitanja u ljudskom životu, a i Gospodin Isus je često govorio o toj temi. Štoviše, može se reći da ...
Isus Krist, Kralj svega stvorenja (C) – kome... Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje Lk 23, 35-43 Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govor...