Skip to content

3. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja


OBRATITE SE I VJERUJTE EVANĐELJU


Mk 1,14-20

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.  I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.

Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Evanđelista Marko ukazuje na glupost vlasti, moći. Svaki put kada moćnik vjeruje da će ugušiti optužujući glas, Gospodin podiže još jači. O tome nam piše Marko u današnjem ulomku.

„pošto Ivan bijaše predan“ – evo nam prvog sukoba između vlasti i jednog Božjeg poslanika. „otiđe Isus u Galileju“. Isus započinje djelovanje na području koje je daleko od židovske religiozne institucije, na područja koje je u dodiru s poganima a u kojem je mentalitet bio otvoreniji.

„Propovijedao je evanđelje Božje“ odnosno Dobru, Radosnu vijest. A koja je to Radosna vijest? Ona da je Bog različit od one slike Boga koju su svećenici narodu predstavljali. Potpuno je to drugačiji Bog. To nije Bog koji traži, nego Bog koji daje. Nije to Bog koji kažnjava nego koji prašta; Bog koji ne samo da je dobar nego je isključivo dobar.

To je sadržaj Božje Radosne vijesti koju Isus propovijeda. Bog je ljubav a ta se ljubav bezuvjetno nudi svakoj osobi. To je Radosna vijest koju Isus naviješta.

„Ispunilo se vrijeme…“ Da bi izrazio vrijeme, Marko koristi izraz koji znači zgodna prilika, naklonjena prilika, prilika koju treba odmah iskoristiti jer postoji rizik da je više neće biti.

„približilo se kraljevstvo Božje“. Pod tim izrazom podrazumijeva se Božja vladavina. U novom odnosu s Bogom, kojega Isus predlaže, nema više nekog zakona čovjeku izvana nametnutog kojega je dužan obdržavati. Ne! Taj novi odnos se temelji na prihvaćanju i življenju one ljubavi slične Božjoj. Bog Isusa ne vlada ljudima izdajući zakone koje treba obdržavati nego potpuno im darujući svoju snagu, svoj Duh koji ih čini sposobnim velikodušno ljubiti kao što ih On sâm ljubi.

Kraljevstvo Božje je blizu. No da bi to postala stvarnost, potrebno je da čovjek donese odluku – obraćenje! Marko ne koristi glagol – obratiti se – u smislu povratka religiji nego taj glagol znači promjena mentaliteta koja se duboko utiskuje u ponašanju – okrenutost vlastita postojanja prema dobru drugih.

Na takvo obraćenje Isus poziva kako bi kraljevstvo Božje postalo stvarnost. U ovom evanđelju izraz kraljevstvo Božje znači alternativno društvo, društvo koje umjesto da se uzdiže – ono silazi; umjesto da zapovijeda – ono služi; umjesto na nagomilava dobrâ – ono ih dijeli.

Da bi se to ostvarilo, potrebno je obraćenje.

„Obratite se i vjerujte evanđelju!“

Pri tome Isus treba ljude, treba suradnju ljudi.

„I prolazeći uz Galilejsko more…“ Evanđelista govori o Galilejskom moru a radi se zapravo o jezeru. Zašto onda Marko koristi riječ more? Jer more bijaše granica sa zemljom pogana a napose jer more bijaše ona granica koju su Židovi morali prijeći da bi ušli u Obećanu zemlju.

Stoga, Marko tim izrazom proširuje Isusovu poruku koja nije upućena samo Galileji nego cijelom poganskom svijetu – svima!

„ugleda Šimuna i Andriju“. Dva grčka imena koja upućuju na otvorenost mentaliteta.

„gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: Hajdete za mnom…“ Poziv je to koji se neprestano čuje kroz evanđelje – i jučer i danas – hajdete za mnom! Poći za njim, slijediti ga jer On zna kako ostvariti alternativno društvo – kraljevstvo Božje.

„i učinit ću vas ribarima ljudi!“ Evanđelista  se nadovezuje na 47. poglavlje proroka Ezekijela u kojem su prikazani parovi braće koji primiše obećanu zemlju. Dakle, kraljevstvo Božje je jedna stvarnost koja se sada ostvaruje po pozivu dvojice braće – Šimuna i Andrije. No, zašto ih Isus poziva da postanu ribari ljudi? Isus ih ne poziva da budu pastiri niti da budu vođe, ne poziva ih da budu učitelji nego ribari.

Koje je značenje tog poziva?

Upecati ribu znači izvući je van iz njezina prirodnog ambijenta – u smrt. A to se čini zbog vlastita interesa i dobrobiti. Ribariti ljude znači izvući ih van iz vode u kojoj je prisutna opasnost smrti – izvući ih van iz neprijateljskog ambijenta u kojem mogu nastradati i umrijeti – a to se ne čini zbog vlastite računice nego da bi oni živjeli.

To je pravo obraćenje! Obraćenje  na koje Isus poziva je sljedeće: do sada si živio zbog vlastitih interesa – od sada živi zbog interesa drugih; do sada si ribario za sebe – od sada to čini za druge; do sada si mislio samo na sebe – od sada počni misliti na druge! Pri tome je potrebna suradnja ljudi s Bogom kako bi postalo moguće ostvariti alternativno društvo –  kraljevstvo Božje. A prvi korak je ribariti ljude, izvući ih iz sveg onoga što im smrt donosi. Ono što život daje jest odreći se vlastitih interesa; ono što smrt donosi je živjeti isključivo za sebe i zbog vlastitih interesa.

Upravo će oni koji su okrenuti sebi samima i vlastitim interesima biti Isusovi najveći i najžešći neprijatelji!

„Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.“ Dakle, ta dva prva učenika odmah prihvaćaju Isusov poziv. No, Isus tu ne staje. Sada se obraća dvojici braće koji nose židovska imena: Jakovu i Ivanu. Ta njihova imena znače da su navezani na tradiciju, na predaju a upravo će njih dvojica stvarati poteškoće Isusovu pozivu – hajdete za mnom!

„Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.“

Isusova namjera je pozvati osobe koje će s njim surađivati te time postati nositelji života onima koji se nalaze u ambijentu smrti.

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Nezahvalna služba propovijedanja – razmišlja... U kronologiji Isusova života i djelovanja, evanđelist sveti Marko zapisa kako je Isus, nakon što je Ivan Krstitelj bio uhićen, otišao iz Judej...
3. nedjelja kroz godinu (B) – homilija Uvod i pokajnički čin Ponekad kao da smo umorni. Evo, na početku svake svete mise kajemo se za svoje grijehe, to činimo i u svakoj ispo...
3. nedjelja kroz godinu (B) – nacrt za homil... Uvod i pokajnički čin Mimo svih naših ljudskih očekivanja Bog je s čovjekom uvijek dobrostiv i dobrohotan. Ne da se zavesti našim pro...
Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (B) ISPUNILO SE VRIJEME Isus započinje svoje javno djelovanje u Galileji. Srž njegove poruke jest: „Ispunilo se vrijeme, približilo se Kral...
Treća nedjelja kroz godinu (B) RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Jn 3,1-5.10 Knjiga o Joni, čiji odlomak pratimo u prvom čitanju, mala je satirična novela ...