Skip to content

31. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja


Mk 12, 28-34

Tada pristupi jedan od pismoznanaca koji je slušao njihovu raspravu. Vidjevši da im je dobro odgovorio, upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini.  Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!«

»Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«

Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.«

Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Isus je u jeruzalemskom Hramu optužio svećeničku kastu na vlasti da je od Hrama učinila špilju razbojničku. I ne samo to! Optužio je i poglavare da su ubojice koji će i njega, zbog vlastitih interesa, ubiti. Oni bi to htjeli, ali ne mogu jer se boje mnoštva. Stoga je prisutna jedna serija napadâ na Isusa kako bi ga ozloglasili i diskreditirali. Ipak, iz svih tih napada Isus izlazi još jači nego prije. Nakon napada farizejâ i saducejâ, sada na red dolazi pismoznanac.

„Tada pristupi jedan od pismoznanaca“ – oni su službeni teolozi Hrama koji su već donijeli odluku da Isusa treba eliminirati. Već u 2. poglavlju evanđelist je naveo da su tražili načine kako da ga pogube jer je bogohulio zbog čega treba i umrijeti. Dakle, taj pismoznanac „koji je slušao njihovu raspravu“ te „vidjevši da im je dobro odgovorio, upita ga: Koja je zapovijed prva od sviju?“ Pismoznanac ne postavlja pitanje kako bi nešto naučio, jer već zna odgovor. On želi znati kakav stav Isus ima prema zapovijedima, budući da se svojim ponašanjem već udaljio od ustaljenih i općeprihvaćenih zapovijedi.

Koja je to prva zapovijed ispred svih? To je ona koju čak i Bog obdržava. A to je subotnji počinak. Obdržavanje subotnje zapovijedi jednako je obdržavanju cijelog Zakona. Povreda subote povreda je cjelokupnog Zakona što se kažnjava smrću. A Isus? Čak ni on nije obdržavao taj zakon. Više puta ga je kršio. Prema tome, postavljeno pitanje nije išlo za tim da nešto nauči, nego da se Isusa osudi.

Isus odgovori: „Prva je…“ Ovdje nailazimo na Isusov iznenađujući odgovor. Naime, pismoznanac je upitao koja je prva zapovijed, a on ne citira ni jednu zapovijed, nego navodi Credo Izraela – Sh’ma Yisrael, a to je molitva koju su Židovi molili dva puta na dan, ujutro i navečer i nalazimo je u Pnz 6,4: „Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega“ – ovdje se Isus izražava drukčije nego što to piše u Starom zavjetu – „i iz sve duše svoje“, odnosno cijelim svojim životom – „i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!“

Kako bi ljubav prema Bogu bila autentična, potrebno je da bude očitovana i prema bližnjemu. Stoga Isus na ovu molitvu dodaje i propis iz Levitskog zakonika 19,18: „Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.“ Iz ovoga možemo zaključiti sljedeće: postoji apsolutna ljubav prema Bogu, a prema bližnjemu je ta ljubav relativna jer se odnosi samo na pripadnike Židovskog naroda. To je nauk židovske zajednice, a ne Isusove. U Isusovoj zajednici će biti jedna jedina zapovijed koja se ne odnosi na apsolutnu ljubav prema Bogu, a koja bi crpila svu čovjekovu energiju. To je istinska zapovijed ljubavi: „Zapovijed vam novu dajem – ljubite jedni druge“ (Iv 13,34).

Nakon što je Isus to izrekao, potvrđuje da nema veće zapovijedi od te.

„Nato će mu pismoznanac: ‘Dobro, učitelju! Po istini si kazao’“. Pismoznanac se napokon Isusu obraća riječju: „Učitelju“. „On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga“ – i evo riječi po kojima pismoznanac napokon shvaća nešto novo – „više je nego sve paljenice i žrtve“. Već je prorok Hošea izrekao riječi Jahvine: „Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice“ (6,6). Upravo to Bog želi! Isus ne traži žrtve prema Bogu, nego ljubav prema bližnjemu.  To je važnije od svih žrtava i paljenica.

„Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: Nisi daleko od kraljevstva Božjega!“ Čudno, niti je daleko, niti je blizu. Za ulazak u kraljevstvo Božje potrebno je obraćenje utemeljeno na tri ponašanja: umjesto osobnog zgrtanja dolazi velikodušno dijeljenje s drugima; umjesto izdizanja nad drugima dolazi silaženje među posljednje te umjesto zapovijedanja dolazi služenje. A upravo je to najteže za jednog pismoznanca.

Evanđelist zaključuje: „I nitko se više nije usuđivao pitati ga.“ Ono što čudi je sljedeće: nemamo zabilježenu nikakvu reakciju ovog pismoznanca. Očito da ne prihvaća Isusov poziv ulaska u kraljevstvo. Njegovo pitanje je bilo teoretsko, rekli bismo skolastičko: ostao je u okvirima tradicije i ne prihvaća Isusov poziv na novo. Štoviše, za njega, službenog teologa onog vremena, teško je prihvatljivo sagnuti se te bližnjemu biti sluga, a ne gospodar.

P o v e z a n i   t e k s t o v i

31. nedjelja kroz godinu (B) Kažemo da smo vjernici, slušamo o zapovijedi ljubavi, ali kada dođemo u svakodnevni život uspijevamo iznalaziti razloge da ne počnemo ozbiljno...
Dokida li ljubav ostale zapovijedi? – razmiš... Problem koji je mučio pismoznanca iz Evanđelja (Mk 12, 28b-34) nije samo problem iz nekih vremena, već se i danas pojavljuje na različite nači...
31. nedjelja kroz godinu (B) – homilija Uvod i pokajnički čin Sveto pismo je obimna knjiga. Kršćanski nauk mladi uče kroz sve godine svoga školovanja. Studij teologije traje p...
Rođenje svetoga Ivana Krstitelja (B) – komen... Ivan mu je ime Lk 1,57-66.80 Elizabeti se, međutim, navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čul...
3. korizmena nedjelja (B) – komentar evanđel... Razvalite ovaj Hram i ja ću ga u tri dana podići Iv 2, 13-25 Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe p...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!