Skip to content

32. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evanđelja


Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!


Mt 25, 1-13


»Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uze svoje svjetiljke i iziđe u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.«

»Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’«

»Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ‘Zaista, kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Matej otvara 25. poglavlje svog evanđelja zadnjim od 5 govora od kojih se sastoji njegovo djelo, kao imitacija 5 knjiga zakonâ napisanih od Mojsija. Ovo poglavlje sadrži posljednji spomen o kraljevstvu nebeskom izrečen kroz sliku deset djevica.

„Tada će“ – evanđelist se nadovezuje na Gospodinov dolazak i njegovo očitovanje u ljudskoj povijesti – „kraljevstvo nebesko“ – znači alternativno društvo koje Isus želi ostvariti – „biti kao kad deset djevica“. Riječ je o djevojkama koje se nalaze u dobi za udaju ali to još nisu učinile. „Uze svoje svjetiljke“ – ne radi se o onim malim kućnim svjetiljkama nego o bakljama – „iziđe u susret zaručniku“ – od proroka Hošee pa nadalje koristila se slika o Bogu kao o zaručniku, a narod je bio njegova zaručnica.

„Pet ih bijaše ludih“ – ovdje Matej koristi isti izraz koji je Isus upotrijebio pri govoru o odnosima u zajednici kada je rekao „tko bratu svome kaže luđače…“ te na završetku govora na Gori kada upotrebljava sliku luđaka koji gradi kuću na pijesku. „A pet mudrih“ – kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni.

„Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše.“ Ovdje se ne radi o temi bdijenja budući da su sve zaspale, nego o (ne)sposobnosti  ići zaručniku u susret.

„O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’“ Ovdje se Isus ne nadovezuje na ženidbene običaje onog vremena, nego ih preokreće. Naime, u to doba djevojke nisu išle zaručniku u susret, nego zaručnica – u pratnji djevojaka – ulazila je u kuću zaručnika. Ovdje Isus  to preokreće. Zašto? Kako bi slušateljima svratio pozornost na ono što slijedi.

„Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke“ – i evo nam problema – „lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’“ Odgovor mudrih djevica može nam se činiti čudnim kada rekoše: „Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!“ Mudre su razborito odgovorile, jer bolje da barem one krenu zaručniku u susret sa svjetiljkama, nego da to sve učine, ali bez svjetla. Ulje predstavlja ono što svi mogu imati, ali ne može biti dano svima.

„Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik“ – evanđelist opisuje svadbenu sliku – „koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata“. I ovo se ne slaže s tadašnjim svadbenim običajima! Naime, na svadbu se pozivalo cijelo selo, a vrata se nisu zatvarala.

„Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine!“ – isto kao kada je Isus već rekao: „Ne poznam vas!“ Naime, nije dostatno samo vjerovati, nije dovoljno biti pravovjeran niti vjeran doktrini. Gospodin traži djelatno sudjelovanje koje donosi život. To je slika ulja. U  Matejevu evanđelju Isus će reći: „Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“ To ulje koje daje svjetlo zapravo su dobra djela koja se ne mogu drugima „posuditi“. Dobra djela se ili čine ili ih nema!

Isus nastavlja: „Zaista, kažem vam, ne poznam vas!“ Isus, Gospodin, ne poznaje one koji svoj odnos prema njemu temelje samo na pravovjerju i vjernosti doktrini, nego one koji svoje djelovanje pretoče u konkretni susret s potrebnima i s onima koji su u nevolji, koji pate.

Konačni poziv: „Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!“ Bdjeti ne znači ostati budan cijelu noć, nego biti potpuno svjestan i pozoran na sve ono što se događa, odnosno smireno živjeti vlastiti život surađujući s Gospodinom kao njegovi su-stvaratelji alternativnog društva.

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Snalažljive djevice – razmišljanje uz 32. ne... Za čovjeka bi se moglo reći da je biće snova i planova, jer nema toga tko ne pravi planove i tko ne nastoji ostvariti svoje snove. Samo je pit...
32. nedjelja kroz godinu (A) – homilija   Uvod i pokajnički čin Svake nas nedjelje Božja riječ prosvjetljuje da uvidimo što je doista važno i potrebno. Pomaže nam da uvi...
32. nedjelja kroz godinu (A) – nacrt za homi... Uvod i pokajnički čin Prije nekoliko dana sjetili smo se naših pokojnika, razmišljali o svetima na nebu, ali i o smislu našeg vlastitog...
Meditacija uz 32. nedjelju kroz godinu (A) Dajte nam od svoga ulja Dok nisam vidio koliko to strašno puno vremena oduzima, rado sam igrao šah na računalu. Zanimljivo je to. Povuč...
24. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evan... Ne kažem ti do sedam puta nego sedamdeset puta sedam Mt 18, 21-35 Tada pristupi k njemu Petar i reče: »Gospodine, koliko puta da opro...