Skip to content

4. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evanđelja


Blago siromasima duhom


Mt 5, 1-12

Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!«

»Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Bez sumnje, Blaženstva su remek djelo Matejeva evanđelja ne samo zbog teološke dubine i bogatstva nego i književne. Pogledajmo, stoga, ovaj Matejev veličanstveni ulomak.

„Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru.“ Isus se ne udaljuje od mnoštva niti se distancira nego ih „vodi“ prema gori. Ne radi se o bilo kojoj gori, iako evanđelist ne navodi njezino ime. Što to znači? U biblijsko-hebrejskoj tradiciji gora se odnosi na brdo Sinaj na kojem je Bog preko Mojsija sklopio savez sa svojim narodom. Osim toga, ta gora označuje i božansku sferu, mjesto na kojoj Bog boravi. Prema tome, po navještaju Blaženstava Isus nastoji dovesti mnoštvo – poziv vrijedi i danas – prema Bogu.

„I kad sjede“ – stav učitelja – „pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati“. Matej predstavlja Isusova Blaženstva i to vrlo detaljno. Ne samo da je pazio na njihov broj nego i na broj riječi sadržan u pojedinom Blaženstvu, slijedeći ondašnju literarnu tehniku. Blaženstava ima točno osam a u duhovnoj predaji, napose u izvornom kršćanstvu, taj broj označuje Isusovo uskrsnuće – uskrsnu prvi dan u tjednu! Zbog toga su krstionice bile oktogonalno pravljene. Broj 8 označuje život koji smrt ne prekida. Time Matej želi reći da onaj koji prihvati Blaženstva u sebi ima takav život koji je sposoban i smrt nadvladati. Osim broja Blaženstava, Matej je pazio i na njihov ukupni broj riječi – njih 72. Zašto baš 72? Jer prema 10. poglavlju knjige Postanka broj poznatih poganskih naroda onoga vremena bijaše upravo 72. Koja je onda Matejeva namjera? Dok je Mojsije na brdu Sinaju proglasio zapovijedi rezervirane samo za Izrael, Isus, pak, s ove gore – koja zamjenjuje Sinaj – ne prima od Boga neki novi savez nego on, koji jest Bog, proglašuje novi Savez za sve narode.

Prvo Blaženstvo je najvažnije od svih jer je ono ključ za sva ostala: „Blago“ Što znači riječ „blago“? Radi se o tolikoj radosti za koju se smatralo da ju je nemoguće postići na zemlji. U ono vrijeme i u ondašnjoj kulturi vjerovalo se da blaženi bijahu bogovi koji uživahu privilegije ljudima nedostupne. No, da bi se bolje shvatio izraz „blago“, treba ga promatrati nakon pojedinih situacija o kojima Isus govori.

Prvi „blaženi“ su  „siromasi duhom“. Odmah treba reći da Isus nikada ne proglašuje sirotinju blaženima. Sirotinja su jadnici kojima treba pomoći sama kršćanska zajednica. Isus ne traži od svojih učenika da idu za sirotinjom kojih ima na pretek nego da eliminiraju uzroke koji dovode do siromaštva. Dakle, Isus govori: „Blago siromasima duhom“ ili u duhu. Grčki izraz se može prevesti na tri načina: „siromasi duhom“ – to su oni kojima nedostaje duha, kreteni. No, zar je moguće da Isus proglašuje blaženima ljudsku glupost? Očito da se ne radi o tome. Kao drugi način moglo bi se prevesti „blaženi u duhu“ – radi se o osobi koja, iako posjeduje dobra, ipak je duhovno distancirana od njih. Pazi slučaja – Crkva je upravo tako tumačila ovo blaženstvo. No, Isus ne traži duhovno siromaštvo nego nenavezanost na dobra koja ima. To vidimo u Isusovu susretu s bogatašima. Treći način je: „blaženi zbog duha“ – ne radi se o sirotinji koje je društvo takvim učinilo nego se radi o onima koji se slobodno i dragovoljno odriču odnosno dijele ono što imaju s onima koji nemaju. To su blaženi u duhu – oni koji velikodušno dijele ono što imaju i ono što jesu.

Isus proglašuje blaženima one koji izaberu tako živjeti. I nastavlja: „njihovo je kraljevstvo nebesko!“ – glagol je u prezentu, sadašnjost. Nije riječ o obećanju za budućnost nego se to sada događa. Nažalost, u prošlosti je izraz „kraljevstvo nebesko“ napravilo puno zbrke: shvaćalo se kao da se radi o onozemnom svijetu te se siromašnima govorilo da su blaženi jer će ići u raj. Ništa od svega toga. Matej je jedini evanđelist koji koristi izraz „kraljevstvo nebesko“ dok ostali koriste „kraljevstvo Božje“. Isus je već pozvao na potrebno obraćenje jer je blizu kraljevstvo Božje. Prihvaćanjem Blaženstava, kraljevstvo Božje postaje stvarnost. A što zapravo znači „kraljevstvo Božje“? Da Bog vodi svojima. Kako? Ne dajući im zakone koje ljudi moraju obdržavati nego dajući im svoju vlastitu sposobnost ljubavi za druge. Stoga, Isus kaže: oni koji to slobodno i dragovoljno prihvate, blaženi su jer od tog trenutka prihvaćaju to blaženstvo i time omogućuju Bogu da se očituje u čovjekovu životu kao Otac. Zatim slijede ostala Blaženstva, u serijama po tri. Prva tri se odnose na ljudske patnje zbog kojih je kršćanska zajednica pozvana – blaženstva nisu za pojedinca nego poziv upućen cijeloj zajednici – dakle kršćanska zajednica je pozvana da čovjeka oslobodi tih patnji nakon čega slijedi preporod u čovjeku i u samoj zajednici. A to se događa prihvaćanjem tih Blaženstava.

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

4. nedjelja kroz godinu (A) Blaženstva - pogled na novi svijet, u vječnost Jednom, kad prođu nebo i zemlja, oni koji uđu sa Gospodinom u vječnost neće više imati nej...
Poradi Isusa – razmišljanje uz 4. nedjelju k... Odlomak današnjeg Evanđelja (Mt 5, 1-12a) donosi nam poznati Isusov proglas blaženstava kojim je otvorio svoj govor na gori. Njegove riječi su...
4. nedjelja kroz godinu (A) – homilija Uvod i pokajnički čin Ljudi teže za prvim mjestima, zlatnim medaljama i medaljama za zaslužne građane. Neki su tražili da još za njihov...
4. nedjelja kroz godinu (A) – nacrt za homil... Uvod i pokajnički čin Središnji dio Isusovog naviještanja i najvažniji njegov govor svakako je Govor na gori, odnosno njegova blaženstv...
32. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evan... Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! Mt 25, 1-13 »Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uze svoje svjetiljke i i...