Skip to content

8. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evanđelja


Ne budite zabrinuti za sutra!


Mt 6, 24-34

“Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.” “Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vrjedniji od jela i tijelo od odijela?” “Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrjedniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?” “Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.”


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Nakon što je Isus naučio svoje učenike molitvu Oče naš kojoj se prihvaćaju Blaženstva i po njima živi, Isus se vraća na prvo Blaženstvo koje omogućuje dolazak Kraljevstva Božjeg. Stoga u ovom odlomku Isus potvrđuje ono što je navijestio u Blaženstvima. Tko se brine za dobro drugoga i blagostanje vlastite braće omogućit će Bogu da se pobrine za njega. Zato ovaj odlomak započinje Isusovim upozorenjem: „Ne možete služiti Bogu i bogatstvu“

Za riječ ‘bogatstvo’ upotrebljava aramejski izraz Mamona, koja znači posjed, kapital, ono u što čovjek stavlja svoje povjerenje i sigurnost. Prema Bibliji i Isusu, Božji suparnik nije grijeh jer Bog svojom neizmjernom ljubavlju uspijeva privući grešnika k sebi i obratiti ga. Božji suparnik, zid koji se nalazi pred njim zbog kojega ima svezane ruke su zavist, osobni interesi, pohlepa za gomilanjem. Čovjek se oslanja na nagomilana dobrâ a ne na Boga jer mu Bog ne treba. Isus poziva da se vlastita sigurnost ne oslanja na ono što netko ima i zadržava za sebe, nego na ono što dijeli s drugima. Dakle, Isus poziva na izbor. Ako je učinjen takav izbor, Otac će se pobrinuti za djecu svoju. „Ne brinite se!“ – ovaj poziv – ne biti zabrinuti – ponovit će tri puta i, prema književnoj tehnici evanđelja, označava nešto potpuno, definitivno, sigurno.

Isus poziva da se ne brinemo za osnovne elemente života kao što su jesti, piti, obući se te donosi primjer: „Pogledajte ptice nebeske!“ Zašto uzima primjer s pticama nebeskim? Jer su ih smatrali beskorisnim i štetnim životinjama. U Lukinom evanđelju spominju se čak i gavrani, koji su bili smatrani nečistim životinjama. Riječ je, dakle, o beskorisnim i beznačajnim stvorenjima.

Nastavlja Isus: „Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac.“ Ne radi se o Isusovu pozivu na fatalizam od kojeg se očekuje da providnost sve učini za nas. Ne! Isus kaže: „Ako Bog hrani ptice koje niti siju, niti žanju niti sabiru u žitnice, koliko li će se viši brinuti za vas koji sijete, žanjete i sabirete.“ Prema tome, ne radi se o pozivu ništa ne činiti nego aktivno se angažirati bez bolesne zabrinutosti.

Zatim Isus daje primjer kako nitko ne može produljiti vlastiti život ili odijelo te kaže: „Promotrite poljsko cvijeće.“ Cvijeće čije trajanje nije duže od jednog dana. Isus potvrđuje da se „ni Salomon u svoj svojoj slavi“odnosno u taštini – „ne zaodjenu kao jedan od njih“. Isusov je nauk: „Ako Bog koji odijeva travu poljsku koja traje jedan dan, koja danas jest a sutra se u peć baca, neće li još više učiniti za vas“ – i evo ovdje Isusova prigovora – „narode malovjerni“.

Biti malovjerni ne znači malo vjerovati, nego ne imati povjerenja. Isus poziva na potpuno povjerenje. Ako se angažirate za dobro drugih, vaš će se Otac pobrinuti za vas, u korist ljudi. I po drugi put Isus kaže: „Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’“ – te daje jednu strašnu usporedbu – „Ta sve to pogani ištu“ – oni koji ne vjeruju u Oca. Ako se brinete za svoj život, za ono što posjedujete, vi ste kao oni ljudi koji ne poznaju Oca. I nastavlja: „Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.“ Isusovo jamstvo je sljedeće: ne treba Oca pitati ili tražiti jer On već zna što nam je potrebno te pretječe našim potrebama; on poznaje naše potrebe, odnosno Otac uvijek prethodi našim zahtjevima.

I evo nam vrhunca poziva: „Tražite“ – to jest aktivirajte se, budite djelatni – „najprije Božje kraljevstvo“ – tu novu alternativnu zajednicu u društvu u kojoj će umjesto imati – biti dijeljenje, umjesto zapovijedati – biti služenje. „I pravednost njegovu“ – pravednost ovdje označava vjernost. Isus poziva na vjernost Blaženstvima kako bi se stvorilo alternativno društvo. I sve ostalo“ – piti, jesti, obući se – „dat će vam se“ – ne u mjeri koju trebate, nego „na-dodat će vam se“. Bog je nepobjediv u svojoj darežljivosti i daruje život onomu koji ga drugome prenosi.

Posljednji Isusov poziv da se ne brinemo, po treći put: „Ne budite dakle zabrinuti za sutra, jer će se sutra brinuti za samog sebe“. Potpuno povjerenje, potpuni spokoj! Kao što ste danas iskusili Očevu providnost koju je pokazao prema vama i sutra će se isto dogoditi. Zaključuje Isus: Dosta je svakom danu zla njegova – odnosno problemi, poteškoće, brige ne smiju biti dio budućnosti, nego Gospodin reagira svakog dana na potrebe svoje djece.

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Iz Božje perspektive – uz evanđelje 8. nedje... Mt 6, 24-34 »Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezir...
Otkriti vrijednost života – razmišljanje uz ... Današnji evanđeoski odlomak (Mt 6, 24-34) je vrlo neobičan, te tako i teško prihvatljiv svima nama koji živimo običnim životom. Pa i onda kad ...
8. nedjelja kroz godinu (A) – homilija Uvod i pokajnički čin Veli pjesnik: Ljudskom srcu uvijek nešto treba, zadovoljno nikad posve nije… Često smo u brigama i tjeskobama koj...
8. nedjelja kroz godinu (A) Iz 49, 14-15 Znajući da prema Zakonu Izraelac može otpustiti svoju ženi i nema je više pravo uzeti nazad, babilonskim sužanjstvom kažnj...
Tiranija novca – razmišljanje uz 8. nedjelju... Riječ današnjeg Evanđelja (Mt 6, 24-34) dotiče jednu značajnu životnu temu, a to je odnos prema bogatstvu i zemaljskim sigurnostima. Isus je i...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!