Skip to content

Iz pera Čedomila Čekade (1896. – 1981.) - 2. stranica

Svećenici adoratori

Molitvom protiv krize u vjeri Nitko, tko je imalo crkven i realan, ne će i ne može zanijekati, da je Crkva danas u teškoj duhovnoj krizi. Treba biti ili vrlo […]

Samospaljivanje

Opet smo, ovih dana, u novinama pročitali, kako se je, — pred zgradom Ujedinjenih nacija u New-Yorku, — polio benzinom i sam sebe zapalio jedan američki student, bijelac, sa čuvene […]

Talijan ili netalijan

Danas u Crkvi mnogi dižu čitavu uzbunu oko toga, kad ćemo, jedanput, dobiti Papu-Netalijana. Mnogim “progresistima” na zapadu to kao da je prva briga. Njima to izgleda najaktualniji crkveni problem […]

“Kurija”

Nije to tek od jučer. Stoljećima je “kurija”, — papinska, razumije se; kad se god ova riječ rabi bez apozicije, uvijek se ona uzimlje samo u tome značenju, — bila […]

Holandija

Ako je slava u tome, da se o nekomu puno govori i piše, onda je Holandija danas najslavnija katolička zemlja na svijetu. A katolička jest, u nekom smislu. Onako, kako […]

Nova granična linija

Nekada smo se u Crkvi i u katoličkom životu okupljali i diferencirali po puno sporednijim i manje bitnim kriterijima nego danas. Po pripadništvu ovoj ili onoj dijecezi, od kojih je […]

Pred oltarom našega prvoga sveca

Prvi ćemo put, mi Hrvati, ove godine, u mjesecu studenom, proslaviti jednoga čovjeka naše krvi, kao kanoniziranog sveca na oltaru, na njegov godišnji blagdan. A učinit ćemo to s puno […]

Pred problemom “pastoralnih vijeća”

Jedno pismo. Jedan prijedlog. Jedno mišljenje Pismo prof. dr-a Šagi-ja o organizaciji lajičkog apostolata kod nas Nedavno je zagrebačka “Kršćanska sadašnjost”, u seriji “Svjedočenja” (br. 36./1970. — “Perspektive — 8”), […]

Natrag k duhovnosti

Uz mjesec svibanjskih pobožnosti I odviše je evidentno, da težište vjere u kršćanstvu ne može biti u vanjskom životu, ni u organizacijskim formama, — “strukturama”, kako danas vole govoriti, — […]

“Ekumenizam” i njegovo naličje

U Francuskoj, a onda, u prijevodu, i u Americi izašla je pred dvije, tri godine knjiga pod naslovom: “Ekumenizam ili nova reformacija”. Njezin auktor, Thomas Molnar, ustaje u njoj protiv […]

“Pluralizam” u Crkvi

Uz knjigu: “Dotrajalo i živo u Crkvi. Intervju s kardinalom Suenensom” I “pluralizam” je jedna od parola, koje su danas na svim ustima. I u širokom svijetu oko nas: političkom […]

“Zapad” (Da se objasnimo!)

Zapad kao parola Zadnjih se mjeseci u jednom dijelu naše katoličke štampe, sve iz velikih topova, u dugačkim člancima i u opširnim izvještajima (sa teološko-profesorskih konferencija oko “okruglog stola”), — […]

“Orate, fratres!”

Kolikogod to izgledalo paradoksalno za ovo pokoncilsko vrijeme, koje bi, po volji Crkve, trebalo da bude mobilizatorno i obnovno, činjenica je, da se vjernici, — često i oni najbolji, — […]