Skip to content

Iz pera Čedomila Čekade (1896. – 1981.) - 3. stranica

Horizontalno kršćanstvo

Zapravo je znak teološke maloumnosti i novinarskog kršćanstva, kad se ponegdje, i u katoličkoj štampi, postavlja alternativa: vertikalno ili horizontalno kršćanstvo. Moramo se tobože opredijeliti, hoćemo li, u našoj vjeri, […]

Otpadi i otpadnici

Dobro su mnogi opazili, — i u “Glasu koncila” netko je jednom, u zadnje vrijeme, iznio tu misao, — da veliki otpadi i krivovjerja, koji bi za sobom odvukli od […]

U službi koncilske obnove

Jesu li “duhovne vježbe” i danas aktualne? Nema nikakve sumnje, da, autentična, koncilska obnova, može doći jedino preko ljudi, — svećenika, u prvom redu, — koji su duboko religiozni i […]

Je li II. vatikanski sabor zatajio?

Apostolsko fraziranje ili apostolski rad? Mnogo se puta čuje, i među klerom i među katoličkim lajikatom, — a osobito na zapadu i među ljudima od štampe, — kako je II. […]

Još jedan papinski “Non possumus”

Uz Papinu encikliku: “Humanae vitae”, od 25. VII. 1968. Crkva je, preko Pape, opet jednom doviknula svijetu i njegovim vladarima, — ovaj put prvotno vladarima njegova javnoga mišljenja, — svoj […]

Oko studentskih nemira

Kriza omladine — kriza civilizacije — kriza kršćanstva I u vremenu, kao što je ovo naše, — za koje nitko ne može kazati, da oskudijeva uzbuđenjima, senzacijama, eksplozivnim situacijama svake […]

Sa svijetom ili sa Evanđeljem

Gdje nam je mjesto? Ima danas katolika, — čitav je to već jedan, jak, pokret u Crkvi, — koji budućnost Crkve, — njezinu afirmaciju u svijetu i u životu, — […]

Oko karaktera katoličke štampe

Između informativnosti i načelnosti Nije odlika naše današnje katoličke generacije, da logično misli, da analizira probleme, da dobro razlikuje pojmove, da se jasno izražava. I mi smo katolici pod uplivom […]

Moral nošnje

Stvar ljudskog “ukusa” ili stvar božanskog zakona? Nove teorije Ima danas katolika, — ima ih i kod nas, — pa nam hoće da sugeriraju, kako način odijevanja ženskog svijeta, — […]

Odlikovanje, ali i obveza

Uz imenovanje kardinala Šepera prefektom Svete Kongregacije za Nauk vjere Čitava je naša katolička javnost, neočekivano, imenovanje našega prvoga crkvenoga čovjeka, zgrebačkog nadbiskupa-kardinala Šepera, prefektom vatikanske Svete Kongregacije za Nauk […]

Pravi svjetovnjački apostoli

Uz III. kongres katoličkih lajika u Rimu Pod kraj prošle godine, u mjesecu listopadu (11.—18. X. 1967.), održavao se je u Rimu III. svesvjetski kongres svjetovnjačkog, lajičkog, apostolata. Prisustvovali su […]

Uvijek rimski; uvijek papinski!

I da nam nije, — i sa auktoritativne strane, — sugerirano, da se milenijski, 1.900-godišnji, jubilej mučeničke smrti sv. Petra u Rimu, o ovogodišnjem Petrovu, proslavi, u prvom redu i […]

U velikoj kušnji i krizi

Oko praktičnog putokaza svećeničkim savjestima naših dana Starije svećeničke generacije bile su u jednoj stvari puno sretnije od naše, današnje. Osjećale su se duhom sigurnije. Crkveni je život bio sređen. […]

Pred našim Gospodinom na oltaru

Nedavno su američke katoličke novine (“The Register” od 5. XI. 1967., br. 45., u članku: “Far-reaching changes in Mass discussed” — Raspravljanje o dalekosežnim promjenama u Misi) zabilježile među ostalim i […]

Naši nasljednici (Briga za svećenički podmladak)

Ne znam, je li ijedan problem u Crkvi naših dana, — osim onoga danas svakako najosnovnijega i najopćenitijega: krize nadnaravnoga u savremenom svijetu; apostazije od Boga i od Evanđelja, — […]