Skip to content

Društvo

Carnet – primjer javnoga financiranja bez mjerila

Digitalni obrazovni sadržaji nisu uređeni propisom ni normom. Nema metodologije, mjerila, minimalnih tehničkih zahtjeva ni jasne namjene. Nisu ni obvezatni, pa je upitno zašto se na njih troše javna sredstva, […]

Neven Budak opet protiv Strategije obrazovanja

Na portalu Nove boje znanja, koji financira Vlada Republike Hrvatske, dana 21. prosinca 2016. objavljena je vijest: Izrađeni kriteriji za ponovni ustroj Ekspertne skupine za provođenje cjelovite kurikulne reforme. Kao […]

Kako ostati roditelj

Portal Vjera i djela objavio je 2. prosinca 2016. prijevod vjeronaučnoga izlaganja Svetoga Otca Franje: Dobar obiteljski odgoj kralježnica je čovječnosti. Istaknuti javni djelatnik iz Zagreba, ugledni liječnik, kršćanski muž […]

Katolički liječnici o nacrtu međupredmetne teme Zdravlje

Očitovanje Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga društva o Prijedlogu nacionalnoga kurikula međupredmetne teme Zdravlje od 18. srpnja 2016. – prilog javnoj raspravi 1. Polazne osnove iz kojih trebaju proizaći sadržaj i ciljevi […]

Kamo plovi brod vjeronaučnoga kurikula

Već sam pisala o svom šoku i čuđenju nad kurikulom vjeronauka kakav je predložen u sklopu reforme hrvatskoga školstva, jer se u njemu ni jednom ne spominje ljudska duša, jer […]

Gdje je nestala duša?

Čitajući Prijedlog nacionalnoga kurikula nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk, koji je predložen u okviru buduće školske reforme u Hrvatskoj, šokirana sam pristupom vjeri, s obzirom da je riječ o konfesionalnom vjeronauku, […]

Prosudba prijedloga umjetničkoga obrazovanja

Donju sam studiju 31. kolovoza 2016. dostavio ministru Predragu Šustaru. Raščlamba Prijedloga nacionalnoga kurikula umjetničkoga obrazovanja u mnogočem je ogledna i za ostale prijedloge Cjelovite kurikulne reforme. U raspravi se […]

Politika bez morala?

Još je 1996. god. Školska knjiga objavila zanimljivu i još uvijek aktualnu knjigu o odnosu politike i morala, a koja nam može biti putokaz u izgradnji osobnog ispravnog stava prema […]

Kamen smutnje

O Prijedlogu kurikula Hrvatskoga jezika iz ožujka 2016. profesor hrvatskoga jezika u I. Gimnaziji u Zagrebu Ivan Janjić ovako je izlagao 3. lipnja 2016. na Okruglom stolu posvećenu red. prof. […]

Sustavno kršenje pravila o trajanju javne rasprave

U prvoj polovini 2016. čak dvije trećine savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvoreno je na rok kraći od zakonom propisanih 30 dana. Time se sustavno obezvrjeđuje institut savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, […]

Prosudba nacrta Tehničke kulture

U očekivanju otvaranja javne rasprave o nacrtu uputnika Tehničke kulture Igor Čatić i Petar Marija Radelj dostavili su 20. lipnja 2016. svoju donju studiju ministru obrazovanja Predragu Šustaru. Raščlamba je […]

Javna rasprava o nacrtima Cjelovite kurikulne reforme

Povjerenici za informiranje Anamariji Musi, čija je obveza štititi Ustavom zajamčeno pravo na pristup informacijama, 24. lipnja 2016. dostavio sam donje pismo o poteškoćama s neplanskim, nestrukturiranim i neetapnim odvijanjem […]