Skip to content

Društvo i politika

Carnet – primjer javnoga financiranja bez mjerila

Digitalni obrazovni sadržaji nisu uređeni propisom ni normom. Nema metodologije, mjerila, minimalnih tehničkih zahtjeva ni jasne namjene. Nisu ni obvezatni, pa je upitno zašto se na njih troše javna sredstva, […]

Neven Budak opet protiv Strategije obrazovanja

Na portalu Nove boje znanja, koji financira Vlada Republike Hrvatske, dana 21. prosinca 2016. objavljena je vijest: Izrađeni kriteriji za ponovni ustroj Ekspertne skupine za provođenje cjelovite kurikulne reforme. Kao […]

Sustavno kršenje pravila o trajanju javne rasprave

U prvoj polovini 2016. čak dvije trećine savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvoreno je na rok kraći od zakonom propisanih 30 dana. Time se sustavno obezvrjeđuje institut savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, […]

Javna rasprava o nacrtima Cjelovite kurikulne reforme

Povjerenici za informiranje Anamariji Musi, čija je obveza štititi Ustavom zajamčeno pravo na pristup informacijama, 24. lipnja 2016. dostavio sam donje pismo o poteškoćama s neplanskim, nestrukturiranim i neetapnim odvijanjem […]

Ekspertna radna skupina protiv Strategije obrazovanja

Upravni sud u Zagrebu zaprimio je 3. svibnja 2016. moju tužbu radi poništenja Odluke ministra znanosti, obrazovanja i športa o osnivanju Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikulne reforme od […]

Kurikulna reforma ni legitimna ni legalna

Cjelovita kurikulna reforma nepravilno je građena i vođena, pogrješna u mnogo čem. U svojoj srži to je ipak politička subverzija i zatvoren krug ljudi kojima je to višegodišnja zanimacija. Potrebna […]

Curriculum u hrvatskom

1. Ključne riječi kojih nema ni u jednom rječniku Na mrežnoj stranici kurikulum.hr i u sredstvima društvenoga priopćavanja najednom su postale sveprisutne riječi kurikularni i kurikulumski. Rabe se kao odnosni […]

Iz predložene lektire strše prostote i nastranosti

1. Nedostatci prijedloga lektire Autori Prijedloga… kurikula Hrvatskoga jezika, suprotno odredbama mjera 2.1.1. i 2.4.2. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/14) nisu odabrani na natječaju, pa je upitno može […]