Skip to content

Iz pera Čedomila Čekade (1896. – 1981.)

Izvadci iz knjiga

Mladomisniku u spomenar (Stari svećenik mladomu)

„Ali ti, čovječe Božji, bježi od ovih stvari! Traži revno pravednost, pobožnost, vjeru, ljubav, postojanost, blagost! Bori se u plemenitoj borbi vjere…“ (1. Tim 6, 11. 12) „Znam, naime, komu […]

“Karizme” i “karizmatici”

Ni o čemu se danas, ni u svećeničkim i katoličkim krugovima, ni u katoličkoj štampi, ne govori tako neozbiljno, površno, konfuzno, teološki neispravno, kao o “karizmama” i “karizmaticima”. Psihoza “karizmatičarstva” […]

Citati i citacije (Za punu lojalnost istini)

Nije lako biti lojalan istini. Lako je to, kad se radi o evidentnim istinama. I o onima pozitivnim, eksperimentalnim, znanstvenim. Njih svi, bez opozicije, prihvaćamo. Ne traži to od nas […]

Pred porušenim bastionima (Vox fidei)

Bilo je i do sada u Crkvi uvijek institucija i ljudi, koji nijesu imali nikakve, direktno, božanske misije, — ni misije ni legitimacije, — a mi smo se svi u […]

Iskustvo Crkve

Uvijek me vrlo neugodno impresionira, kada danas, mnogi “progresisti” i modernisti, — kojiput i oni mladi, s jako malo osobnog auktoriteta, — paušalno i s visoka, potcjenjuju sve iz prošlosti […]

Dietrich von Hildebrand o modernizmu

Uz njegove dvije knjige na tu temu Ja sam već i dosada, više puta, u svojim člancima protiv modernizma i modernista, spominjao protumodernističke knjige slavnog njemačkog katoličkog filozofa-lajika Dietrich-a von […]

“Ovdje i sad” ili ondje, u vječnosti?

Među teološkim paradoksima, kontradikcijama, apsurdima, modernizma, — a pun ih je on kao šip zrnja, — svakako je jedan od najvećih njegova teza, kako se Crkva i kršćanstvo moraju, prvotno, […]

“Crkva Boga živoga”

Nijedna možda od zabluda savremenog neomodernizma u katoličkoj teologiji nije, u praktičnom životu katoličkog kršćanstva, izazvala toliko tragičnih posljedica kao, — nazovimo je tako, — korozija skripturističkog i tradicionalnog pojma, […]

Za revalorizaciju papinstva

Možda ovaj naslov nije najzgodniji za članak, što ga želimo napisati. Nije papinstvo ni danas ničim, stvarno, devalorizirano: nije se ono ni u jednim pametnim očima devalviralo, Ni u pretkoncilsko, […]

Svećenici adoratori

Molitvom protiv krize u vjeri Nitko, tko je imalo crkven i realan, ne će i ne može zanijekati, da je Crkva danas u teškoj duhovnoj krizi. Treba biti ili vrlo […]

Samospaljivanje

Opet smo, ovih dana, u novinama pročitali, kako se je, — pred zgradom Ujedinjenih nacija u New-Yorku, — polio benzinom i sam sebe zapalio jedan američki student, bijelac, sa čuvene […]

Talijan ili netalijan

Danas u Crkvi mnogi dižu čitavu uzbunu oko toga, kad ćemo, jedanput, dobiti Papu-Netalijana. Mnogim “progresistima” na zapadu to kao da je prva briga. Njima to izgleda najaktualniji crkveni problem […]