Skip to content

Razno

Bez računa

Štogod je božansko, nije na prodaju. Ne smije se nikada tretirati kao trgovačka roba. Nema prodajne cijene u ljudskoj valuti. Ne pripada materijalnom redu, u kojemu se jedinome vrijednosti mjere […]

Uvijek uz evanđelje

Ništa toliko ne oslobađa ni duhovno ne jača kršćansku dušu kao osjećaj, da je u punu posjedu životne istine. Tragika svijeta i jest najviše u tome, što je on idejno […]

Protiv naivnog optimizma

Ne smijemo mi svećenici nikada biti naivno optimistični, kad valja ocijeniti položaj i situaciju Crkve u svijetu. Osobito ne, kad se radi o budućnosti, o prognozama. Nigdje nije rečeno, da […]

Teorija moralnih malenkosti

Treba dobro razlikovati kršćansku teoriju o obavezi moralnoga zakona, sa njezinim graduiranjem dužnosti i distingviranjem teških i lakih grijeha, od evanđeoske teorije savršenosti. Crkva je, prislanjajući se na iskonske svoje […]

Uvijek nasmijani i uvijek dobri

Zakon duhovnog djetinjstva vrijedi za nas svećenike u dvostruku smislu. Ne samo iz općečovječanskog i općekršćanskog titula. Ne samo zato, što je svaki čovjek, već nuždom svoga bića, uvijek pred […]

Celibat kao posvećenje

Nije naš svećenički celibat samo jedna od organizacijskih finesa i domišljatosti rimske Crkve. Nije on samo kopiranje rimske upravne i kolonizacijske mudrosti, kojoj je, kako to obično misle i govore […]

Bogoubojstvo Zapada: trilogija Otkrivenja I

Bogoubojstvo Zapada nova je knjiga Zorana Vukmana, svojevrsni nastavak njegove poznate knjige Propast svijeta ili novo doba poganstva, napisana kao napeta priča o filozofiji i njezinim dometima i zastranjenjima koja […]

Crkva siromaha

Nije Krist bio socijalni revolucionar. Nije on bio ni socijalni reformator. Po profesiji, dakako. Po programu. Po bitnim ciljevima svoga mesijanskog poslanja. Nikada Krist nije u socijalnim reformama gledao svoje […]

Među ljudskim bijednicima

Ljudi su na zemlji uvijek duhovne sirote i bijednici. Bili su to, i bit će. Plakali su, i plakat će. Uzdisali su, i uzdisat će. Uvijek su bezbrojne ljudske oči […]

Svećenička rodbina

Ako je itko volio svoju majku i svoje rođake, volio ih je Isus. Tko god dopusti, da je djetinja i rodbinska ljubav prirodna i pozitivna, — a jest: »nemo enim […]

Križni apostolat

Krist je bio svjestan, da će njegov triumf započeti istom s Križa; onda, kad bude »podignut od zemlje«. Tako je i bilo. Čovječanstvo je čekalo na božanske znakove, prije nego […]

Među grješnicima

Nigdje nije Krist duhovno veći, nego u svome, božanskom i spasiteljskom, odnosu prema grješnicima. To ga, u ljudskim očima, više od svega približuje čovječanstvu; to ga, pred svakim, tko zna, […]