Skip to content

Crkveno pravo - 2. stranica

Župe i župnici. Pravno-pastoralni repetitorij

Velimir BLAŽEVIĆ, Župe i župnici. Pravno-pastoralni repetitorij, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014. Da bi župa, sa svojim odgovarajućim strukturama, bila dobro organizirana i funkcionirala, i da bi župnik uspješno obavljao svoju […]

Jednost i nerazrješivost – bitna svojstva ženidbe

Kan. 1056 – Bitna su svojstva ženidbe jednost i nerazrješivost koja u kr­šćanskoj ženidbi zbog sakramenta zadobivaju posebnu čvrstoću. a) Jednost ženidbe Svojstvo jednosti ženidbe (unitas matrimonii) se sastoji u […]

Kazne i kažnjavanje u Crkvi

Crkva koja je od Krista ustanovljena i uređena na ovom svijetu kao društvo, i koju je on opskrbio prikladnim sredstvima vidljivog i društvenog jedinstva, kako kaže Drugi vatikanski sabor u […]

Ženidbena zapreka dobi

Tekst je izvadak iz knjige: Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve. Pravno-pastoralni priručnik, KS, Zagreb 2004. (dopunjeno izdanje iz 2009. god.)   Osobe koje sklapaju ženidbu i stupaju u brak trebaju posjedovati […]

Sveta vremena i njihovo obdržavanje

Sveta vremena su zapovjedni blagdani i pokornički dani. Blagdani su posvećeni bogoštovlju i tjelesnom odmoru, a pokornički dani obraćenju i osobnom posvećenju. Uvoditi, prenositi i ukidati blagdane i pokorničke dane […]

Sakrament ženidbe (pravni vid)

Pojam, nastanak i bitna svojstva kršćanske ženidbe Ženidba je zajednica svega života muške i ženske osobe, usmjerena po svojoj naravi k dobru ženidbenih drugova, te k rađanju i odgajanju potomstva. […]

Sakrament svetog reda (pravni vid)

Tekst je izvadak iz knjige: Velimir Blažević, Vodič kroz crkveno pravo za vjernike. Vjernici, članovi Crkve, kako smo već ranije vidjeli, međusobno su jednaki u dostojanstvu djece Božje (kan. 208). […]

Sakrament bolesničkog pomazanja (pravni vid)

Tekst je izvadak iz knjige: Velimir Blažević, Vodič kroz crkveno pravo za vjernike. Ranije se ovaj sakrament nazivao ‘posljednja pomast’. Naziv je promijenjen na sugestiju iz Konstitucije o svetoj liturgiji […]

Ženidbeni oglasi ili navještaji

Kod utvrđivanja da ne postoji ništa što bi se protivilo valjanoj, odnosno dopuštenoj ženidbi, mogu poslužiti i ženidbeni oglasi ili navještaji, ili druga prikladna sredstva. Biskupska konferencija Jugoslavije je u […]

Presveta euharistija (pravni vid)

Katolički nauk o presvetoj euharistiji sažet je u Zakoniku kanonskog prava u nekoliko rečenica. U njemu se kaže: Najuzvišeniji je sakrament presveta euharistija, u kojoj je sadržan, prinosi se i […]

Sakrament potvrde (pravni vid)

Potvrda ili krizma je jedan od sakramenata po kojem se, nakon krštenja, nastavlja pristup u potpuno kršćanstvo. Tim sakramentom se, kako kaže Drugi vatikanski sabor u Dogmatskoj konstituciji o Crkvi, […]

Sakrament krštenja (pravni vid)

Narav i učinci sakramenta krštenja Krštenje ili krst je sakrament ustanovljen od Isusa Krista, a njime se čovjek u kupelji krsne vode božanskom milošću čisti ili oslobađa od grijeha, najprije […]

Komunikacija u svetim činima

Knjiga Komunikacija u svetim činima je objavljena 2001., a na obuhvatan način donosi važne smjernice i odredbe Katoličke crkve vezane uz komunikaciju u svetim činima između katolika i nekatolika. Pri […]