Skip to content

Liturgika - 2. stranica

Prijevod trećeg izdanja Rimskog misala

Treće tipsko izdanje Rimskog misala pojavilo se 2002.[1] Kako to da još nema hrvatskog prijevoda? Prisjetimo se. Prvo tipsko izdanje izišlo je 1969., a iste godine i hrvatski prijevod.[2] Drugo […]

Red mise: završni obredi

U razlaganju završnih obreda mise polazimo od onoga što veli Opća uredba Rimskog misala:[1] Završni obredi obuhvaćaju: a) kratke obavijesti, ako su potrebne; b) svećenikov pozdrav i blagoslov, koji je […]

Red mise: obred pričesti

Završetkom euharistijske molitve euharistijsko se slavlje otvara prema svome vrhuncu – pričesti, što je po sebi jasno, jer je euharistijsko slavlje „svadbena gozba Jaganjčeva“, prema Gospodnjoj riječi: „Uzmite i jedite“. […]

Kvatre

Kvatre sačinjavaju četiri tjedna posta i pokore, početkom godišnjih doba (srijeda, petak i subota). Nastale su u Rimu kao reakcija na poganska slavlja koja su bila tri puta godišnje vezana […]

Značenje riječi „liturgija“

U klasičnom grčkom jeziku Grčka riječ litourgia (dolazi od: leitourgia > leturgia > leitourgia – litourgia) sastavljena je od korijena lêit (lêos > laos = narod) što znači javno, opće; te od riječi ergon, […]

Red pristupa odraslih u kršćanstvo (RPOK)

Tipsko se izdanje ove knjige pojavilo 6. siječnja 1972. Hrvatski je prijevod odobrila Biskupska konferencija 11. svibnja 1973., a potvrdio Sveti zbor za bogoštovlje 26. listopada 1973. Drugo hrvatsko izdanje […]

Preobraženje Gospodnje

Vrlo je vjerojatno da taj blagdan zapravo komemorira posvetu bazilike na brdu Taboru. Taj je blagdan mlađi od blagdana Uzvišenja svetog Križa. Naime, prema tradiciji, Isus se preobrazio točno 40 […]

Posveta crkve

Židovi su svake godine slavili blagdan očišćenja hrama (nakon makabejskih ratova 165. prije Kr.). I kršćani su slavili obljetnicu posvete svojih bazilika, ali su pri tome više mislili na živu […]

Štovanje svetaca u liturgiji

Grgur Veliki tumači kako se glede štovanja nekog sveca u Rimu osobito pazi na načelo nomen, locus, dies, tj. da se radi o pravom mučeniku, te da se zna mjesto […]

Povijest nedjelje

Povijest nedjelje započinje uskrsnućem Kristovim te možemo slobodno reći da kršćanska nedjelja dobiva svoj određeni oblik još znatno prije Nicejskog sabora (325.). 1. Uskrsni događaj Isus je uskrsnuo „rano ujutro, […]

Biret ili križatica

Biret ili križatica je četverokutna ukrućena kapa s tri, a ponekad i četiri roga, odnosno zaobljene izbočine na gornjem dijelu, koju nose klerici kao znak svećeničkog dostojanstva. Češće se na […]

Bugía ili palmatorij

U ranijim vremenima, prije Drugoga vatikanskoga sabora, liturgija Katoličke Crkve u svom je izvanjskom obliku bila puno svečanija i složenija, a tome je pridonosilo mnogo elemenata koji su danas gotovo […]

Red mise: euharistijska molitva

1. Povijest Kako je izgledala euharistija koju su slavili apostoli? U Dj 20,7-20 lapidarno se kaže da je Pavao „dugo zborio“, zatim „razlomio kruh“, pa onda opet „dugo zborio“. Teško […]

Misa: priprava darova

Pripravu darova mnogi i dalje nazivaju „prikazanje“, kako je to bilo u prethodnom misalu. Kako je došlo do promjene naziva? Ima li u tome nekog dubljeg razloga? Recimo odmah da […]

Štovanje mučenika

Od samih je početaka Crkva imala svoje mučenike – muževe i žene koji su vjernosti Kristu Gospodinu zasvjedočili svojim životom. Zato se u grčkom i nazivaju martureV – svjedoci. Vrijeme […]

Židovska molitva u Isusovo vrijeme

Iako su kršćani vrlo brzo prekinuli sve veze sa službenim židovstvom, očigledno je da su počeli nasljedovati židovsku molitvenu praksu, jer su to ipak bile judeokršćanske zajednice, dakle kršćanske zajednice […]

Povijest i značenje šabata

Vrlo je vjerojatno da slavljenje subote (šabata) potječe iz Mezopotamije. Ako se uzme u obzir da jedan mjesečev ciklus traje nešto više od 28 dana, onda su važni i „kritični” […]