Skip to content

Korizmeno Raskrižje Tvoje i moje

Raskrižje tvoje i moje


Ponajčešća je preprjeka dinamičnomu vjerskomu životu stvaranje i ritualizacija molitvenih obrazaca, jer bi molitva po svojoj naravi uvijek htjela svoj izvorni i jedinstveni sadržaj dobiti za dani trenutak i iz danoga trenutka molitelja. Pogotovo to vrijedi za molitve kojima kršćani memoriraju odbacivanje, preziranje, izrugivanje, ponižavanje, ismijavanje, pljuvanje, krunidbu trnjem, bičevanje, nošenje križa i razapinjanje Isusa Nazarećanina. Iz bezbrojnih iskustava osobnoga i zajedničkoga trpljenja hrvatskoga molitelja očekivane bi bile brojne inačice križnih putova u pučkoj pobožnosti u kojima bi se isprepletala njihova stradanja s otkupljujućom mukom njihova Gospodina. A one su ipak izostale. Kao da su molitve ostale zapretane u grudima. Ili ih se nije smjelo ili ih se nije umjelo uzviknuti. Razlog okoštavanja dijelom leži u pučkom pojednostavnjivanju dostatno raširene pobožnosti razmatranja Isusove muke i smrti, jer je hrvatski i svaki drugi pravi katolički vjernik životnim usudom bliži Isusovoj patnji, nego Njegovu uskrsnuću. A baš u toj svojoj egzistencijalnoj tjeskobi svaki vjernik može susresti trpećega Isusa u našim ‘getsemanijima i golgotama po svom znoju, suzama i krvi u vjeri da patnja, trpljenje i muka imaju smisla’ kako napisa Petar Marija Radelj u prikazu pjesama Rajmunda Kuparea nadahnutih korizmenim motivima pod naslovom Kupareove korizmenice.

Uz Kupareove korizmene pjesme koje ‘čitatelja intimno sjedinjuju sa Spasiteljem u Njegovu predanju za čovjeka’ ovih sam se korizmenih dana susreo s knjigom Raskrižje Tvoje i moje: Zbirka četiriju križnih putova koju je priredio don Tomislav Baričević. Njezini su tekstovi nastajali u duljem vremenskom razdoblju od komunizma do globalizma. Osobno duboko proživljenu Isusovu muku i smrt don Tomislav je uriječio za našu vjerničku javnost na iznimno blizak način s porukom ‘kako Isusova muka i dalje traje u našim mukama i da nam je sidrište nade za navijek isključivo u Njem’ kako piše u Uvodu. Prvi križni put nosi naslov Poravnavanje puta Komunizmu, a drugi sličnu sintagmu Poravnavanje puta globalizmu. Neobičnom i izazovnom kontekstu riječi ‘poravnavanje’ autor je posvetio posebno uvodno objašnjenje kako je taj sklop ironija i spomen muka nošenja križa od tereta ili jarma tih -izama’. Potom slijedi razmatranje Isusove kalvarije Po putima čovjekovim da bi posljednji križni put bio Krik pjesnikā.

Tko u ruke uzme tu zbirku križnih putova kao korizmeno duhovno štivo osuđuje se blagoslovom da uz pjesnički patnički krik, po svaku cijenu čovjekuje, ne samo korizmu, nego i sve preostale dane u godini. Jer don Tomislav je svoju doživljenost i proživljenost Isusove muke uspio izreći u četiri inačice koje nalaze osoban odjek u svakom vjerniku i njegovu iskustvu. Gospodinova muka, u prvom križnom putu prikazana kroz lik blaženoga Alojzija Stepinca i protkana Cirencima i uplakanim ženama iz hrvatske povijesti, ostaje titrati vjerničkom dušom snažno je krijepeći još dugo nakon što se zatvore njezine korice. Kakvu i koliku patnju hrvatskih majki sažimaju riječi ‘Tužne su se morale radovati’?! One stoje uz postaju susreta bolne Božje Majke sa svojim izbičevanim Sinom s križem na leđima. Te su riječi jeka biblijskoga proročanstva ‘a i tebi će samoj mač probosti dušu’ (Lk 2, 35), ostvarena i na majkama naše Domovine.

Križni put Poravnavanje puta globalizmu sučeljavanje je aktualnim i primamljivim tminama ovoga svijeta vjernošću Gospodinovim riječima da je spasenjski samo kalvarijski put.

Treći križni put iz ove zbirke, Po putima čovjekovim pristupa Isusovoj muci iz perspektive pojedinca i ‘najprikladniji je za moljenje s vjerničkim pukom’ prema stručnoj ocjeni fra Ivana Dugandžića.

Posebna je književno-poetska vrijednost za cjelokupnu javnost razmatranje Kalvarije riječima hrvatskih poeta što ih don Tomislav skupi u rukovet Krik pjesnikā.

Ovaj kompendij pobožnosti križnoga puta nije samo osvježenje, nego je i obogaćenje najraširenije korizmene pobožnosti. Dapače, daruje joj novinu i novi polet. Da bi se ta novina razglasila, a polet dobio krila zbirku Raskrižje Tvoje i moje potrebno je staviti na police, unijeti u čitanonice i dati u ruke korisnika župnih knjižnica i knjižnica vjerskih odgojnih zavoda. Je li se u tom uspjelo znat će se za nekoliko godina bude li poziv na križni put preciziran njegovim naslovom. Svjetovne bi knjižnice također imale razloga uvrstiti je u svoju ponudu zbog njezine općeumjetničke vrijednosti.

Knjigu Raskrižje Tvoje i moje: Zbirka četiriju križnih putova priredio je podvelebitski vjernik don Tomislav Baričević, a u ožujku 2016. na 152 stranice u svima besplatno dostupnom digitalnom obliku i tiskom u tvrdom uvezu objavila nakladnička kuća Tonimir iz Varaždinskih Toplica. Ilustrirana je četiri stoljeća svježim slikama Matthiasa Grünewalda. Recenzenti su joj: književnik Stjepan Lice, nadbiskup Želimir Puljić, bibličar Ivan Dugandžić i kardinal Vinko Puljić, čiji su ulomci uvršteni na kraju knjige.

Antun Budimir

Antun Budimir

Teolog i kolumnist
Antun Budimir

Latest posts by Antun Budimir (see all)

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Križni put Križni put je stoljećima uvriježena pobožnost u Katoličkoj Crkvi (također i u Evangeličkoj i nekim protestantskim Crkvama), koja svoje korijene vuče i...
14 postaja za 14 stoljeća kršćanstva u Hrvata Križni put hrvatske povijesti Uvodna molitva Gospodine Isuse, dok te kao vjernički puk ovom pobožnošću pratimo na kalvarijskom putu, pri...
S Isusom u Maslinskom vrtu Molitvena ura na Veliki četvrtak Napomena: Čitati treba smireno i bez žurbe, da svaka riječ bude posijana u srce. Potrebna su tri čitač...
Ilija u pustinji (euharistijsko klanjanje) Uvod Htjeli bismo danas moliti potaknuti Božjom riječi. Promatrat ćemo jednog Božjeg čovjeka - Iliju proroka u njegovoj životnoj krizi ...
Sedam Isusovih riječi na križu (euharistijsko klan... Snimio: Igor Brautović Prva riječ: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine" Iz Evanđelja po Luki (23,33-34): I kad dođoše na mjesto zvano L...