Skip to content

Korizmeno Raskrižje Tvoje i moje

Raskrižje tvoje i moje


Ponajčešća je preprjeka dinamičnomu vjerskomu životu stvaranje i ritualizacija molitvenih obrazaca, jer bi molitva po svojoj naravi uvijek htjela svoj izvorni i jedinstveni sadržaj dobiti za dani trenutak i iz danoga trenutka molitelja. Pogotovo to vrijedi za molitve kojima kršćani memoriraju odbacivanje, preziranje, izrugivanje, ponižavanje, ismijavanje, pljuvanje, krunidbu trnjem, bičevanje, nošenje križa i razapinjanje Isusa Nazarećanina. Iz bezbrojnih iskustava osobnoga i zajedničkoga trpljenja hrvatskoga molitelja očekivane bi bile brojne inačice križnih putova u pučkoj pobožnosti u kojima bi se isprepletala njihova stradanja s otkupljujućom mukom njihova Gospodina. A one su ipak izostale. Kao da su molitve ostale zapretane u grudima. Ili ih se nije smjelo ili ih se nije umjelo uzviknuti. Razlog okoštavanja dijelom leži u pučkom pojednostavnjivanju dostatno raširene pobožnosti razmatranja Isusove muke i smrti, jer je hrvatski i svaki drugi pravi katolički vjernik životnim usudom bliži Isusovoj patnji, nego Njegovu uskrsnuću. A baš u toj svojoj egzistencijalnoj tjeskobi svaki vjernik može susresti trpećega Isusa u našim ‘getsemanijima i golgotama po svom znoju, suzama i krvi u vjeri da patnja, trpljenje i muka imaju smisla’ kako napisa Petar Marija Radelj u prikazu pjesama Rajmunda Kuparea nadahnutih korizmenim motivima pod naslovom Kupareove korizmenice.

Uz Kupareove korizmene pjesme koje ‘čitatelja intimno sjedinjuju sa Spasiteljem u Njegovu predanju za čovjeka’ ovih sam se korizmenih dana susreo s knjigom Raskrižje Tvoje i moje: Zbirka četiriju križnih putova koju je priredio don Tomislav Baričević. Njezini su tekstovi nastajali u duljem vremenskom razdoblju od komunizma do globalizma. Osobno duboko proživljenu Isusovu muku i smrt don Tomislav je uriječio za našu vjerničku javnost na iznimno blizak način s porukom ‘kako Isusova muka i dalje traje u našim mukama i da nam je sidrište nade za navijek isključivo u Njem’ kako piše u Uvodu. Prvi križni put nosi naslov Poravnavanje puta Komunizmu, a drugi sličnu sintagmu Poravnavanje puta globalizmu. Neobičnom i izazovnom kontekstu riječi ‘poravnavanje’ autor je posvetio posebno uvodno objašnjenje kako je taj sklop ironija i spomen muka nošenja križa od tereta ili jarma tih -izama’. Potom slijedi razmatranje Isusove kalvarije Po putima čovjekovim da bi posljednji križni put bio Krik pjesnikā.

Tko u ruke uzme tu zbirku križnih putova kao korizmeno duhovno štivo osuđuje se blagoslovom da uz pjesnički patnički krik, po svaku cijenu čovjekuje, ne samo korizmu, nego i sve preostale dane u godini. Jer don Tomislav je svoju doživljenost i proživljenost Isusove muke uspio izreći u četiri inačice koje nalaze osoban odjek u svakom vjerniku i njegovu iskustvu. Gospodinova muka, u prvom križnom putu prikazana kroz lik blaženoga Alojzija Stepinca i protkana Cirencima i uplakanim ženama iz hrvatske povijesti, ostaje titrati vjerničkom dušom snažno je krijepeći još dugo nakon što se zatvore njezine korice. Kakvu i koliku patnju hrvatskih majki sažimaju riječi ‘Tužne su se morale radovati’?! One stoje uz postaju susreta bolne Božje Majke sa svojim izbičevanim Sinom s križem na leđima. Te su riječi jeka biblijskoga proročanstva ‘a i tebi će samoj mač probosti dušu’ (Lk 2, 35), ostvarena i na majkama naše Domovine.

Križni put Poravnavanje puta globalizmu sučeljavanje je aktualnim i primamljivim tminama ovoga svijeta vjernošću Gospodinovim riječima da je spasenjski samo kalvarijski put.

Treći križni put iz ove zbirke, Po putima čovjekovim pristupa Isusovoj muci iz perspektive pojedinca i ‘najprikladniji je za moljenje s vjerničkim pukom’ prema stručnoj ocjeni fra Ivana Dugandžića.

Posebna je književno-poetska vrijednost za cjelokupnu javnost razmatranje Kalvarije riječima hrvatskih poeta što ih don Tomislav skupi u rukovet Krik pjesnikā.

Ovaj kompendij pobožnosti križnoga puta nije samo osvježenje, nego je i obogaćenje najraširenije korizmene pobožnosti. Dapače, daruje joj novinu i novi polet. Da bi se ta novina razglasila, a polet dobio krila zbirku Raskrižje Tvoje i moje potrebno je staviti na police, unijeti u čitanonice i dati u ruke korisnika župnih knjižnica i knjižnica vjerskih odgojnih zavoda. Je li se u tom uspjelo znat će se za nekoliko godina bude li poziv na križni put preciziran njegovim naslovom. Svjetovne bi knjižnice također imale razloga uvrstiti je u svoju ponudu zbog njezine općeumjetničke vrijednosti.

Knjigu Raskrižje Tvoje i moje: Zbirka četiriju križnih putova priredio je podvelebitski vjernik don Tomislav Baričević, a u ožujku 2016. na 152 stranice u svima besplatno dostupnom digitalnom obliku i tiskom u tvrdom uvezu objavila nakladnička kuća Tonimir iz Varaždinskih Toplica. Ilustrirana je četiri stoljeća svježim slikama Matthiasa Grünewalda. Recenzenti su joj: književnik Stjepan Lice, nadbiskup Želimir Puljić, bibličar Ivan Dugandžić i kardinal Vinko Puljić, čiji su ulomci uvršteni na kraju knjige.

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Križni put Križni put je stoljećima uvriježena pobožnost u Katoličkoj Crkvi (također i u Evangeličkoj i nekim protestantskim Crkvama), koja svoje korijene vuče i...
14 postaja za 14 stoljeća kršćanstva u Hrvata Križni put hrvatske povijesti Uvodna molitva Gospodine Isuse, dok te kao vjernički puk ovom pobožnošću pratimo na kalvarijskom putu, pri...
Sablažnjivost “modernih” križnih putov... Staro je nepisano pravilo da ništa nije dobro mijenjati ukoliko novo nije toliko dobro osmišljeno da stvarno donosi nešto bolje. Na tom tragu, z...
S Isusom u Maslinskom vrtu Molitvena ura na Veliki četvrtak Napomena: Čitati treba smireno i bez žurbe, da svaka riječ bude posijana u srce. Potrebna su tri čitač...
Ilija u pustinji (euharistijsko klanjanje) Uvod Htjeli bismo danas moliti potaknuti Božjom riječi. Promatrat ćemo jednog Božjeg čovjeka - Iliju proroka u njegovoj životnoj krizi ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!