Skip to content

Kršćansko poimanje čovjeka i čovjek kao moralno biće – online kviz

Ponavljanje 1. i 2. nastavne cjeline vjeronaučnog gradiva za 3. godište u srednjoj školi (usp. D. Čaplar – D. Kustura – I. Živković, Životom darovani, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014., str. 9-48).


P o v e z a n i   t e k s t o v i

Kršćanska savjest u pluralnom društvu (prezentacij... U današnjem svijetu prilično iskrivljenih stavova, teško je imati ispravno oblikovanu savjest. Posebno se to odnosi na kršćansku savjest, još više na ...
Savjest – norma etičkog djelovanja (prezenta... Savjest je za vjernike Božji glas u našoj unutrašnjosti, a koji nam govori što je dobro, a što zlo. Taj "glas" mogu u sebi osjetiti i oni koji ne vjer...
Odnos vjere i morala (prezentacija) Za nas bi vjernike vjera i moral trebali biti uvijek povezani: vjera u Boga i njegovu neizmjernu ljubav po kojoj nam je poslao i svoga Jedinorođenoga ...
Kriteriji dobra i zla (prezentacija) Svaki normalan čovjek ima temeljnu savjest, odnosno zna da dobro treba činiti, a zlo izbjegavati, ali u zamršenijim situacijama to i nije tako jednost...
Čovjek – polazište etičkog razmišljanja (pre... Čovjek kao takav može se uzeti za polazište etičkog razmišljanja, bilo da ga se poima kao subjekta, odnosno onoga koji vrši određene moralne ili nemor...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!