Skip to content

Nedjelja uskrsnuća Gospodnjega


„Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša“ – Pavlove su riječi upućene zajednici u Korintu. Unatoč toj izjavi, iznenađuje da nam ni jedan evanđelist ne donosi opis trenutka Kristova uskrsnuća. Tradicionalna slika, koju dobro poznajemo, a koja nam prikazuje Krista koji trijumfalno izlazi iz groba uz prestravljene rimske vojnike – sve to ne nalazimo opisano u evanđeljima, nego u jednom apokrifnom spisu iz II. stoljeća poznatog kao „Evanđelje po Petru“ (Pt 9,35-37).

Iako nam ni jedan evanđelist ne opisuje trenutak Isusova uskrsnuća, ipak nam daju dragocjene smjernice iskustva prve kršćanske zajednice s Uskrslim. Sv. Pavao opisuje to iskustvo s Uskrslim počevši od Kefe – Petra, Jedanaestorice i ostale braće – njih 500.

U najstarijem evanđelju – Markovom – nalazimo navještaj uskrsnuća ali ne i susret s Uskrslim koji se odgađa za Galileju. Mladić na grobu reče ženama: „Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje!“ – ovo će biti nit poveznica svih evanđelja – beskorisno je tražiti Isusa u mjestu mrtvih – „Ide pred vama u Galileju! Ondje ćete ga vidjeti“.

Moramo se pitati – zašto se odgađa susret s Uskrslim na tri ili četiri dana? Jer, Isus je mrtav u Jeruzalemu, pokopan u Jeruzalemu, uskrsnuo u Jeruzalemu, učenici su u Jeruzalemu – zašto onda Isus govori – ako ga žele vidjeti – neka pođu u Galileju?

Odgovor nalazimo u Matejevu evanđelju u kojemu se taj susret u Galileji pojavljuje tri puta kada anđeo ženama ponavlja navještaj: „Nije ovdje, uskrsnu! Ide pred vama u Galileju!“ Taj navještaj potvrđen je i od samog Isusa koji reče ženama: „Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!“

Učenici odlaze u Galileju. No, evanđelist zapisa: „Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.“ Zašto učenici idu na goru? Koja je to gora na kojoj je moguće iskusiti Uskrslog? Prema Mateju, radi se o gori Blaženstava. Što time želi reći? Iskustvo susreta s Uskrslim nije privilegij dan prije 2000 godina nekoj  maloj grupi ljudi, nego svima onima koji žive ta Blaženstva. Živeći Blaženstva dolazi se do iskustva Živoga! Također i u Lukinom evanđelju nalazimo istu poruku kada žene, pri dolasku na grob, susreću dva čovjeka: „Što tražite Živoga među mrtvima?“

Kada se onda Uskrsli ukazuje? Očituje se dvojici učenika na putu u Emaus ponavljajući iste geste Posljednje večere: „Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše“ – iste geste Posljednje večere! Isus postaje kruh kako bi oni, koji ga blaguju, bili sposobni i sami postati kruh za druge. U toj dinamici primljene i dalje prenošene ljubavi očituje se prisutnost Krista uskrslog. To zapisa Luka: „Uto im se otvore oči te ga prepoznaše.“

U Ivanovu evanđelju nailazimo na lik Marije Magdalene koja plače pred grobom. Sve dok gleda prema grobu, ne opaža da onaj za kojim plače je u stvari Živ. Kako bi ga iskusila kao Živoga, potrebno je prestati gledati prema grobu i okrenuti se. Tek onda susreće Isusa pred sobom. Prema Ivanu, prvi put kada se Isus ukazuje svojim učenicima govori im: „Mir vama!“ To nije želja, nego Isusov dar. Zatim im daje poslanje: „Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas.“ Što to znači? Isus je bio svjedok Očeve vjerne ljubavi. Oni koji budi svjedoci te ljubavi moći će u svom životu iskusiti Krista uskrslog, Krista živog! Isus ih ne šalje naviještati neku doktrinu, neku nauku, nego da budu znak Božje ljubavi prema čovječanstvu.


Piše: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Dar punine na praznome grobu – razmišljanje ... Svemogući i milosrdni Bog podario nam je radost ovoga dana, kada duša ispunjena snagom Kristova uskrsnuća klikće: Slava ti Kriste pobjedniče! ...
Nedjelja uskrsnuća Gospodinova (B) – homilij... Uvod i pokajnički čin Nakon duge korizme ponovno u Crkvi odjekuje radosni Aleluja što je pobjednički poklik kojim Crkva hvali i slavi B...
Nedjelja uskrsnuća Gospodinova (B) – nacrt z... Uvod i pokajnički čin Danas pjevamo radosni „Aleluja!“ Hvalimo i slavimo Boga što je u Kristovu uskrsnuću pobijedio svako zlo i grije...
Sjeme uskrsnuća – razmišljanje uz danju misu... Nakon što smo sinoć u Evanđelju imali prigodu čuti kako su se žene kao prvi svjedoci Isusova praznoga groba prestrašile i pobjegle, danas razm...
Uskrs (B) Dj 10,34a.37-43 Nakon što je Petar susreo Uskrslog Isusa i na dan Pedesetnice dobio Njegova Duha, za Gospodina je javno svjedočio u Jer...