Skip to content

O tekstu “Contra svećenika i redovnika” ili između parezije i poniženja


Imajući u vidu širi smisao onih poznatih misli koje se pripisuju Johnu Donneu, a prema kojima nitko nije otok, sasvim sam za sebe, prosječan čovjek se lako solidarizira i identificira s onima s kojima ih nešto povezuje, bilo da je u pitanju nešto dobro, ili nešto sasvim suprotno. Možda u tom smislu takve situacije još snažnije dotiču teologe – vjeroučitelje, svećenike i redovnike, jer smo, istina, u mnogomu međusobno različiti, ali i mnogoštošta nam je egzistencijalno zajedničko i sržno nas čini jednim organizmom. Zato je sasvim normalno da npr. vjeroučitelja duboko boli i vrijeđa ukoliko se na bilo koji način kalja neki svećenik ili redovnik, kao i da jednako tako boli i nekog svećenika ili redovnika, ako se na isti način vrijeđa i ponižava vjeroučitelj. Štoviše, sličnu će potrebu solidarizacije osjetiti i oni vjernici koji nisu po struci teolozi, jer smo svi sabrani u jedan živi organizam – Tijelo Kristovo, odnosno Crkvu.

Svojevrsna se solidarnost javlja, a čini nam se sasvim prirodnim i opravdanim da je tako, i onda kada je netko objektivno kriv, kao kad npr. biva dokazano i javno objavljeno da je neki svećenik pedofil, ili kada je ogrezao u nekim drugim svjetovnim užitcima i dao se potčiniti čisto zemaljskim sjetilima. Ta solidarnost ide, naravno, u smjeru osude grijeha, ali imajući u vidu one riječi svetoga Pavla, a slično i sv. Augustina, po kojima nas uvjeravaju da nema toga grijeha koji nismo u stanju učiniti.

Svojevrsna solidarnost, kako smo je nazvali, u tom je smislu zapravo duboka žalost što se grijehom pojedinca, recimo u ovom slučaju nekoga svećenika, kalja cijela Crkva, odnosno riječ je o svjesnosti da grijeh jednoga ne samo dotiče, nego i egzistencijalno ruši u stanje malodušnosti drugoga. Taj drugi nužno u sebi postavlja retoričko pitanje upućeno onomu prvomu: Čovječe, što to činiš Crkvi? Stoga je sasvim razumljivo da će tu bol ranjenosti cijele Crkve itekako osjećati vjeroučitelj kada se štogod – istinito, a pogotovo neistinito – govori o svećenicima ili redovnicima, a jednako tako vrijedi i obrnuto pravilo, prema kojemu će jednaku bol osjećati svećenici i redovnici kada je takvo govorenje usmjereno na vjeroučitelja.

Dobra je i važna ta solidarizacija, jer doista nismo otoci, nismo sami za sebe, nego smo upućeni jedni na druge, i od svakoga od nas ovisi i svetost i grješnost Crkve. To je jedna snažna interakcija koja se vjerojatno ne može ni na približan način osjetiti ni u jednoj drugoj profesiji, kao kod teologa. Ne će se tako vjerojatno naći pogođenim ni jedan liječnik ako kakva ružna priča iziđe u javnost o nekom drugom nepoznatom liječniku koji živi na drugom kraju države ili svijeta, kao što to ne će uzdrmati ni npr. profesora geografije ili vozača kamiona ukoliko se slična stvar dogodi s njihovim nepoznatim “kolegama”. Ali zato hoće, ponavljamo još jednom, ne samo dotaknuti, nego bitno zaboljeti svakoga teologa, jer, biblijskim rječnikom rečeno, nismo od ovoga svijeta i boli kad se kraljevstvo Božje na bilo koji način ruži i okrnjuje. Svako je, naime, blaćenje pojedinoga teologa, latentno ili otvoreno, blaćenje svih teologa i cijele Crkve, jer nužno vodi prema, makar i nesvjesnom, generaliziranju. A kada takvo ruženje nije više samo usmjereno na pojedinca, nego je postalo stvarno generaliziranje, onda to nije više samo bolno, nego i opasno. Kada pak dolazi iz smjera jednoga teologa, onda nam se čini, imajući u vidu sve navedeno, nekorektno i bez nužne mjere empatičnosti.

U tom smislu imamo posebno na pameti tekst teologa i svećenika Ivice Raguža, dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu, koji je nedavno objavljen u časopisu Svjetlo riječi, a naslovljen Contra svećenika i redovnika” (studeni 2017., str. 82). Iako bismo se, barem donekle, mogli složiti s dosta toga iznesenoga u navedenom tekstu, jer nam je poznato, kao i uostalom i mnogima drugima, da ima i svećenika i redovnika koji bi se mogli s punim pravom nazvati i gramzivima i materijalistima i častohlepnima i vlastohlepnima i pervertitima itd., pa i čistim ateistima, temeljna je primjedba na opasnost generaliziranja, koja je u naznačenom razmišljanju jasno uočljiva, kao i na izostanak isticanja onih svijetlih primjera, a koji su, uvjereni smo, prevladavajući.

Tako nam se već prva njegova rečenica čini nedovoljno precizna, odnosno sadržajno je podložna različitim tumačenjima, a u tom smislu mogućoj manipulaciji i generaliziranju. Tvrdnja, naime, da “Božji poziv na svetost na poseban način razotkriva koliko svećenici i redovnici nisu sveti” po sebi može biti točna, ali nije cjelovita, jer isti taj Božji poziv na svetost na poseban način razotkriva koliko i koliki svećenici i redovnici jesu sveti i trude se biti sveti. Drugim riječima, jednima je na osudu, drugima na spasenje, jedni se po tom Božjem pozivu u svijetu prepoznaju kao Božji ljudi, a drugi baš i ne. Generaliziranje koje proizlazi iz te i narednih rečenica, a koje se tek ponekad ublažavaju sintagmama poput mnogi svećenici i redovnici ili većina svećenika i redovnika, a nikada pojedini svećenici i redovnici ili poneki svećenici i redovnici, jasno vodi zaključku da su svi ili barem skoro svi svećenici i redovnici iznevjerili svoje poslanje i opušteni “dremuckaju ravnodušni u svom pozivu”, robujući mamonu,  i tako se pretvaraju u Jude Iškariotske koji misle samo “na svoju kesu, a ne na Krista i svoje vjernike”. Kako, pak, “većinu bogatih svećenika i redovnika novac ne zadovoljava jer novac ne pruža još crkvenu moć”, autor nadalje tvrdi da je “zastrašujuće… častohleplje među svećenicima i redovnicima”, odnosno toliko je strašno da su im “usta puna Boga, Krista i Crkve”, ali im je u srcu “samo težnja za čašću”, što zaslužuje da se otvoreno nazove čisti ateizam. Štoviše, autor kaže da je vjerojatno uzrok takvom stanju “posebna oholost svećenika i redovnika”, a pri tome neuvijeno i izravno uspoređuje oholost palog anđela Lucifera s izokrenutim i poremećenim palim svećenicima i redovnicima, koje vidi kao najveće uzroke europskog ateizma, te se pita bi li zbog toga bilo dobro da takvog redovništva i svećeništva u Europi nestane, kako bi “možda Gospodin iz kamenja stvori(o) nova duhovna zvanja”. 

Kao protutežu takvom općem svećeničkom i redovničkom figurativnom i doslovnom bludničenju, autor ističe vrijednost i snagu vjernika laika, naglašavajući pri tome kako svećenici i redovnici nisu u stanju prepoznati vrijednim ono “što sasvim normalno i prirodno čine vjernici laici”, nego “poneke duhovne osobe podrugljivo smatraju ‘pijanima'” i onda se još “čude da danas nitko ne drži do Boga, Krista i Crkve”.

Takav prikaz stanja unutar svećeničkih i redovničkih redova, kako ga donosi Ivica Raguž, nije sigurno bezrazložan, i vjerojatno je rezultat njegova poznavanja konkretnih situacija, a koje su ga dovele do toga da javno, otvoreno i bez ikakvog ustezanja, progovori o nelagodnim istinama, odnosno služeći se govornom figurom poznatom pod nazivom parezija, jasno je htio ne samo naznačiti, nego uprijeti prstom u bolne točke današnje Crkve u Europi. Ukoliko je to tako, taj osvrt je vrijedan i zaslužuje da ga se takvim i valorizira.

Međutim, imajući u vidu sve navedeno u uvodnom dijelu ovoga osvrta, nipošto se ne možemo složiti s takvom generalizacijom, prema kojoj ispada da su svi ili gotovo svi svećenici i redovnici doslovno Luciferovi sinovi, a pogotovo se ne možemo složiti s izostankom onih riječi koje bi jasno naznačile da ima podosta i onih svećenika i redovnika koji su u onom pavlovskom smislu doista sveti ili koji se barem trude biti sveti. Naše nam iskustvo pokazuje i dokazuje da takvih svetih svećenika ima, štoviše da zapravo čine veliku većinu, a u tom nam smislu savjest i osjećaj “teološke solidarnosti” nipošto ne dozvoljavaju da se to prešuti. Zato osvrt Ivice Raguža nismo doživjeli kao pareziju, nego kao poniženje svih svećenika i redovnika, i to ono koje svojim generaliziranjem ide do razine zgaženosti, a preko poniženja svećenika i redovnika vodi do poniženja svih teologa, štoviše do poniženja svih vjernika i poniženja cijele Crkve i njezina poslanja.

mr. Snježana Majdandžić-Gladić

mr. Snježana Majdandžić-Gladić

Vjeroučiteljica u Osijeku i urednica portala
mr. Snježana Majdandžić-Gladić

Latest posts by mr. Snježana Majdandžić-Gladić (see all)

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Kad se od teologa traži da ima začepljena usta ili... Ako je teologija znanost koja određenim zakonitostima progovora i naučava o Bogu, kao vrhovnomu Biću o kojemu ovisi sve što postoji, a isto ta...
Svećenik kao dobri pastir… Priča se kako je prije dosta godina u jednom srijemskom selu - a moglo bi se to primijeniti i na bilo koje drugo selo - nastala neobična i muč...
Teologija kao hod prema nekamo… Među teolozima opće je poznata činjenica kako većina studenata teološkoga studija prolazi kroz jednu duboku krizu identiteta i vjere, gdje se ...
Sablažnjivost “modernih” križnih putov... Staro je nepisano pravilo da ništa nije dobro mijenjati ukoliko novo nije toliko dobro osmišljeno da stvarno donosi nešto bolje. Na tom tragu, z...
Od katoličke teologije do kršćanske terapeutske eg... Kako i sama riječ govori, teologija je, najkraće rečeno, znanost o Bogu. Objekt njezina istraživanja i teološkoga govora ponajprije je Bog, do...