Skip to content

Politeističke religije (prezentacije)

Politeističke religije su one u kojima se vjeruje u više bogova. Osim drevnih mezopotamijskih, egipatskih, grčkih ili rimskih mitologija, tu se ubrajaju i npr. hinduizam, budizam, konfucijanizam, taoizam, zoroastrizam, šintoizam itd., a riječ je o religijama koje su najviše rasprostranjene diljem Azije. Klikom na poveznice: hinduizam i budizam, ili klikom na donje slike, otvaraju se prezentacije u kojima se može saznati više o navedenim religijama, a sadržaj prezentiranoga može poslužiti kao pomoć pri oblikovanju nastave Vjeronauka u prvom godištu srednje škole.


P o v e z a n i   t e k s t o v i

Čovjek je po naravi religiozan (prezentacija) Ssvaki čovjek u sebi nosi misao o Bogu i zato se može reći da je po naravi religiozan​. Neki Boga odbacuju, neki mu pristupaju magijski, neki izvanjsk...
Vjera je iskonska ljudska potreba (prezentacija) Mnogi se slažu s tvrdnjom da je vjera iskonska ljudska potreba, odnosno da svaki čovjek ima potrebu za nečim ili Nekim što ga nadilazi. Čak i oni koji...
Darovi milosnoga života i zajedništva (prezentacij... Bog nam svoju milost pokazuje na različite načine, a posebno u sakramentima. Prema davno definiranoj, najjednostavnijoj i prilično obuhvatnoj definici...
Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta (prezenta... Sveto Pismo Novoga zavjeta stavlja nam pred oči ne samo Kristovu otkupiteljsku žrtvu i Njegovu poslušnost Očevoj volji do smrti na križu, nego nam svr...
Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta (prezent... Bog se u Starom zavjetu očitovao na mnoge načine. Objavljivao se tako praocima, prorocima i drugim velikim starozavjetnim osobama. Iako je židovski na...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!