Skip to content

Posjet pape Ivana XXIII. Đakovu

papa-ivan-xxiii


U Središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu otkriven točan datum posjete msgr. Roncallia – pape Ivana XXIII. Đakovu


Uoči kanonizacije pape Ivana XXIII. postavljen je upit arhivaru mr. Vlatku Dolančiću posjeduje li Središnji nadbiskupijski arhiv zapis ili pisani trag o posjeti apostolskog delegata za Bugarsku msgr. Roncallia (koji je tu službu vršio u razdoblju od 1925. – 1935.), kasnije pape Ivana XXIII.

Arhivar Vlatko Dolančić obratio mi se za pomoć u pronalaženju točne godine posjete apostolskog delegata Roncallia Đakovu. Iako sam pomislila da bih traženi podatak mogla pronaći u Glasniku biskupije Bosanske i Srijemske ipak sam najprije pregledala službeni časopis Okružnice i obavijesti biskupskog ordinarijata u Đakovu za 1958. godinu, kada je msgr. Roncalli imenovan papom Ivanom XXIII.

U vrlo kratkom vremenu odgovor na postavljeno pitanje sam pronašla u navedenim Okružnicama i obavijestima.


Picture1


Papa u Đakovu

Papa Ivan XIII. Prvi je Papa koji je za života posjetio Đakovo. Glasnik naše biskupije od 30. XI. 1927. bilježi vijest, da je 17. XI. 1927. posjetio preuzv. Ordinarija i Đakovo Apostolski delegat u Bugarskoj Msgr Roncalli u pratnji O. Antuna Prešerna provincijala D. I. Msgr Roncalli je tom zgodom posjetio katedralu i sjemenište, gdje su ga klerici najsrdačnije pozdravili na usta svog rektora Msgr Dr Franje Hermana. Ivan XXIII. Tada Msgr Roncalli se vrlo pohvalno izrazio o našoj katedrali. (Službeni časopis Biskupskog ordinarijata u Đakovu – Okružnice i obavijesti, godina 1958. str. 78).


Uz pronađeni podatak u Okružnicama, potražili smo potvrdu ovog posjeta u Glasniku biskupije Bosanske i Srijemske 55(1927)22, str. 187. Glasnik donosi kratki izvještaj pod naslovom Odlični gosti.Odlični gosti

U četvrtak 17. o. mj. Posjetio je presvij. G. Ordinarija apostolski delegat za Bugarsku Msgr Roncalli u pratnji provincijala D. I. preč. G. A. Prešerena. (Glasnik biskupije Bosanske i Srijemske 55(1927)22, str. 187).


„Osim glavnih gradova posjetio je tadašnji Pap. Delegat iz Bugarske i naše malo Đakovo s velebnom katedralom, čiji su čuvari veliki Biskupi, a koja mu se silno svidjela, te je dao izjavu, da je to najljepša crkva na cijelom Balkanu.“ (A. Lazzarini, Papa Ivan XXIII, Život i ličnost, Družba ss. Naše Gospe, Zagreb, 1963. str. 155.-156.)


Ankica Landeka

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Ivan XXIII. i Ivan Pavao II. – velike pape d... Teška i neizvjesna vremena i društvena previranja, da bi im se uspješno i na pravi način odgovorilo, traže velike ljude, odvažne i mudre predvodnike i...
Srijemska biskupija u drugoj polovici XVIII. stolj... Uvod U svojoj dugoj, a na početku svog postojanja, i slavnoj povijesti Srijemske biskupije, mi ćemo se usredotočiti u ovom radu ponajpr...
Biskup Josip Juraj Strossmayer i njegovi suvremeni... Uvod U 55 godina biskupovanja i upravljanja Đakovačkom i Srijemskom biskupijom mnogi su segmenti i aktivnosti u kojima je aktivno i vrl...
Razgovor katolički s pobudnicom Amoris laetitia Razgovor čine sljedeća poglavlja: 1. Uskomešana Crkva, 2. Koji je tekst mjerodavan?, 3. Ustrojstvo pobudnice, 4. Vrijednost raščlambe stanja, 5. Pabir...
Sveti papa Ivan XXIII. 11. listopada Crkva slavi spomendan svetog pape Ivana XXIII., kojega povijest pamti kao šaljivog i dobroćudnog a ujedno mudrog starčića koji je imao h...