Skip to content

Posjet pape Ivana XXIII. Đakovu

papa-ivan-xxiii


U Središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu otkriven točan datum posjete msgr. Roncallia – pape Ivana XXIII. Đakovu


Uoči kanonizacije pape Ivana XXIII. postavljen je upit arhivaru mr. Vlatku Dolančiću posjeduje li Središnji nadbiskupijski arhiv zapis ili pisani trag o posjeti apostolskog delegata za Bugarsku msgr. Roncallia (koji je tu službu vršio u razdoblju od 1925. – 1935.), kasnije pape Ivana XXIII.

Arhivar Vlatko Dolančić obratio mi se za pomoć u pronalaženju točne godine posjete apostolskog delegata Roncallia Đakovu. Iako sam pomislila da bih traženi podatak mogla pronaći u Glasniku biskupije Bosanske i Srijemske ipak sam najprije pregledala službeni časopis Okružnice i obavijesti biskupskog ordinarijata u Đakovu za 1958. godinu, kada je msgr. Roncalli imenovan papom Ivanom XXIII.

U vrlo kratkom vremenu odgovor na postavljeno pitanje sam pronašla u navedenim Okružnicama i obavijestima.


Picture1


Papa u Đakovu

Papa Ivan XIII. Prvi je Papa koji je za života posjetio Đakovo. Glasnik naše biskupije od 30. XI. 1927. bilježi vijest, da je 17. XI. 1927. posjetio preuzv. Ordinarija i Đakovo Apostolski delegat u Bugarskoj Msgr Roncalli u pratnji O. Antuna Prešerna provincijala D. I. Msgr Roncalli je tom zgodom posjetio katedralu i sjemenište, gdje su ga klerici najsrdačnije pozdravili na usta svog rektora Msgr Dr Franje Hermana. Ivan XXIII. Tada Msgr Roncalli se vrlo pohvalno izrazio o našoj katedrali. (Službeni časopis Biskupskog ordinarijata u Đakovu – Okružnice i obavijesti, godina 1958. str. 78).


Uz pronađeni podatak u Okružnicama, potražili smo potvrdu ovog posjeta u Glasniku biskupije Bosanske i Srijemske 55(1927)22, str. 187. Glasnik donosi kratki izvještaj pod naslovom Odlični gosti.Odlični gosti

U četvrtak 17. o. mj. Posjetio je presvij. G. Ordinarija apostolski delegat za Bugarsku Msgr Roncalli u pratnji provincijala D. I. preč. G. A. Prešerena. (Glasnik biskupije Bosanske i Srijemske 55(1927)22, str. 187).


„Osim glavnih gradova posjetio je tadašnji Pap. Delegat iz Bugarske i naše malo Đakovo s velebnom katedralom, čiji su čuvari veliki Biskupi, a koja mu se silno svidjela, te je dao izjavu, da je to najljepša crkva na cijelom Balkanu.“ (A. Lazzarini, Papa Ivan XXIII, Život i ličnost, Družba ss. Naše Gospe, Zagreb, 1963. str. 155.-156.)


Ankica Landeka

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Ivan XXIII. i Ivan Pavao II. – velike pape d... Teška i neizvjesna vremena i društvena previranja, da bi im se uspješno i na pravi način odgovorilo, traže velike ljude, odvažne i mudre predvodnike i...
Novo ruho Martina Luthera – od heretika do „... Kako sam naslov ovoga članka pokazuje, život i djelo Martina Luthera, začetnika protestantizma, počinje se sve više i u katoličkim krugovima prikaziva...
Srijemska biskupija u drugoj polovici XVIII. stolj... Uvod U svojoj dugoj, a na početku svog postojanja, i slavnoj povijesti Srijemske biskupije, mi ćemo se usredotočiti u ovom radu ponajpr...
Biskup Josip Juraj Strossmayer i njegovi suvremeni... Uvod U 55 godina biskupovanja i upravljanja Đakovačkom i Srijemskom biskupijom mnogi su segmenti i aktivnosti u kojima je aktivno i vrl...
Razgovor katolički s pobudnicom Amoris laetitia Razgovor čine sljedeća poglavlja: 1. Uskomešana Crkva, 2. Koji je tekst mjerodavan?, 3. Ustrojstvo pobudnice, 4. Vrijednost raščlambe stanja, 5. Pabir...