Skip to content

Preobraženje Gospodnje


Vrlo je vjerojatno da taj blagdan zapravo komemorira posvetu bazilike na brdu Taboru. Taj je blagdan mlađi od blagdana Uzvišenja svetog Križa. Naime, prema tradiciji, Isus se preobrazio točno 40 dana prije svoje smrti. Tako Crkva slavi Uzvišenje svetog Križa (14. rujna) točno 40 dana nakon blagdana Preobraženja (6. kolovoza).

Na Zapadu se taj blagdan pojavljuje u drugoj polovici 9. st., prvo u Napulju, zatim u germanskim zemljama. U 11./12. st. on se prihvaća i u Rimu. U kalendar ga upisuje papa Kalikst III. 1457. u zahvalu za pobjedu nad Turcima (pod sv. Ivanom Kapistranom) kod Beograda 6. kolovoza 1456.

Taj se blagdan osobito svečano slavi na Istoku koji ovako izražava njegovu teologiju:

„Na današnji je dan Krist na Taboru preobrazio narav što ju je od Adama primio: prekrio ju je svojim sjajem i tako ju pobožanstvenio.”

Zapad ne slavi taj blagdan tako svečano, ali se u Službi čitanja susreće misao Anastazija Sinajskog: „S Kristom ćemo i mi biti obnovljeni i pobožanstvenjeni u našim dušama”.

dr. Zvonko Pažin

dr. Zvonko Pažin

Župnik u Čepinu i profesor liturgike na KBF-u u Đakovu
dr. Zvonko Pažin

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Prezbitersko ređenje 1. Prezbitersko ređenje prema najstarijim izvorima U Rimu su prezbiteri od samih početaka bili prvi biskupovi suradnici i zamjenjivali ...
Korizmeno vrijeme Korizma je vrijeme bliže priprave za Uskrs, a karakterizira ju ozbiljnost, pojačana pobožnost, djela milosrđa i djela pokore. Kroz takva djela...
Đakonsko ređenje Đakonska služba, kao služba svetoga reda, u počecima Crkve bila je stalna služba, kao što je to i danas slučaj na Istoku, gdje u bogoslužju đa...
Liturgijsko vrijeme kroz godinu Liturgijska godina ima svoje zakonitosti, a srž njezina razdoblja sačinjavaju tri ciklusa, unutar kojih se slave dva najveća kršćanska otajstv...
Liturgijske službe: sadašnje stanje i perspektive... 1. Povijesni osvrt a) Novozavjetna svjedočanstva Pavao spominje tri službe u Crkvi. Veli: „Neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apo...