Skip to content

Prezentacije za srednjoškolsku vjeronaučnu nastavu

Nekoliko prezentacija koje je se mogu iskoristiti u vjeronaučnoj nastavi u srednjoj školi, a poslala ih je vjeroučiteljica Krunoslava Lukač.

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Za čim umirući žale? Još imamo vremena to izbjeći!... Dominikanac iz Kolumbije fr. Nelson Medina (rođ. 1965.) zapisao je najčešća kajanja, koja je čuo od ljudi koje je pratio na kraju života. Te su nam m...
Zašto se katolici zauzimaju za život od začeća Prezentaciju o razlozima zbog kojih se katolici zauzimaju za život od začeća možete preuzeti ovdje. Ona je poslužila za izlaganje održano 9. o...
Odgoj pred izazovima Prezentaciju o, najblaže rečeno, izazovima s kojima se suočava odgoj možete preuzeti ovdje. Ona je poslužila za izlaganje održano 21. listopada 2016. ...
Hramska greda (prezentacija) Meditacija o odbačenoj hramskoj gredi koja je od beskorisnog drveta postala greda na kojoj je visio naš Spasitelj: Hramska greda. Hra...
Prezentacije za vjeronaučnu nastavu Prezentacije prigodne za srednjoškolsku vjeronaučnu nastavu i župnu katehezu mladih koje je priredio vlč. Tomislav Benaković mogu se preuzeti klikom n...