Skip to content

Punjač baterija


‘Puniti baterije’ postao je
svakodnevan izraz,
kao odraz redovitih potreba,
da se mi ljudi vratimo
u uobičajeno stanje
puni energije i snage.
Napose se ovaj izraz koristi
kad je riječ o godišnjim odmorima,
jer godišnji valja iskoristiti
i da bi se napunile baterije.
No mnogi međutim ne znaju
kako napuniti baterije,
te su slični onim ljudima
koji koriste punjač baterija
da napune baterije
kućanskih aparata
i drugih naprava.

Kako bismo dobro napunili
naše ljudske baterije,
vrlo je važno znati što su
i kakve su te naše baterije.
Jer one nisu samo tjelesnost
kojoj treba sna i odmora,
već su prave baterije
baterije duha i duhovnog života.
Bilo bi uzalud ako bismo
napunili samo vremenite
i zemaljske baterije tijela,
a ne bismo napunili baterije
vječnom i neprolaznom snagom
živoga i utjelovljenoga Boga
koja jedina može ispuniti
naše biće i biti mu hrana.

Neophodno je stoga dopustiti
da Krist Gospodin bude
punjač baterija našega života
koji će nas ispuniti,
po svojoj riječi i tijelu,
besmrtnom snagom
života vječnoga.

dr. Ivan Bodrožić

dr. Ivan Bodrožić

Profesor patrologije na KBF-u u Zagrebu i urednik stranice patrologija.com
dr. Ivan Bodrožić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Krstarica Za plovidbu debelim morima ljudi se redovito koriste krstarećim brodovima, osposobljenima posebno za prekooceansku plovidbu. Riječ je o v...
Lišće Jesen rječito priča šarenilom boja lišća svoju posebnu priču, priču života i smrti, ljepote i nestalnosti, smisla i prolaznosti. Svako je ...
Kanta za smeće U svakome domu i obitelji postoji otpad, smeće i prljavština. No zdrav razum kaže da se nečistoće ne raznose po kući, već da se pomno skup...
Kredit Gotovo svi danas znamo što su krediti, te na koji način i pod kojim uvjetima se može doći do njega. Banke redovito traže jamstvo, to jest...
Začin Svima je dobro poznato koliko su bitni začini za hranu, te kako je dovoljno tek malo dobrog začina da hrana dobije novi okus i novu kvalit...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!