Skip to content

Radni listovi i nastavni materijali za srednjoškolski vjeronauk

U donjim poveznicama možete preuzeti operativne i izvedbene nastavne planove i programe, skripte, prezentacije, radne listove i druge materijale koji se mogu iskoristiti za oblikovanje vjeronaučne nastave u srednjoj školi ili za župnu katehezu.

Ti su materijali nastajali tijekom proteklih godina i neki od njih tematski ne prate aktualni plan i program, ali se i oni mogu upotrijebiti za oblikovanje vjeronaučne nastave (u tom su smislu smješteni prema najbližoj aktualnoj temi).


rad. list


Svi su materijali namijenjeni isključivo kao pomoć vjeroučiteljima u oblikovanju nastave ili za oblikovanje župne kateheze i ne smiju se niti cjeloviti niti u dijelovima objavljivati na drugim mjestima.OPERATIVNI  I IZVEDBENI PLANOVI I PROGRAMI

PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED

Operativni PP 1

Operativni PP 1

Operativni PP 2

Operativni PP 2

Operativni PP 3

Operativni PP 3

Operativni PP 4

Operativni PP 4

Izvedbeni PP 1

Izvedbeni PP 1

Izvedbeni PP 2

Izvedbeni PP 2

Izvedbeni PP 3

Izvedbeni PP 3

Izvedbeni PP 4

Izvedbeni PP 4

SKRIPTE

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

Skripta 1

Skripta 2

Skripta 3

Skripta 4RADNI LISTOVI, PREZENTACIJE, PROZIRNICE…

PRVI RAZRED

 1. Uvod u nastavni plan i program
I. U POTRAZI ZA SMISLOM ŽIVOTA

 2. U vrtlogu svijeta i života

 3. Upoznaj samoga sebe

 4. Smisao i besmisao života
 5. Kršćanska vjera kao odgovor na traženje smisla
 6. Živjeti kao protagonist
 7. Ponavljanje
II. ČOVJEK KAO RELIGIOZNO BIĆE
 8. Vjera – iskonska ljudska potreba
 9. Čovjek je po naravi religiozno biće

(Općenito o religioznosti i religijama)

 10. Hinduizam
 11. Budizam
 12. Istočnjačke filozofije i Katolička Crkva
 13. Židovstvo

a) Židovstvo: povijesni pregled

b) Židovstvo: vjerovanje, kult i običaji

 14. Islam
 15. Posebnost kršćanstva u odnosu na druge religije

(Katolička Crkva i druge religije Knjige)

 16. Ponavljanje gradiva
III. KRŠĆANSKA OBJAVA I SVETO PISMO
 17. Kršćanska objava i njezino prenošenje
 18-19. Biblija – pisana riječ Božja:

a) Općenito o Svetom pismu

b) Stari zavjet: Petoknjižje

c) Stari zavjet: povijesne, poučne i proročke knjige

d) Novi zavjet

 20. Biblijski govor o Bogu
 21. Biblija u životu kršćana
 22. Ponavljanje
IV. ISUS KRIST – VRHUNAC OBJAVE
 23. Isus – povijesna osoba
 24. Isusov lik
 25. Navještaj kraljevstva Božjega
 26. Isusovo otkupiteljsko djelo
 27. Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek
 28. Zajedništvo s Kristom
 29. Ponavljanje
V. TAJNA STVARANJA – GOVOR ZNANOSTI I GOVOR VJERE
 30. Postanak svijeta – znanstveni pristup
 31. Biblijski pristup stvaranju
 32. Vjera i znanost
 33. Ponavljanje
 34. Provjera znanja
 35. Zaključivanje ocjena

DRUGI RAZRED

 1. Uvod u nastavni plan i program
I. SLOBODA – IZBOR I ODGOVORNOST
 2. U hodu prema slobodi i zrelosti
 3. Prijateljstvo
 4. Od zaljubljenosti do ljubavi
 5. U potrazi za vrjednotama
 6. Opasnost od bijega / Iz nesigurnosti u ovisnost
 7. Moć Isusove slobode
II. ŽIVOT S CRKVOM I U CRKVI
 8. Vrijeme Crkve u povijesti spasenja
 9. Obilježja Crkve
 10. Ponavljanje
 11. Sakramenti kršćanske inicijacije. Krst
 12. Sakrament potvrde
 13. Sakrament euharistije
 14. Liturgijska godina i liturgijska odjeća
 15. Službe i karizme u Crkvi
 16. Ponavljanje gradiva
 17. Sakrament svetog reda
 18. Jedna Crkva u mnoštvu Crkava
 19. Marija – uzor vjere i Majka Crkve
Ponavljanje i provjera znanja
III. ZAJEDNICA KOJA OSLOBAĐA I SLUŽI: POVIJEST CRKVE
 20. Susret s antičkim svijetom – evanđeoska sloboda i mučeništvo
 21. Kršćanstvo na hrvatskom jezičnom prostoru u srednjem vijeku
 22. Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog procvata do ratova i raskola
 23. Crkva kršćanskog služenja siromašnima – dominikanci i franjevci
 24. Ponavljanje
 25. Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture
 26. Vrijeme dubokih podjela – reformacijska kriza i obnova Crkve
 27. Crkva i moderno doba – duhovni, prosvjetni i kulturni preporod
 28. Crkva u suvremenom svijetu – služiteljica čovjeka i čovječanstva
 29. Ponavljanje
IV. S CRKVOM NA PUTU VJERE I SLOBODE – MOLITVA, SLAVLJE, SVJEDOČENJE
 30. Molitva Crkve – osobna i zajednička molitva
 31. Slaviti život u crkvenom zajedništvu i slavljima
 32. Crkveni pokreti i udruge
 33. Dobrovoljstvo kao oblik kršćanskog služenja
 34. Provjera znanja
 35. Zaključivanje ocjena
TREĆI RAZRED
 1. Uvod u nastavni plan i program
I. KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA
 2. Čovjek – otajstvo i slika Božja
 3. Čovjek – složeno biće
 4. Isusov put je put kršćana
II. ČOVJEK – MORALNO BIĆE
 5. Čovjek – polazište etičkog razmišljanja
 6. Kriteriji dobra i zla
 7. Odnos vjere i morala
 8. Savjest – norma etičkog djelovanja
 9. Kršćanska savjest u pluralnom društvu
 10. Ponavljanje
III. LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU – TEMELJI KRŠĆANSKE MORALNOSTI
 11. Bog – temelj kršćanske moralnosti
 12. Objavljeni zakon
 13. Znakovi ljubavi prema Bogu
 14. Zlo i grijeh u čovjeku i u svijetu
 15. Evanđeoski zakon ljubavi
 16. Ponavljanje
IV. “MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH”
 17. Vrjednovanje čovjeka kao muškarca i kao žene
 18. Brak i obitelj u Božjem naumu
 19. Ženidba – sakrament ljubavi i zajedništva
 20. Odgovorno roditeljstvo
 21. Ponavljanje
V. DOSTOJANSTVO LJUDSKOG ŽIVOTA
 22. Svetost ljudskog života
 23. Život – Božji dar
 24. Pobačaj
 25. Umjetna oplodnja
 26. Genetički inženjering i transplantacija
 27. Patnja, bolest i eutanazija
 28. Sakrament bolesničkog pomazanja
 29. Ponavljanje
VI. ŽIVJETI U ISTINI
 30. Istina kao životni imperativ
 31. Povrede istine
 32. Društvo u službi istine
 33. Ponavljanje
 34. Provjera znanja
 35. Zaključivanje ocjena

ČETVRTI RAZRED

 1. Uvod u nastavni plan i program
I. SUVREMENI ČOVJEK PRED PITANJEM BOGA
 2. Izazov nevjere
 3. Suvremena religioznost i njezina pitanja
 4-5. Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost

Nove sljedbe i New Age

 6. Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu
 7. Dokazi o Božjoj opstojnosti
II. BIBLIJSKA SLIKA BOGA I ISKUSTVO BOGA
 8. Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta
 9. Primjeri vjere nekih starozavjetnih likova
 10. Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta
 11. Ponavljanje
 12. Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti
 13. Sakrament pomirenja
 14. Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere
 15. Izabrani životopisi svetaca
 16. Ponavljanje
III. LJUDSKI RAD I STVARALAŠTVO
 17. Čovjek kao sustvaratelj
 18. Kršćanski pogled na rad
 19. Opće dobro, pravda i solidarnost
 20. Etika poslovanja
 21. Kršćansko zauzimanje za mir
 22. Ponavljanje
IV. IZAZOVI ZNANSTVENO-TEHNIČKOG NAPRETKA
 23. Budućnost i moć znanja
 24. Informatizacija i globalizacija
 25. Znanost i poboljšanje ljudskog života
 26. Zajedništvom do napretka i briga za okoliš
V. KRŠĆANSKA NADA U BUDUĆNOST
 27. Različita očekivanja budućnosti
 28. Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji
 29. Čovjek pred pitanjem smrti
 30. Kršćanska nada u novi život
 31. Ponavljanje
 32. Zaključivanje ocjena
mr. Snježana Majdandžić-Gladić

mr. Snježana Majdandžić-Gladić

Vjeroučiteljica u Osijeku i urednica portala
mr. Snježana Majdandžić-Gladić

Latest posts by mr. Snježana Majdandžić-Gladić (see all)

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Za čim umirući žale? Još imamo vremena to izbjeći!... Dominikanac iz Kolumbije fr. Nelson Medina (rođ. 1965.) zapisao je najčešća kajanja, koja je čuo od ljudi koje je pratio na kraju života. Te su nam m...
Muka po župnom vjeronauku   Nakon krizme i prve pričesti odmor ili??? Osvrćem se na jedan članak na portalu "Vjera i djela", meni drage i štovane urednice i teologinje....
Župna kateheza bez župnika?! Kada bismo imali precizne statističke podatke o održavanju kateheze po župama, njihovoj redovitosti, sadržajno-metodičkoj kvaliteti i ponajviše o onim...
Prezentacije za vjeronaučnu nastavu Prezentacije prigodne za srednjoškolsku vjeronaučnu nastavu i župnu katehezu mladih koje je priredio vlč. Tomislav Benaković mogu se preuzeti klikom n...
Vjeronaučni materijali Materijali prigodni za vjeronaučnu nastavu, koje je priredio vjeroučitelj Željko Perković. Bolesničko pomazanje Prezentaci...