Skip to content

Što gledaš?


Ispit savjesti prije  uskrsne ispovijedi


Kažu da su oči ogledalo duše i govore što srce kaže.

Dobar vidi u svakom dobro, zao zlo, autoprojekcija rekli bi psiholozi. Matej zapisa, kako Isus priča priču o „trunu i brvnu“ onima koji olako osuđuju bližnjega. „Što gledaš trun u oku brata svog, a brvna u svom oku ne vidiš? Ili kako možeš reći bratu svom: Brate, daj da ti izvadim trun koji ti je u oku, kad sam ne vidiš brvna u svom ? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svog, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svog.“  Isus ovom pričom osuđuje licemjerje ljudi s velikim manama koji  kritiziraju mane drugih. Upozorio je na ljudsku sklonost da kod drugoga vidimo sitnu pogrješku, a da se na istu kod sebe ne obaziremo. Takvu situaciju je namjerno  pretjerano prikazao  slikom truna i brvna. Ludo je pomisliti  da bismo mogli pomoći nekome da se popravi dok su naši grijesi veći od njegovih. Trun i brvno su u nesrazmjeru od sitnog do krupnog.  Njegova pouka vrijedi za sva vremena. Treba ispraviti vlastite pogrješke, prije nego što osudimo pogrješke drugih.  Istina nikad nećemo moći otkriti sve svoje mane i tako dobiti mogućnost da kritiziramo i osuđujemo tuđe. Slična je njegova zapovijed: Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen! 

Ili kako kaže sv. Pavao apostol: „Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.“

Ili apostol Jakov: „Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata nije vršitelj nego sudac Zakona. Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?“

Ili sv. Luka: „Zato nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio.“ Razlika je između osude i opomene. Dužni smo opomenuti onoga koji griješi s puno obazrivosti, želje da se popravi.

Vlč. Slavko Vranjković

Vlč. Slavko Vranjković

Župnik u Nuštru, književnik i slikar.
Vlč. Slavko Vranjković

Latest posts by Vlč. Slavko Vranjković (see all)

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Kamo ideš? Odakle dolaziš i kamo ideš? Taj upit je čest u Svetom Pismu. Danas je nama upravljen. Svake godine također na svetoj Misi, kada se okupe škols...
Blago tebi Toliko smo puta čitali i čuli Isusov „Govor na gori“. Jesmo li ga zaista čuli i razumjeli? Nije lako shvatljiv bez životnog povjerenja i vjere...
Na svetost pozvani Kakvi smo mi kršćani ljudi? Imamo na tisuće ciljeva koji nisu daleko od zemlje, uspjeha, novca, karijere. Koji je to cilj mojeg života kao krš...
Čemu nas uči Marija u doba krize identiteta? Nalazimo se u „Marijinom“ mjesecu svibnju u kojemu s posebnim žarom srca „Izabranoj od žena“ dajemo dužnu hvalu za njenu suradnju u dinamizmu ...
O stanju liturgijske glazbe u našim župama Ovim osvrtom želim pokazati kakvo nam je stanje liturgijske glazbe i liturgije u našim župama i kako ona, nažalost, pridonosi veoma suptilno (...