Skip to content

12. nedjelja kroz godinu

12. nedjelja kroz godinu (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Na početku mise svećenik najčešće kaže pozdrav „Gospodin s vama“. I to je najviše i najveće što čovjek čovjeku može poželjeti. Naime, Isus nam jamči da […]

12. nedjelja kroz godinu (C)

Zah 12, 10-11; 13, 1 Prorok Zaharija govori o onom danu u koji će Gospodin dramatično zahvatiti u povijesna zbivanja. U Gospodinu je snaga Jeruzalemaca i slomit će Izraelove neprijatelje […]

Meditacija uz 12. nedjelju kroz godinu (C)

Život spasiti? Djeca na pješčanom kupalištu grade kule od pijeska. I onda, pri koncu dana dolaze plimni valovi. Malo po malo uzdiže se razina vode, valovi prijete kuli. I eno, […]

12. nedjelja kroz godinu (B)

Job 38,1.8-11 Job, smatrajući da je živio pravednim životom, protestira zbog tragedija koje su ga snašle i želi naknadu zasluženu osobnom pravednošću. Istupa pred Boga tražeći pravdu. Ljudska pravednost dolazi […]

Meditacija uz 12. nedjelju kroz godinu (B)

DOTLE ĆEŠ, DALJE NI KORAKA „Ki more more da premori? Niki“, veli poslovica. More je svakako nešto najveličanstvenije ovdje na zemlji. Golemo, snažno, neukrotivo, nepredvidivo, silno. Kad samo promislimo kolike […]

Meditacija uz 12. nedjelju kroz godinu (A)

NE BOJTE SE LJUDI! Što je strah? Treba li se njega riješiti? Treba li ga zatomljavati u sebi? Psiholozi će reći da je strah praiskonski osjećaj koji čovjeka štiti. Jer, […]

Dvanaesta nedjelja kroz godinu (A)

Jr 20,10-13 U vrijeme kralja Jojakima prorok Jeremija ukazuje na zaboravljanje Boga, neprihvaćanje proroka i njegove riječi, lažni kult, idolatriju; optužuje sve podjednako, no uhićen je i optužen za defetizam. […]