Skip to content

Alojzije Asić

Nekad smo si sami krivi

P. Marko Tilošanec član je Svećeničkog bratstva Svetog Pija X., a kao tradicionalni svećenik izrazio je želju na našem portalu prikazati svoje viđenje nedavnog slučaja u kojemu su mediji napali […]