Skip to content

pentekostalci

Zaklada Rhema i protestantizacija Katoličke Crkve

Dana 12. prosinca 2016. god. portal Bitno.net objavio je jednu mnogima naoko nezanimljivu informaciju, ali koja, kada se malo pogrebe ispod površine, otvara neka neočekivana pitanja i ne nudi na […]

Pentekostalci

Pentekostalci su proizašli iz metodističke sljedbe u Americi, a riječ je o više sličnih protestantskih zajednica. Sam naziv dolazi od grč. riječi pentekoste, što upućuje na blagdan Pedesetnice, odnosno na […]