Skip to content

sakramenti

Communicatio in sacris

U članku se govori o communicatio in sacris, to jest zajedničkom slavljenju kršćanskih otajstava pripadnika nesjedinjenih Crkava. U prvom dijelu se daje kraći povijesni prikaz ovoga pitanja. Tijekom povijesti su […]

Česta ispovijed

U vrijeme dugih i koji puta napornih božićnih ili uskrsnih ispovijedi uvijek nam se iznova javlja pitanje o smislu i potrebi čestih ispovijedi. Svećenici – pogotovo mlađi – koji puta […]

Krizma – sakrament zrelosti?

Kažu da bi tako trebalo biti. Stvarnost govori drugačije. Nažalost. U nastavnom procesu za vjeroučenike u drugom srednje, za krizmanike, obrađuje se tema: mladi čovjek u hodu prema zrelosti. U […]

Culmen et fons – vrhunac i izvorište

Umijeće dobrog življenja jest redovito umijeće razlikovanja bitnog od nebitnog, temeljnog od sporednog. Jednako je tako u našoj vjeri, u kršćanskoj liturgiji. Liturgija je vrhunac i izvorište (culmen et fons) […]

Ženidba i Pričest u Katoličkoj Crkvi

Sažetak rasprave o temi ostajući u Kristovoj istini „Budući da je zadaća apostolskoga služenja pobrinuti se da Crkva ostane u Kristovoj istini i da u nju sve dublje prodire, pastiri […]

Biskupsko ređenje

Povijesni pregled Još je od apostolskih vremena uvođenje u pojedine službe bivalo polaganjem ruku. Tako su npr. Savao i Sila primili polaganje ruku prije nego što su bili upućeni na […]

Postupak kanonske ništavosti ženidbe kao traženje istine

Uvod Treća izvanredna opća skupština Biskupske sinode, posvećena „Pastoralnim izazovima obitelji u kontekstu evangelizacije“, u pripremnom spisu objavljenom u jesen 2013., iznjedrila je sljedeće pitanje: „Bi li pojednostavnjenje kanonske prakse […]

Sakramentna ontologija i ženidbena nerazrješivost

1. Ponovo otkriti metodu Ustanova ženidbe izložena je „oluji” kakvu povijest još nije vidjela. Služeći se jezikom genetike Pierpaolo Donati pokazuje da u tom preokretu nije riječ samo o morfogenetičkim […]

Svjedočanstvo moći milosti

 O ženidbenoj nerazrješivosti i raspravi o građanski ponovovjenčanima te sakramentima Razmatranje problematike vjernikā koji su nakon rastave braka ušli u novu građansku zajednicu nije novo. Crkva ga je uvijek vodila […]

Jednost i nerazrješivost ženidbe

Put od ranoga srednjega vijeka do Tridentskoga sabora Kad se u četvrtom i petom stoljeću Zapadna Crkva sa sredozemnoga područja proširila sjeverno, iza limesa [granice] Rimskoga Carstva, vjerovjesnici su se […]

Trajanje katekumenata

Jedna od tema oko kojih se nećemo nikada složiti. Koliko treba trajati katekumenalna priprava? Koliko treba trajati priprava na sakramente uopće? Što je uopće uvjet da netko bude pripušten određenim […]

Dušobrižništvo bolesnika

U našim liturgijsko-pastoralnim razgovorima, razmatranjima i raspravama, vraćamo se često na sakrament bolesničkog pomazanja, odnosno, općenito na dušobrižništvo bolesnika.[1] Zacijelo nam je u bitnim crtama poznata i povijest crkvene skrbi […]

Prezbiter – slavitelj Kristovih otajstava

Crkva treba uvijek reformirati (Ecclesia semper reformanda), ali, naravno, ne zato da bi bila u svojem osnovnom poslanju drugačija od svojih izvora. Crkva se u svom povijesnom hodu reformira i […]

Mirabile sacramentum

Drugi vatikanski sabor u SC 5 govori o povijesti spasenja. Čudesna Božja djela u Starom zavjetu su predigra onome spasenju ljudskog roda koje se u Novom zavjetu ostvarilo Kristovom smrću […]

Sakrament pomirenja (opet) na prekretnici?

  Liturgijska je reforma poslije Drugog vatikanskog sabora u praksi polučila velike rezultate. Još nas ima dosta koji se toga sjećamo. Što god neki govorili, ipak je velika i sjajna […]

Frustracija sakramenata i sakramentalizacija

Od poglavara i od stručnjaka se nekako očekuje da uvijek imaju spreman pravorijek o svim pitanjima. Tako će od liturgičara često zatražiti jasan i nedvosmislen odgovor može li se nešto […]