Skip to content

Umnožavanje ženidbene zapreke krvnog srodstva

Poštovani, možete mi protumačiti dolje navedeno: Prema kanonu 1091, § 3 zapreka se krvnoga srodstva ne umnožava. Hvala. Ivo


1


Moguće je da dvije osobe budu višestruko međusobno srodne. To se događa ako one imaju više zajedničkih korijena, a to može biti iz više razloga, npr.:


1. Do toga dolazi ako netko dobije dijete s osobom sebi srodnom,
npr. netko sa svojom tetkom.


Picture1


G i H su u dvostrukom krvnom srodstvu, jer imaju dva zajednička korijena: C (djeda G-u i H-u) i AB (pradjeda i prabaku G-u i djeda i baku H-u).


2. Ako netko ima djecu s dvije međusobno srodne osobe, npr. s dvije sestre


Picture2


H i I su u dvostrukom krvnom srodstvu, jer imaju dva zajednička korijena: C (djeda H-u i I-u) i AB (pradjeda i prabaku H-u i I-u).


3. Kad dvije međusobno srodne osobe rode djecu s drugim dvjema osobama međusobno srodnim, npr. dva brata s dvije sestre


 

Picture3


G i H su u dvostrukom krvnom srodstvu, jer imaju dva zajednička korijena: AB (djeda i baku) i A’B’ (djeda i baku).


Ovo je imalo važnosti prema prijašnjem Zakoniku, jer su nastajale dvije ženidbene zapreke i za ženidbu oprost se morao tražiti od obiju zapreka.

Srodstvo je moglo biti i višestruko, a stvaralo je poteškoće u izračunavanju. To je u novom Zakoniku ukinuto, tako da više ne postoji, nego samo jedna zapreka krvnog srodstva.

dr. Velimir Blažević

dr. Velimir Blažević

Umirovljeni profesor crkvenoga prava na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i urednik bloga fra-velimir.blogspot.hr
dr. Velimir Blažević

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Ženidbena zapreka krvnog srodstva Poštovani, zanima me postoji li zapreka za brak ako su budući zaručnici u srodstvu u 8. koljenu po rimskom računanju (4. koljenu po germanskom)? Hvala...
Računanje krvnog srodstva Krvno srodstvo se računa po lozama ili linijama, i po koljenima ili stupnjevima. Dvije su vrste krvnog srodstva, srodstvo u pravoj ili izravn...
Pojednostavljenje i ubrzavanje kanonskog postupka ... Ovih dana je objavljen dokument pape Franje kojim su izvršene značajne promjene u Zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s obzirom na preure...
Ženidbena zapreka prethodne ili postojeće ženidben... 1) Postojanje zapreke Bitna svojstva ženidbe su jednost (unitas) ili jednoženstvo i nerazrješivost (indisolubilitas). Valjanom ženidbom - a valjana...
Pomoć vjernika u otkrivanju ženidbenih zapreka Ženidbeni oglasi ili navještaji se obavljaju s ciljem da vjernici, ako znaju da nekoj ženidbi stoji na putu kakva ženidbena smetnja, to na vrijeme...