Skip to content

Uzašašće Gospodinovo (A) – komentar evanđelja

DANA MI JE SVA VLAST NA NEBU I NA ZEMLJI

Mt 28,16-20

Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio”. “I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.”


PIŠE: Alberto MAGGI


Najmanje čudnim nam se može učiniti da nam današnja liturgija o Uzašašću daje odlomak evanđelja u kojem nemamo ništa o tome. Ono biva opisano kod Luke i Marka ali ne i kod Mateja. Zašto onda imamo Matejev odlomak?

Jer uzašašće nije odvajanje Isusa od ljudskog roda nego još veća prisutnost i blizina; ne radi se o njegovoj odsutnosti nego o živoj prisutnosti. Pogledajmo, stoga, posljednje retke Matejeva evanđelja.

Jedanaestorica“ – nedostaje Juda. On je izabrao. Isus je rekao: „Ne možete služiti Bogu i bogatstvu“ – Juda je izabrao novac koji – kao i svi lažni idoli – uništava onoga tko ga obožava. Dakle, nema Jude. „pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus“.

Taj je redak dosta čudan. Istina je da je tri puta spomenuta Galileja a ne Jeruzalem gdje će Isusa moći vidjeti. Uskrsli Isus nikada se ne pojavljuje u Jeruzalemu, mjestu religiozne institucije, mjestu smrti. Život nije spojiv sa smrću.

Tri puta je prisutan poziv – pođite u Galileju – ali nikada ne biva točno naznačeno u koje mjesto. Ovdje, pak, Jedanaestorica igraju na sigurno – „na goru“ i to ne na jednu od mnogih gorâ onoga kraja nego na „goru kamo im je naredio Isus“.

Koja je to gora? Izraz „gora“ pojavio se na početku evanđelja, u 5. poglavlju, koji označava goru, brdo Blaženstava na kojem je Isus navijestio svoju poruku. Bijahu 8 blaženstava jer je broj 8 broj uskrsnuća – Isus je uskrsnuo prvi dan u tjednu – a broj osam označava puninu života sposobnog smrt nadvladati.

S Isusom smrt ne samo da ne prekida život nego oslobađa svu onu energiju koju život ima u sebi a koji se sada očituje u novom obliku, potpunom i konačnom. Smrt zapravo dovodi do eksplozije života. Zato Jedanaestorica odlaze na goru – goru Blaženstava. Što nam to evanđelista poručuje? Iskustvo s Uskrslim ne bijaše neka povlastica dana jednoj grupi ljudi prije 2000 godina nego je to jedna mogućnost za sve vjernike. Dovoljno je prihvatiti Isusovu poruku, živjeti Blaženstva među kojima je i ono: „Blago čistima srcem jer oni će Boga gledati“.

Doista, zapisa Matej: „Kad ga ugledaše“ – ne radi se o tjelesnom vidu nego nutarnjem, onom iz vjere – „padoše ničice preda nj“. dakle, vide Uskrslog, padaju na zemlju odnosno u njemu prepoznaju božansku stvarnost. No, evo nečega čudnog: „A neki posumnjaše“.

Zašto posumnjaše? Ne je li uskrsnuo – jer ga vide. Ne je li božanskog podrijetla – jer padoše ničice. U što sumnjaju? Glagol „sumnjati“ pojavljuje se samo dva puta u ovom evanđelju: prvi put u 14,31 kada je Petar htio hodati po vodi – što znači božansko podrijetlo – no ubrzo je počeo tonuti jer se uplašio vjetra. Drugi put u ovom odlomku.

Petar je mislio da božansko stanje dolazi kao nekome dana povlastica a ne kao čovjekova obveza suočiti se s nevoljama. U trenutku tonjenja u more, Isus mu predbaci: „Malovjerni, zašto si posumnjao?

A ovdje – zašto ovdje sumnjaju? Sumnjaju da su sposobni postići božansko stanje, vidjevši koliko to košta: sramotna izdaja, bijeg i križ!

Oni su ti koji su Isusu za vrijeme posljednje večere, zajedno s Petrom, jamčili da ga neće zanijekati. A ipak, čim Isus bî uhvaćen, svi su ga napustili. To je razlog zašto sumnjaju. Sumnjaju da su sposobni podnijeti sve ono što je Isus podnio – napuštanje, izdaju, sramotu križa.

Isus im pristupi i prozbori: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!“ – odnosno punina božanske stvarnosti – te ih šalje. Odnos s Isusom je dinamični odnos. Božja ljubav nije usmjerena prema samoj sebi nego se treba širiti. „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode“ – sve poganske narode. A kako? Na početku evanđelja, kada je pozvao učenike, rekao je: „Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi“.

To znači sljedeće: izvući ljude izvan smrtnog okružja – vode – i povesti ih u ono koje daje život. A sada im Isus govori kamo i kako. Kamo? Cijelom ljudskom rodu! Polje rada Isusovih učenika je cijeli ljudski rod. Kako? Krsteći ih! Glagol „krstiti“ nema naše liturgijsko značenje krštenja nego znači „uroniti“.

Krsteći ih u ime“ – u stvarnosti – „Oca, Sina i Duha Svetoga“. Broj tri označava puninu a ovdje trostruku stvarnost božanskog stanja, to jest bezuvjetnu i bezgraničnu ljubav. Drugačije rečeno: „Idite i svaku osobu uronite, natopite tom ljubavlju!“

i učeći ih“ – ovo je jedini put da ih Isus ovlašćuje da poučavaju – „čuvati“ – doslovno „vršeći“ „sve što sam vam zapovjedio“. Jedino što je Isus zapovjedio u ovom evanđelju jesu Blaženstva. Izvršenje Blaženstava znači usmjeriti vlastiti život prema dobru drugih. To ne može biti učeno doktrinom nego očitovanjem osobnog proživljenog iskustva.

Ako toga ima, Isus jamči: „Ja sam s vama“ – Matej je na početku evanđelja predstavio Isusa kao „Bog s nama“ – Bog kojega ne treba tražiti nego prihvatiti te – S NJIME I KAO ON – ići prema svakom čovjeku. „Ja sam s vama u sve dane“ – ne do svršetka svijeta nego – „do kraja vremena“.

Isus ne daje neki rok nego kvalitetu svoje prisutnosti. I evo nam teme uzašašća – ono nije Isusovo odvajanje od ljudi nego njegova još intenzivnija prisutnost. Nije njegova udaljenost nego neprestana blizina – rastuća – svakoga dana.


Prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Kršćanski život u svjetlu uzašašća Gospodinova ... Nakon što je Isus proveo sa svojim učenicima neko vrijeme učvršćujući ih u vjeri u svoje uskrsnuće i uskrslu prisutnost, znao je da je došao t...
Uzašašće Gospodinovo (A) – nacrt za homiliju... Uvod i pokajnički čin U svakoj euharistiji slavimo veliko otajstvo Kristove smrti, uskrsnuća i nebeske proslave. Slavimo Krista, ali mu...
Nastaviti djelo Uskrsloga – ramišljanje uz U... Danas na blagdan Uzašašća Gospodinova čitamo evanđeoski odlomak kojim sveti Matej završava svoje Evanđelje. U njemu je opisan posljednji susret Uskrsl...
Meditacija uz Uzašašće Gospodinovo (A) JA SAM S VAMA U SVE DANE Povijest se često ponavlja u nekim svojim pojavnostima. Evo. Ustane jedan kralj, silan i snažan. Učvrsti svoje kraljevstvo, ...
Kad će Krist ponovno doći? – razmišljanje uz... Slaveći danas blagdan Gospodinova uzašašća k Ocu, to jest onog konačnog prijelaza koji se već zbio uskrsnućem, osjećamo se zbunjeni poput apos...