Skip to content

Vazmeno bdjenje (A) – komentar evanđelja


Uskrsnu i ide pred vama u Galileju


Mt 28, 1-10

Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

A anđeo progovori ženama: »Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.«

One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Ni jedan evanđelist ne opisuje Isusovo uskrsnuće. Poznata klasična slika Krista pobjednika koji izlazi iz groba ne pripada evanđeljima nego dolazi iz jednog apokrifa iz II. stoljeća koji se naziva Petrovo evanđelje. Ipak, svi evanđelisti daju smjernice kako susresti Krista živoga. Iskustvo Krista uskrsloga ne bijaše povlastica dana manjoj grupi osoba prije 2000 godina, nego je ono mogućnost za sve vjernike svih vremena. Pogledajmo, stoga, kako nam Matej opisuje to iskustvo.

„Po suboti“ – zbog obdržavanja subote prva zajednica je kasnila s iskustvom Krista uskrsloga – „u osvit prvoga dana u tjednu“ upućuje na prvi dan stvaranja što znači da se u Isusu ostvaruje novo i potpuno stvaranje. Prvi dan u tjednu je zapravo osmi dan, a broj osam – u prvoj Crkvi – odnosit će se na Krista uskrsloga te je ujedno i broj Blaženstava.

„Dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.“ Nedostaje još jedna žena. Za vrijeme Isusova razapinjanja bijahu prisutne tri žene: Marija Magdalena, druga Marija a to je majka Jakova i Josipa te i majka sinova Zebedejevih. Zašto nje ovdje nema? Ta ambiciozna žena, koja je htjela slavu i uspjeh za svoje sinove, vidi da je njezin mesija uistinu mrtav. Nema više nikakve nade te zbog toga neće biti niti svjedok uskrsnuća.

„I gle, nastade žestok potres“ – u Bibliji potres je znak božanskog očitovanja – „jer anđeo Gospodnji…“ – ovaj izraz odnosi se na samog Boga kada dolazi u kontakt s ljudima. U ovom evanđelju pojavljuje se tri puta: pri navještenju Isusova rođenja, pri bijegu od Herodovih ubojitih namjera i ovdje kada potvrđuje da je život, koji dolazi od Boga, nerazoriv.

„Siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.“ „Sjesti na kamen“ znak je pobjede. Za razliku od žena, koje su sjedile pred grobom kao znak žalosti, anđeo sjedi na grobu kao znak pobjede.

„Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg“ – isti opis Isusova preobraženja, a boje označuju božansku slavu. „Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe“ – događa se eksplozija punine života. Oni koji pripadaju svijetu mrtvih, ne mogu iskusiti tu puninu života nego još više propadaju u smrt. Evanđelist je ironičan, jer onaj, za kojeg su mislili da je mrtav, u svari je živ, a oni koji bijahu živi, oni su kao mrtvi.

„A anđeo progovori ženama: ‘Vi se ne bojte!’“ – čudno, stražari su oni koji se boje, a anđeo se obraća ženama. „Ta znam: Isusa Raspetoga tražite!“ – traže onoga koga su smatrali prokletim od Boga. „Nije ovdje!“ Anđeo ne kaže: „Nije više ovdje“, jer grob nije mogao zadržati onoga tko je Živ. „Uskrsnu kako reče.“ To im je već prije nagovijestio tri puta. “Hajde, vidite mjesto gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju.“ – Pri uskrsnom izvještaju Galileja će se pojaviti tri puta. – „Ondje ćete ga vidjeti.“ Glagol „vidjeti“ ne odnosi se na fizički vid, nego na duboko unutarnje iskustvo. U Matejevom evanđelju uskrsli Isus nikada se neće očitovati u Jeruzalemu – gradu ubojici, nego je potrebno ići u Galileju – mjesto gdje je Isus propovijedao.

„One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću“ – jer grob nije mogao zadržati Živoga – „otrčaše javiti“. Glagol „javiti“ u svom grčkom korijenu ima riječ „anđeo“. Žene, smatrane najudaljenije od Boga, u biti su najbliže te vrše istu zadaću kao i anđeli.

„I javite njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret!“ Kada se ide za tim da se Život navijesti, Gospodin uvijek dolazi ususret kako bi svojom prisutnošću osnažio navještaj.

„Reče im: ‘Zdravo!’“ U prijevodu bi trebalo biti: „Radujte se!“ Zašto? U posljednjem Blaženstvu Isus je rekao: „Radujte se jer je velika plaća vaša na nebesima.“ A koja je to plaća? Upravo ova: nerazoriv život, život sposoban i smrt nadvladati.

„One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone.“ – Noge označuju realni, fizički susret, a ne susret s nekim duhom, nekom fantazmom. Činjenica da su mu se poklonile označuje da u njemu prepoznaju puninu božanskog. „Tada im Isus reče: ‘Ne bojte se! Idite, javite’.“ – Ponovno uloga anđela, glasnika – „mojoj braći“ – po prvi puta Isus naziva braćom svoje učenike – „da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!“

Zašto je moguće vidjeti Isusa u Galileji? Kasnije ćemo vidjeti da su učenici otišli u Galileju, na „goru kamo im je Isus naredio“. No, Isus takvo što nije naredio. O kakvoj gori se radi? O gori Blaženstava. Koja je, dakle, Matejeva  poruka? Prihvaćajući i živeći Blaženstva, očitujući u punini Isusovu Radosnu vijest, ostvaruje se iskustvo susreta sa Živim, s Uskrslim!

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Ući u srce Božje – razmišljanje uz Vazmeno b... Vazmenim bdjenjem i obredima u ovoj svetoj noći ulazimo u samo središte liturgijske godine, u središte i ishodište cjelokupnoga vjerničkoga ži...
Vazmeno bdjenje (A) – homilija Vi se ne bojte! U osvit dana, po suboti, dođoše Marija Magdalena i druga Marija na Isusov grob. Tužno je za njih bilo to jutro. Umro je...
Potres uskrsnuća – razmišljanje uz Vazmeno b... Kad sveti Matej u svom Evanđelju opisuje događaj uskrsnuća, opisuje ga kao zvučnu stvarnost koja je odjeknula i potresla zemlju. Gospodin, naime, u gr...
Vazmeno bdjenje (A) Kada se sve činilo izgubljenim, kad se noć činila mračnijom nego ikad do sada jer je Svjetlo svijeta ugušeno, gurnuto u tamu Zemlje – evo neče...
32. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evan... Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! Mt 25, 1-13 »Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uze svoje svjetiljke i i...