Skip to content

Veliki petak (A) – nacrt za homiliju


U posvemašnjoj tišini započelo je današnje bogoslužje. Nije bilo zvona, nije bilo ulazne pjesme. Na početku smo u tišini kleknuli, a svećenik je onda nakon šutnje bez pozdrava započeo molitvu. Što i sada reći nakon što smo čuli Muku po Ivanu (Iv 18, 1 – 19, 42)? “Otajstvo je to veliko”. Otajstvo je i tajna Božja ljubav prema čovjeku koja se iskazuje sve do posvemašnjeg predanja Jedinorođenoga i Utjelovljenoga Božjega Sina. Isus se predaje u ruke grešnika i “kao janje na klanje” odlazi u strašnu i sramotnu smrt. Tko to može razumjeti? Tko bi to mogao proniknuti u bezdane Božje ljubavi, tko bi mogao proniknuti nedokučive Božje putove, tko bi se usudio reći da je pojmio nadspoznatljivu ljubav Božju?

Mi malo toga shvaćamo, razumijevamo, naziremo, dokučujemo. Ostaje nam da se duboko poklonimo Bogu u šutnji i predanosti. Mi se tek možemo klanjati Božjoj ljubavi i Božjoj nježnosti prema nama. Možemo jednostavno zahvaljivati. I, naravno, možemo i trebamo Gospodina zamoliti da nam pomogne da u što većoj mjeri budemo vrijedni njegove pažnje, njegove ljubavi i otkupiteljskog djela našega Gospodina Isusa Krista. Možemo, dakle, zamoliti Gospodina da nam pomogne da vjerno odgovaramo djelima njegove ljubavi, da naš život u što većoj mjeri odgovara velikom otajstvu spasenja čiji smo dionici. Htjeli bismo da čitav naš život bude na hvalu Bogu.

U tome ćemo smislu onda izreći i Sveopću molitvu za potrebe naše i cijeloga svijeta. U tome ćemo se ozračju onda i pokloniti križu, znaku i sredstvu našega spasenja. Dao Gospodin da današnja naša šutnja i sabranost preraste u klicanje uskrsne zore. Ne samo u bogoslužju Crkve, nego i u našim životima.

dr. Zvonko Pažin

dr. Zvonko Pažin

Župnik u Čepinu i profesor liturgike na KBF-u u Đakovu
dr. Zvonko Pažin

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Veliki petak (A) – homilija U posvemašnjoj tišini započelo je današnje bogoslužje. Nisu zvonila zvona. Izostala je ulazna pjesma. Svećenik je kleknuo ispred oltara i zati...
Bog na stupu srama – razmišljanje uz Veliki ... Danas u obredima Velikoga petka središnje mjesto zauzima križ Gospodinov. Točnije, razmišljamo o Isusu kao svome raspetome Gospodinu koji je p...
Veliki Petak – Petak Muke Gospodnje (A) Jučer smo razmišljali o Isusovoj Pashi, o prijelazu kojeg On i oni oko Njega – Njegova obitelj – čine. Još sinoć je bio u krugu svojih najbližih, okup...
Smrt što uništava smrt – razmišljanje uz Vel... Veliki petak muke Gospodnje Obredi Velikoga petka usredotočeni su na razmišljanje o Isusovoj muci i smrti na križu koja je bila cijena našega spasenj...
Slamanje čovjeka i čovještva!? – razmišljanj... Nakon što nam još u ušima odjekuju riječi muke Gospodnje iz pera svetoga Ivana (Iv 18, 1 – 19, 42), možemo uočiti kako su se u cijelom tom pro...