Skip to content

Vjeronaučna olimpijada 2018./2019. – pomoć u pripremi za natjecanje

Vjeronaučna olimpijada za 2018./2019. god. posvećena je temi svetosti, a naslovljena je Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu.

Građa je podijeljena u dvije tematske cjeline, od kojih prva nosi naslov Svetost i sveci Crkve u Hrvata, a obrađuje značenje svetosti u teološkom, jezičnom i povijesno-geografskom kontekstu, pojašnjava postupak proglašenja svetim, te donosi važne odrednice vezane uz živote hrvatskih svetaca i blaženika. Drugi dio nosi naslov Na putu svetosti, a na sličan način predstavlja one velikane našeg naroda koji su na putu proglašenja svetim ili su dali snažan duhovni obol Crkvi i društvu u Hrvata.

Prvi dio namijenjen je učenicima osnovne škole, osim drugoga poglavlja (Svetost u svjetlu crkvenih dokumenata, str. 23-37). Oba dijela namijenjena su za učenike srednje škole, s tim da je navedeno drugo poglavlje namijenjeno samo onim učenicima koji budu išli na državnu razinu.

Kako bismo motivirali što veći broj učenika da se odluče na natjecanje i tako što bolje upoznaju i značenje svetosti i ulogu hrvatskih svetaca, blaženika i drugih duhovnih velikana, odlučili smo ovdje nuditi malu pomoć u takvoj pripremi. Ta će se pomoć sastojati iz, s jedne strane, sažimanja građe i izdvajanja onoga što je najbitnije, a s druge strane u nuđenju pitanja za provjeru usvojenoga sadržaja.

Pri tome je dobro imati na pameti da ova pomoć nema nikakve veze sa službenim natjecanjem, te da nije dovoljno osloniti se samo na ono što ćemo mi nuditi. Stoga preporučujemo da se glavni oslonac stavi na službene materijale, a ovo shvati samo onako kako smo to zamislili – kao mala pomoć u razumijevanju i usvajanju službene građe.

Navedene sažetke i pitanja za provjeru usvojenoga sadržaja objavljivat ćemo postupno, a bit će podijeljeni po poglavljima, onako kako teče sam tijek ponuđene građe za Vjeronaučnu olimpijadu.

Nadamo se da će to biti poticaj mnogim vjeroučiteljima i vjeroučenicima da se uključe u ovo natjecanje i tako obogate i sebe i druge oko sebe.

 

Preuzmi službeni materijal za natjecanje:

Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu

Pomoć u pripremanju za natjecanje

I. DIO – SVETOST I SVECI CRKVE U HRVATA

(namijenjeno učenicima osnovnih i srednjih škola)

Sažetak

Pitanja za provjeru

1. Svetost je zadaća svih kršćana – sažetak 1. Svetost je zadaća svih kršćana – pitanja

2. Svetost u svjetlu crkvenih dokumenata (samo za državnu razinu natjecatelja srednje škole) 2. Svetost u svjetlu crkvenih dokumenata (samo za državnu razinu natjecatelja srednje škole)
3. Postupak proglašenja svetim – sažetak 3. Postupak proglašenja svetim – pitanja

4. Sveci na području današnje Hrvatske – sažetak 4. Sveci na području današnje Hrvatske – pitanja

5. Kanonizirani sveci iz hrvatskog naroda – sažetak 5. Kanonizirani sveci iz hrvatskog naroda – pitanja
6. Beatificirani blaženici iz hrvatskog naroda – sažetak 6. Beatificirani blaženici iz hrvatskog naroda – pitanja

II. DIO – NA PUTU SVETOSTI

(namijenjeno za učenike srednjih škola)

Sažetak

Pitanja za provjeru

1. Sluge i službenice Božje u Crkvi u Hrvata – sažetak 1. Sluge i službenice Božje u Crkvi u Hrvata – pitanja
2. Osobe koje su dale pečat duhovnosti hrvatskom narodu – sažetak 2. Osobe koje su dale pečat duhovnosti hrvatskom narodu – pitanja
3. Osobe na glasu svetosti u hrvatskom narodu – sažetak 3. Osobe na glasu svetosti u hrvatskom narodu – pitanja

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Mi i sveci Sveci su uzori na putu svetosti kao saveznici, pomagači. Sveti Antun je jedan od popularnijih svetaca u Crkvi, ali i mi imamo svece ponikle u...
Kalendar rada šk. 2018./2019. god. Kalendar rada za šk. 2018./2019. god. može se u PDF formatu preuzeti ovdje: Kalendar rada šk. god. 2018.-2019. Potrebno ga je obostrano isprintati, pr...
Za čim umirući žale? Još imamo vremena to izbjeći!... Dominikanac iz Kolumbije fr. Nelson Medina (rođ. 1965.) zapisao je najčešća kajanja, koja je čuo od ljudi koje je pratio na kraju života. Te su nam m...
Na svetost pozvani Kakvi smo mi kršćani ljudi? Imamo na tisuće ciljeva koji nisu daleko od zemlje, uspjeha, novca, karijere. Koji je to cilj mojeg života kao krš...
Kalendar rada šk. 2017./2018. god. Kalendar rada za šk. 2017./2018. god. može se u PDF formatu preuzeti ovdje: Kalendar rada šk. god. 2017.-2018. Potrebno ga je obostrano isprintati, pr...