Skip to content

Vjeronaučni materijali

Materijali prigodni za vjeronaučnu nastavu, koje je priredio vjeroučitelj Željko Perković.


Slide1

Prezentacija o sakramentu bolesničkog pomazanja…

Dvije igre asocijacije kao materijal za ponavljanje gradiva. Prva govori o Isusovu programu, a druga o prva četiri sabora u Crkvi.

Prezentacija o drugoj Božjoj zapovijedi: Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.

Polaganje kršćanskih temelja

Prezentacija “Polaganje kršćanskih temelja” upoznaje nas s vremenom i životom Crkve nakon što je ona dobila slobodu 313. godine, tj. što je ono najvažnije što se događalo s kršćanstvom u periodu od V-IX stoljeća.

Isusov lik

Priprema o Isusu, s obzirom na tajnu njegove osobe

Kršćanski simboli

Najznačajniji kršćanski simboli

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Prezentacije za vjeronaučnu nastavu Prezentacije prigodne za srednjoškolsku vjeronaučnu nastavu i župnu katehezu mladih koje je priredio vlč. Tomislav Benaković mogu se preuzeti klikom n...
Radni listovi i nastavni materijali za srednjoškol... U donjim poveznicama možete preuzeti operativne i izvedbene nastavne planove i programe, skripte, prezentacije, radne listove i druge materijale koji ...
Zanovijetanje na početku nove godine „Najviše poniženje čovjeka jest: potrošiti svoje vrijeme i još uvijek živjeti.“ Neorganiziran dan pun zbrke, trke. Svuda si i nigdje. Obveze....
Vjeronauk i „preslagivanje“ Svake godine imam priliku s učenicima razgovarati o molitvi. Uvijek ih upitam kako mole i koji je sadržaj njihovih molitava? Da bih konkretizi...
Vjeronauk i znanje Zadnjih godina često se govori o vrsti znanja koja se stječe u našim školama i vrstama koje bi se trebale stjecati ako želimo biti u korak s v...