Skip to content

Vučna služba

kriz


Dobri Bog nije nas ljude
samo poslao na stazu života,
niti nas je uputio nekim
od zemaljskih putova
ne vodeći više računa o nama.
Naprotiv, toliko je brižan
da nas prati na svakoj
dionici i koraku puta.
I kao što su danas ljudi
na suvremenim prometnicima
predvidjeli brzu pomoć
u slučaju kvara vozila,
tako je i sam Bog od davnine
predvidio i uviđavno jamči
da nas neće ostaviti bez pomoći.

Ukoliko se na putu dogodi
neželjena nezgoda ili teži kvar
koji onemogućuje nastavak
i samostalni dolazak na cilj,
Bog pripravno šalje pomoć.
Za nama i uz nas poslao je
svoga Sina kao slugu patnika
koji je s križem na leđima
postao prava vučna služba.
On nas njime na svojim leđima
nosi do konačnog odredišta
preko brda spasenja
do zore vječnoga uskrsnuća.

dr. Ivan Bodrožić

dr. Ivan Bodrožić

Svećenik i profesor patrologije na KBF-u u Zagrebu i urednik stranice patrologija.com
dr. Ivan Bodrožić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Imela Zimi kad su crnogorična stabla ogoljena bez svoga lišća, upada u oči neobična pojava u krošnjama nekih od njih. Naime, vide se okrugli grm...
Ahilova peta Ahilova peta je izraz za nečiju slabu točku ili posebno ranjiv dio bića. Nosi ime po Ahileju – grčkom mitološkom junaku i sudioniku Troja...
Pirika Pirika je neugodni korov koji zadaje najviše briga onima koji se bave poljoprivredom i vrtlarstvom. Pogubna je jer se razmnožava putem ko...
Sigurnosni pregled Budući da u današnjemu svijetu postoji velika mogućnost od terorističkih napada pri putovanjima i okupljanjima ili ulasku u važne instituc...
Obnova starih kuća U našoj domovini, na žalost, mnogo je starih kuća, zapuštenih i napuštenih, napose u primorskim krajevima. No u očima ljubitelja starina, ...