Skip to content

Vukovar – simbol Hrvatske (prezentacija)

Prezentaciju o Vukovaru – simbolu hrvatske patnje i samostalnosti, koji svjedoči o brutalnosti velikosrpske agresije i nadljudskim žrtvama branitelja, možete preuzeti ovdje: Vukovar je simbol Hrvatske.


Slide1

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Zašto se katolici zauzimaju za život od začeća Prezentaciju o razlozima zbog kojih se katolici zauzimaju za život od začeća možete preuzeti ovdje. Ona je poslužila za izlaganje održano 9. o...
Odgoj pred izazovima Prezentaciju o, najblaže rečeno, izazovima s kojima se suočava odgoj možete preuzeti ovdje. Ona je poslužila za izlaganje održano 21. listopada 2016. ...
Čekam te na vukovarskom Korzu… "Znao sam da je ono što je u Vukovaru neizrecivo, što se ne da snimiti, zapravo sačuvano, da je tu negdje, u glavama svih onih koji taj grad poznaju. ...
Hramska greda (prezentacija) Meditacija o odbačenoj hramskoj gredi koja je od beskorisnog drveta postala greda na kojoj je visio naš Spasitelj: Hramska greda. Hra...
Žute čizme „Kolona ispred je bila nepregledno duga. Iza sebe nisam vidio, jer je bilo zabranjeno i opasno okretati se, a i nije bilo dobro previše upadat...