Skip to content

Vukovar – simbol Hrvatske (prezentacija)

Prezentaciju o Vukovaru – simbolu hrvatske patnje i samostalnosti, koji svjedoči o brutalnosti velikosrpske agresije i nadljudskim žrtvama branitelja, možete preuzeti ovdje: Vukovar je simbol Hrvatske.


Slide1

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Za čim umirući žale? Još imamo vremena to izbjeći!... Dominikanac iz Kolumbije fr. Nelson Medina (rođ. 1965.) zapisao je najčešća kajanja, koja je čuo od ljudi koje je pratio na kraju života. Te su nam m...
Zašto se katolici zauzimaju za život od začeća Prezentaciju o razlozima zbog kojih se katolici zauzimaju za život od začeća možete preuzeti ovdje. Ona je poslužila za izlaganje održano 9. o...
Odgoj pred izazovima Prezentaciju o, najblaže rečeno, izazovima s kojima se suočava odgoj možete preuzeti ovdje. Ona je poslužila za izlaganje održano 21. listopada 2016. ...
Čekam te na vukovarskom Korzu… "Znao sam da je ono što je u Vukovaru neizrecivo, što se ne da snimiti, zapravo sačuvano, da je tu negdje, u glavama svih onih koji taj grad poznaju. ...
Hramska greda (prezentacija) Meditacija o odbačenoj hramskoj gredi koja je od beskorisnog drveta postala greda na kojoj je visio naš Spasitelj: Hramska greda. Hra...