Skip to content

Znanost u škole, ideologe u komitete

dr. Marušić

Jasan znanstveni govor prof. Marušića na HTV-u

Rijetko viđena jasnoća i izravnost govora bio je nastup prof. dr. sc. Matka Marušića na hrvatskoj televiziji u emisiji Studio 4 o rodnoj ideologiji i spolnom odgoju u školama. Bila je to manifestacija znanstvenoga govora s opredjeljenjem za istinu bez natruha dodvoravanja globalno nametnutom relativiziranju. Takav izravan način prezentiranja činjenica u javnoj komunikaciji nestao je pod pritiskom iskonstruirane lažne korektnosti. Toj lažnoj korektnosti žrtvovalo se sve religijsko i moralno, aksiološko i estetsko e da bi na kraju kao žrtva paljenica bio prinesen čak i prirodni zakon. Najgrlatiji zagovornici suvremenoga nihilizma i poricatelji prirodnoga zakona su osobe djelatne kao aktivisti ljevičarskih civilnih udruga između kojih se biraju, na primjer, parastrukture suvremenoga društva znane kao pravobranitelji/ce. Trajno uzmicanje pred takvim trendom dovelo je zapadnu civilizaciju do stanja u kojem je moguće da parlament Neovisne regije Madrid u Španjolskoj izglasuje Zakon o rodnom identitetu, društvenoj jednakosti i antidiskriminaciji nakon čega jedan od zastupnika slavodobitno izjavi: „Od danas postoje dječaci s vaginom i djevojčice s penisom“.

Da se tako duboko palo moralo se povući s bezbroj granica i uzmaknuti sa svih položaja. Sve se više dobiva dojam da je isto učinila i Katolička Crkva, pa i njeni službeni predstavnici kalkuliraju s jasnim i odrješitim opredjeljenjem kao što je nedavno bio slučaj i Italiji uz prosvjed za obitelj u Rimu na kojem se okupilo dva milijuna ljudi. Sekularistička središta moći otišla su toliko daleko u nijekanju objektivne istine i dobra da u školske sustave globalno nameću seksualni odgoj u kojem se, slikovito rečeno, djecu od predškolskoga uzrasta uči da se očima može slušati, ušima govoriti, a ustima mirisati. Unatoč očitoga prodavanja drvenoga željeza oni svaki prigovor na nelogičnost i neistinitost svoje propagande medijskom dominacijom proglašavaju netolerantnošću ili govorom mržnje. Predstavljati djeci od najranije dobi seksualnost isključivo kao nasladu i užitak bez povezanosti s komplementarnim odnosom muškarca i žene i bez obiteljske kontekstualnosti udar je na društvo kao takvo. Predstavljanje svih vrsta seksualnosti i seksualnih orijentacija kao jednako vrijednih neprihvatljivo je protivljenje evoluciji i prirodnim zakonima, jer je seksualni čin samo penetracija muškoga u ženski spolni organ. Sve drugo je više ili manje nježna predigra ili veća ili manja aberacija, zastranjivanje, nastranost.


Dati riječ znanstvenicima


Put oslobođenja od sadašnje rodne i LGBT prisile koja se uvlači u državne strukture i školski sustav jest odvažno javno istupanje kako je učinio splitski sveučilišni profesor Marušić u spomenutoj emisiji s porukom da seksualni školski odgoj mora biti znanstveno, a ne ideološki utemeljen kakav je uveden u hrvatske škole. Tvorba novih školskih kurikulnih dokumenata pravo je vrijeme da se odlučno pokaže opredijeljenost našega društva za znanstvenost u odgojno-obrazovnom sustavu bez uzmaka pred bilo čijim osobnim sklonostima i orijentacijama. A najvažniji je korak u tom pravcu omogućavanje medijskih nastupa meritornim znanstvenicima poput dr. Marušića s čime aktualna vlast ne bi trebala imati problema, unatoč brojnim krticama u sustavu. A onda postupanje sukladno znanstvenim spoznajama.

Uz znanstvenost, druga temeljna proklamacija kurikulne reforme je obećanje da se njome želi uskladiti školski sustav s aktualnim potrebama društva i zahtjevima tržišta. U situaciji katastrofalne demografske slike što je preče nego, cijelim sustavom, a osobito u okviru seksualnoga i građanskoga odgoja promicati vrijednost života, prednosti pravodobnoga braka i ljepotu odrastanja i zajedništva višečlanih obitelji. Budu li nedostajali pronatalitetni sadržaji u predloženim dokumentima, koji u pozitivnom svjetlu govore o obitelji s više djece kako bi učenici iz škole izašli pripremani i potaknuti odgovoriti temeljnom izazovu – depopulaciji zajednice, znači da se nije odgovorilo svrsi sustava. Po čemu bi takav kurikul bio određen i prikladan specifično hrvatskim uvjetima i potrebama? Ne podrede li se školski sadržaji objektivnim znanstvenim spoznajama i prirodnom zakonu iz naših bi škola mogli izlaziti dječaci s vaginama, a djevojčice s penisima po španjolskom pokrajinskom zakonu. A onda će umrlih biti sedamdeset tisuća puta sedam više od rođenih, a ne 17 kao prošle godine.

Antun Budimir

Antun Budimir

Teolog i kolumnist
Antun Budimir

Latest posts by Antun Budimir (see all)

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Promašaji i zablude kurikularne reforme Novi ministar obrazovanja Predrag Šustar zatečen je količinom ljevičarskoga ideološkoga nasilja u hrvatskom školstvu. Hoće li imati snage ukloniti...
Vjeronauk u raljama metamorfoze I  u naše se dane potvrđuje, od antike poznata gnoma, da samo mijena stalna jest. I da joj ništa izmaknuti ne može. Pa čak ni prijedlog kurikula Katol...
Jokićeva pila naopako Ucjena ministra i tobožnja ponuda ostavke Borisa Jokića zbog navodnoga političkog pritiska ogledni je primjer izvrtanja stvarnosti okretanjem ...
Kurikulna reforma – nagazna mina za vjeronau... Da s ovakvim predloženim dokumentima kurikulna reforma školstvu ne će donijeti ništa dobroga postalo je vidljivo već iz dosadašnje rasprave. P...
Njemački poučak školskom vjeronauku Prepoznaje li Katolički vjeronauk svoju važnost? Ishlapjelo stanje vjere njemačkih katolika i optuživanje školskoga vjeronauka za takvo stanj...