Skip to content

Znanost u škole, ideologe u komitete

dr. Marušić

Jasan znanstveni govor prof. Marušića na HTV-u

Rijetko viđena jasnoća i izravnost govora bio je nastup prof. dr. sc. Matka Marušića na hrvatskoj televiziji u emisiji Studio 4 o rodnoj ideologiji i spolnom odgoju u školama. Bila je to manifestacija znanstvenoga govora s opredjeljenjem za istinu bez natruha dodvoravanja globalno nametnutom relativiziranju. Takav izravan način prezentiranja činjenica u javnoj komunikaciji nestao je pod pritiskom iskonstruirane lažne korektnosti. Toj lažnoj korektnosti žrtvovalo se sve religijsko i moralno, aksiološko i estetsko e da bi na kraju kao žrtva paljenica bio prinesen čak i prirodni zakon. Najgrlatiji zagovornici suvremenoga nihilizma i poricatelji prirodnoga zakona su osobe djelatne kao aktivisti ljevičarskih civilnih udruga između kojih se biraju, na primjer, parastrukture suvremenoga društva znane kao pravobranitelji/ce. Trajno uzmicanje pred takvim trendom dovelo je zapadnu civilizaciju do stanja u kojem je moguće da parlament Neovisne regije Madrid u Španjolskoj izglasuje Zakon o rodnom identitetu, društvenoj jednakosti i antidiskriminaciji nakon čega jedan od zastupnika slavodobitno izjavi: „Od danas postoje dječaci s vaginom i djevojčice s penisom“.

Da se tako duboko palo moralo se povući s bezbroj granica i uzmaknuti sa svih položaja. Sve se više dobiva dojam da je isto učinila i Katolička Crkva, pa i njeni službeni predstavnici kalkuliraju s jasnim i odrješitim opredjeljenjem kao što je nedavno bio slučaj i Italiji uz prosvjed za obitelj u Rimu na kojem se okupilo dva milijuna ljudi. Sekularistička središta moći otišla su toliko daleko u nijekanju objektivne istine i dobra da u školske sustave globalno nameću seksualni odgoj u kojem se, slikovito rečeno, djecu od predškolskoga uzrasta uči da se očima može slušati, ušima govoriti, a ustima mirisati. Unatoč očitoga prodavanja drvenoga željeza oni svaki prigovor na nelogičnost i neistinitost svoje propagande medijskom dominacijom proglašavaju netolerantnošću ili govorom mržnje. Predstavljati djeci od najranije dobi seksualnost isključivo kao nasladu i užitak bez povezanosti s komplementarnim odnosom muškarca i žene i bez obiteljske kontekstualnosti udar je na društvo kao takvo. Predstavljanje svih vrsta seksualnosti i seksualnih orijentacija kao jednako vrijednih neprihvatljivo je protivljenje evoluciji i prirodnim zakonima, jer je seksualni čin samo penetracija muškoga u ženski spolni organ. Sve drugo je više ili manje nježna predigra ili veća ili manja aberacija, zastranjivanje, nastranost.


Dati riječ znanstvenicima


Put oslobođenja od sadašnje rodne i LGBT prisile koja se uvlači u državne strukture i školski sustav jest odvažno javno istupanje kako je učinio splitski sveučilišni profesor Marušić u spomenutoj emisiji s porukom da seksualni školski odgoj mora biti znanstveno, a ne ideološki utemeljen kakav je uveden u hrvatske škole. Tvorba novih školskih kurikulnih dokumenata pravo je vrijeme da se odlučno pokaže opredijeljenost našega društva za znanstvenost u odgojno-obrazovnom sustavu bez uzmaka pred bilo čijim osobnim sklonostima i orijentacijama. A najvažniji je korak u tom pravcu omogućavanje medijskih nastupa meritornim znanstvenicima poput dr. Marušića s čime aktualna vlast ne bi trebala imati problema, unatoč brojnim krticama u sustavu. A onda postupanje sukladno znanstvenim spoznajama.

Uz znanstvenost, druga temeljna proklamacija kurikulne reforme je obećanje da se njome želi uskladiti školski sustav s aktualnim potrebama društva i zahtjevima tržišta. U situaciji katastrofalne demografske slike što je preče nego, cijelim sustavom, a osobito u okviru seksualnoga i građanskoga odgoja promicati vrijednost života, prednosti pravodobnoga braka i ljepotu odrastanja i zajedništva višečlanih obitelji. Budu li nedostajali pronatalitetni sadržaji u predloženim dokumentima, koji u pozitivnom svjetlu govore o obitelji s više djece kako bi učenici iz škole izašli pripremani i potaknuti odgovoriti temeljnom izazovu – depopulaciji zajednice, znači da se nije odgovorilo svrsi sustava. Po čemu bi takav kurikul bio određen i prikladan specifično hrvatskim uvjetima i potrebama? Ne podrede li se školski sadržaji objektivnim znanstvenim spoznajama i prirodnom zakonu iz naših bi škola mogli izlaziti dječaci s vaginama, a djevojčice s penisima po španjolskom pokrajinskom zakonu. A onda će umrlih biti sedamdeset tisuća puta sedam više od rođenih, a ne 17 kao prošle godine.

Antun Budimir

Antun Budimir

Teolog i kolumnist
Antun Budimir

Latest posts by Antun Budimir (see all)

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Promašaji i zablude kurikularne reforme Novi ministar obrazovanja Predrag Šustar zatečen je količinom ljevičarskoga ideološkoga nasilja u hrvatskom školstvu. Hoće li imati snage ukloniti...
Do Informatike kao obvezatnoga predmeta preko igno... Osvrt na prijedlog kurikula Informatike Osvrćem se na Nacrt prijedloga odluke o donošenju kurikula za nastavni predmet Informatike za osnovne ško...
Zašto se pisci novoga uputnika hrvatskoga jezika s... Godina 1620. ni po čemu nije bitna. I svojim učenicima obično branim da besmisleno pamte godine. No, prof. Milovan Tatarin uz ovaj podatak bil...
Školstvo treba poboljšanja, a ne šminku Bivša Milanovićeva/Budakova/Mornarova Ekspertna radna skupina nije marila objektivno raščlaniti stanje hrvatskoga školstva. Važne temeljne čin...
Katolički liječnici o nacrtu međupredmetne teme Zd... Očitovanje Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga društva o Prijedlogu nacionalnoga kurikula međupredmetne teme Zdravlje od 18. srpnja 2016. – prilog j...