Nedjelja, 28 veljače

1. korizmena nedjelja (B) – komentar evanđelja


Obratite se i vjerujte evanđelju


Mk 1, 12-15


I odmah ga Duh nagna u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Markovo evanđelje, od 14. retka prvog poglavlja, prikazuje početak Isusovog djelovanja. Radi se o dva retka koja su vrlo bogata i djelotvorna. Piše evanđelist: „A pošto Ivan“  – Ivan Krstitelj – „bijaše predan“… Zašto? U 6. poglavlju Marko će nam objasniti da je Ivan Krstitelj bio uhapšen jer je optužio kralja koji si je za ženu uzeo zakonitu suprugu svoga brata. No, postoji i druga verzija koja nadopunja ovu prvu a nalazimo je kod Josipa Flavija. Ta je verzija zanimljiva i donosi nam motiv ubojstva Ivana Krstitelja. Naime, Josip Flavije piše: „Kada su se drugi sve više okupljali oko njega, jer je svojim propovijedanjem dospio do najviših stupnjeva društva, Herod se uznemirio.“

Ivan je navijestio poruku promjene a onaj koji ima vlast ne želi te promjene. Narod, mnoštvo želi promjene ali moćnici ne. Zašto? Nastavlja Flavije: „Rječitost, koja je imala tako veliki utjecaj na ljude, mogla je dovesti do neke vrste pobune jer se činilo da su htjeli biti vođeni od strane Ivana.“ Stoga Flavije ovako opisuje Herodov motiv: „Herod je, dakle, odlučio da bi bolje bilo odmah udariti i osloboditi ga se prije nego što njegovo djelovanje dovede do pobune a ne čekati i time se naći u teškoj situaciji zbog koje bi se mogao kajati.“

Na istoj je liniji i Marko koji piše da je Ivanovo propovijedanje dovodilo do promjene u ljudima. Nadalje, Marko optužuje i glupost moći, vlasti: svaki puta kada moćnici nastoje ukloniti ili ugušiti glas koji ih optužuje, Bog podiže još veći i jači glas. Nakon što je Ivanov glas ušutkan, dolazi Isus s puno jačim glasom.

Dakle, nakon što je Ivan uhapšen, „otiđe Isus u Galileju“. Zbog krštenja Isus se nalazio u Judeji, svetom području u kojem se nalazi Jeruzalem a u njemu Hram u kojem Bog prebiva. S jedne strane sveti grad a s  druge grad ubojicâ. Za Isusa je rizično ondje ostati. Stoga odlazi na sjever i to u Galileju, područje divljaka i neotesanaca, te ondje započinje svoje djelovanje. U Judeju će se vratiti samo na kraju kada će se u Jeruzalemu sukobiti sa svećeničkom i religioznom institucijom zbog čega će i biti ubijen.

„Propovijedao je evanđelje Božje.“ Riječ evanđelje, izvorno grčka, znači dobra, radosna vijest. Čini se da ju je evanđelist Marko stvorio kada je na početku svoje knjige zapisao: „početak evanđelja“ – to jest početak Radosne vijesti – „Isusa Krista Sina Božjega“.

Ovdje, pak, Marko piše da je Isus „propovijedao evanđelje Božje“. Na početku je rekao „evanđelje Isusa Krista“ a sada „evanđelje Božje“. Time Marko identificira Isusa s Bogom. Ne mogu se odvojiti jedan od drugog. Bog se izriče, objavljuje u svom Sinu Isusu. A koja je to Radosna vijest? Otkrit ćemo je u svim evanđeljima. Radosna vijest je u ovome: Bog nije samo dobar nego isključivo dobar. I ne samo to! Bog je univerzalna ljubav a to će biti motiv sukoba s učenicima, s obitelji, s narodom a napose s vlastima. Bog je univerzalna ljubav koja ne poznaje granice niti nacionalna, religiozna ili moralna ograničenja.

Isus, dakle, započinje propovijedanje Radosne vijesti te govori: „Ispunilo se vrijeme“ – vrijeme saveza između Boga i naroda koji, nažalost, nije dao svoga ploda. Naime, Izrael je postao kao i ostali poganski narodi te je činio nepravdu čak i u ime Božje. Prema Isusu, došlo je vrijeme, odnosno „približilo se kraljevstvo Božje“. Što je to kraljevstvo Božje? Bog nije želio monarhiju za svoj narod, kao što je to bilo u prošlosti, nego je trenutak da Bog bude taj koji će voditi svoj narod a ne propali kraljevi.

Kako to Bog upravlja, vlada? Bog ne vlada izdajući zakone koje njegovi podanici moraju obdržavati. Bog daruje svog Duha, onu istu sposobnost ljubavi kojom se prihvaća i Bog i čovjek. U evanđeljima je kraljevstvo Božje zapravo alternativno društvo u kojem umjesto gomilanja dolazi dijeljenje; umjesto zapovijedanja dolazi služenje. Takvo kraljevstvo je „blizu“. Zašto nije već stiglo? Kako bi se ono ostvarilo, ne treba čekati neki zahvat odozgo, nego promjena dolazi odozdo promjenom mentaliteta i ponašanja te međusobnom suradnjom svih ljudi.

To je razlog zašto Isus reče: „Obratite se.“ Evanđelist Marko ne koristi glagol koji upućuje na religiozno obraćenje i povratak Bogu. S Isusom se ne treba više vraćati Bogu jer Bog je ovdje. Treba ga prihvatiti te s njim i kao on ići prema drugima. Marko koristi glagol koji znači promjenu mentaliteta koja se očituje u promjeni ponašanja. To znači u promjeni života!

„Obratite se i vjerujte evanđelju!“ To je slika nade, slika sigurnosti da će se, ukoliko se vjeruje evanđelju, moći početi ostvarivati i alternativno društvo. Društvo je to koje je posljedica navještaja Radosne vijesti a ona je pak Božji odgovor na želju ljudi za puninom života koju svaka osoba nosi u sebi.