»Jaram je moj sladak i breme moje lako.« (Mt 11,30)