Skip to content

2. korizmena nedjelja (B) – komentar evanđelja


Ovo je Sin moj, Ljubljeni!


Mk 9, 2-10

Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima.  I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.  I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.

A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.

I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«


PIŠE: Alberto MAGGI; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Liturgija prošle nedjelje donijela nam je početak Markova evanđelja opisom Isusovih kušnji u pustinji, koji je ondje proboravio 40 dana (Mk 1, 12-15). Markova nakana nije bila prikazati jedan od događaja Isusova života, nego je tom slikom sažeta i anticipirana cijela Isusova egzistencija. Broj 40 označuje jednu generaciju. To znači da je sotona kušao Isusa cijeli njegov život. Tko je sotona? To ćemo otkriti kasnije u ovom evanđelju. Ne radi se o nekom izvanjskom čimbeniku, Božjem ili čovjekovom neprijatelju, nego se radi o napasniku koji dolazi iz grupe Isusovih učenika. A to nam pokazuje 8. poglavlje pri opisu učenika koji slijede mesiju trijumfatora, Davidovog sina, onoga koji će snagom doći do vlasti te uspostaviti Izraelsko kraljevstvo. Oni ne znaju da Isus nije Davidov sin, nego Božji Sin, On je onaj koji će ljubavlju uspostaviti Božje kraljevstvo – univerzalnom ljubavlju prema svim narodima. To će dovesti do opozicije i progona od strane najviših religioznih vlasti koje će, na kraju, Isusa i ubiti.

Zbog toga ga Šimun Petar napada, viče na njega – kao što se viče i na demone – govoreći mu da je nemoguće da mesija umre. Šimun želi da Isus osvoji vlast. Zbog toga mu se Isus obraća riječima: „Nosi se od mene, sotono!“ Prema tome, sotona je onaj koji se suprotstavlja Božjoj ljubavi prema cijelom ljudskom rodu. Stoga je današnji evanđeoski ulomak – Isusovo preobraženje – zapravo Isusov odgovor na nerazumijevanje učenikâ da je smrt kraj svega.

„Nakon šest dana.“ Šesti dan označava objavu slave Božje na Sinaju te je dan stvaranja. Dakle, stavljajući ovaj broj – brojevi u Bibliji imaju uvijek figurativno, simbolično značenje – Marko želi prikazati činjenicu da je Isus potpuno ostvarenje slave Božje. A slava Božja se ostvaruje u životu sposobnom i smrt nadvladati.

„Uze Isus sa sobom“ tri učenika koji imaju negativne nadimke. Prvi je Šimun s nadimkom Petar. Taj nadimak označuje tvrdoglavost, tvrdokornost tog učenika koji je uvijek u opoziciji s Isusom. Uze, dakle, “Petra, Jakova i Ivana”. I ova dvojica su dobili nadimak „Boanerges“ odnosno sinovi groma zbog njihova autoritarnog i nasilnog karaktera. Jakov i Ivan su učenici koji će, zbog svoje ambicije za prvim mjestima u Isusovu kraljevstvu, dovesti do opasnosti raspada zajednice učenikâ.

„I povede ih na goru visoku.“ Gora je mjesto očitovanja božanske stvarnosti. „I preobrazi se pred njima.“ Isus pokazuje da prijelaz preko smrti nije razaranje, kao što su to oni mislili, nego potpuno ostvarenje same osobe. Marko nastavlja opis preobraženja: „Nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.“ Što nam time želi reći? Ovim riječima želi reći da Isusovo preobraženje, transformacija, nije plod ljudskih napora nego je plod božanskog djelovanja kao odgovor na Isusovu zauzetost za cijeli ljudski rod. Prema tome, smrt nije razaranje, nego potenciranje same osobe. Smrt nije neki limit osobe nego njezin najviši razvoj. „I ukaza im se“ – tim učenicima – „Ilija s Mojsijem“. Zašto baš njih dvojica? Mojsije je autor Zakona, onaj koji je sklopio Savez između Boga i svog naroda. Ilija je prorok, onaj koji je, sa svom zelošću, vršio taj Zakon i svima nametnuo njegovo obdržavanje.

„Te razgovarahu s Isusom.“ Ilija i Mojsije, Zakon i Proroci, učenicima nemaju više što reći te sada razgovaraju s Isusom. Oni su likovi Starog zavjeta, razgovarali su s Bogom i sada razgovaraju s Isusom koji jest Bog.

Kakva je Petrova reakcija? Petar nastavlja s djelovanjem sotone zavodnika: „Petar prihvati“ – ili doslovno „odupro se, opirao se“ – „i reče Isusu: Učitelju“. Zašto ga tako nazva? U ovom evanđelju samo dva lika Isusa nazivaju Učiteljem a to su Juda i Petar. „Učitelj“ se odnosi na onoga koji naučava na temelju Predaje, Tradicije, onaj koji poziva na obdržavanje Zakona.

Petar nastavlja: „Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice.“ Što to znači i gdje je kušnja? U ono vrijeme iščekivao se dolazak mesije koji bi se trebao objaviti za vrijeme najvažnije svetkovine. U Izraelu bijaše svetkovina koja zbog svog značenja nije niti imala neko posebno ime: zvala se Svetkovina! Svetkovina par excellence  je svetkovina Sjenicâ u sjećanje na oslobođenje iz egipatskog ropstva i zbog toga su cijeli tjedan živjeli pod šatorima. Vjerovalo se da će novi osloboditelj doći upravo tada, za vrijeme sjećanja na staro oslobođenje. Stoga je svetkovina Sjenicâ svetkovina oslobođenja. Petar svojom reakcijom želi da se Isus očituje kao mesija i to je razlog zašto govori o Sjenicama te zašto je napasnik.

„Tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.“ Od tri nabrojana lika, najvažniji je u sredini. Za Petra to nije Isus, nego Mojsije. Isus još uvijek nije uspio učiniti razumljivom novost koju donosi, a njegovi učenici su još uvijek pod utjecajem starog mentaliteta u čijem je središtu Mojsijev Zakon i Ilijina nasilnost. Petar nastavlja u svom djelovanju Sotone, zavodnika: „Ovo je mesija kojega želim; stoga, očituj se kao on obdržavajući Mojsijev zakon i nametni ga Ilijinom nasilnom proročkom zelošću“.

 „I pojavi se oblak“ – oblak je znak božanske prisutnosti, napose znak slobode od strane Boga – „i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas“ – glas Božji – „Ovo je Sin moj, Ljubljeni!“ Ljubljeni znači prvorođeni sin koji sve nasljeđuje.

„Slušajte ga!“ Zapovijed je u imperativu! Ne trebaju slušati ni Mojsija ni Iliju nego samo Isusa. Ono što je Mojsije napisao i Ilija učinio treba interpretirati u odnosu na Isusov nauk. Ukoliko se to slaže s Isusom i njegovim naukom, neka bude prihvaćeno; sve ono što se razilazi s Isusom ili mu proturječi, ne može biti norma za život zajednice vjernika.

Kakva je reakcija učenika na sve to? „I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.“ Učenici još uvijek traže Mojsija i Iliju, još uvijek traže sigurnost u Tradiciji, u Predaji. No, ako na početku ulomka Mojsije i Ilija nisu učenicima imali što reći, sada potpuno nestaju sa scene.

„Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane.“ Zašto? Vidjeli smo kakvo je stanje čovjeka kada prelazi trenutak smrti – to nije stanje potpunog uništenja nego božanskog potencijala. No, još uvijek ne znaju da će taj božanski potencijal morati proći kroz najsramotniju smrt – smrt na križu. Prema tome, mogli bi imati krivu sliku trijumfalizma.

„Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo ‘od mrtvih ustati’.“ Isključuju Isusovu smrt. Ne mogu shvatiti niti prihvatiti da mesija ide ususret smrti. Jer, prema Predaji, mesija ne može umrijeti.

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Korizmeni hodogram – razmišljanje uz 2. kori... Evanđeoski tekst o preobaženju Gospodinovu (Mk 9, 2-10) vrlo je bremenit sadržajem i porukom, no srećom ne treba ga sada tumačiti iscrpno i cj...
2. korizmena nedjelja (B) – homilija Uvod i pokajnički čin Ima ljudi koji u novinama prvo pogledaju crnu stranicu. Međutim, ima onih kojima su toliko dodijale senzacionalis...
2. korizmena nedjelja (B) – nacrt za homilij... Uvod i pokajnički čin Abraham, praotac Izraela, praotac je naše vjere. On je Bogu povjerovao u nadi protiv svake nade. Njegov nam primj...
2. nedjelja korizme (B) Post 22,1-2.9a.10-13.15-18 Tek je dobio sina a treba ga žrtvovati Bogu?! Abraham očituje radikalno starozavjetno poimanje Božje pravedn...
Meditacija uz 2. korizmenu nedjelju (B) ABRAHAME, ABRAHAME! Tko bi mogao pomisliti da razumje čovjeka, život, svijet, odnos Boga i čovjeka! Samo glup čovjek si to može umišlja...