2. nedjelja došašća (B) – nacrt za homiliju

2. nedjelja došašća (B) – nacrt za homiliju


Uvod i pokajnički čin


U drevnim vremenima nije bilo izgrađenih putova. Zato, kada bi neki grad trebala pohoditi neka važna osoba, kao npr. kralj, ljudi bi baš za tu prigodu popravili i izravnali uobičajene karavanske putove. To je slika koju prorok Izaija uzima da ukaže narodu kako ljudi trebaju svojim čestitim životom pripraviti put Gospodinu koji dolazi (Iz 40,1-5.9-11). Slično i Ivan govori navješćujući Kristovo djelovanje. U ovom vremenu došašća i mi bismo željeli pripraviti svoje srce za dolazak Gospodnji. Zato ćemo i na početku ove mise zazvati na sve nas milosrđe Gospodnje.

  • Gospodine, ti snizuješ svaku ljudsku oholost i uklanjaš svaku uznositost zla i grijeha. Gospodine, smiluj se!
  • Kriste, ti u nama uzdižeš sve što je plemenito, ti nas uzdižeš sve do dioništva u tvojoj božanskoj naravi. Kriste, smiluj se!
  • Gospodine, ti nas danas na ovoj svetoj misi na poseban način pohađaš svojom ljubavlju. Gospodine, smiluj se!

Nacrt za homiliju


Zašto su naše ceste često loše? Zato što su loše građene. Vjerojatno. Također zato što se slabo održavaju. Svakako je to još važniji uzrok. Kako to da u nas – vele – ima dosta talenata u umjetnosti i sportu, ali ne isto toliko uspješnih umjetnika ili športaša? Kako to da neki športaši bljesnu samo jednu sezonu? Dobri treneri će spremno reći: “To je pitanje vježbanja, bolje rečeno nevježbanja.”

Svako se umijeće treba “tesati”, svaka se sposobnost treba vježbati. Jer, mi ljudi tako lako “zahrđamo”. Valja nam se uvijek iznova truditi. Uspješan čovjek ne može nikada “ležati na lovorikama”.

Tako danas govori i prorok Izaija (Iz 40,1-5.9-11) i ponavlja Ivan Krstitelj (Mk 1,1-8): “Pripravite put Gospodnji u pustinji… Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi!” Kao što su se u drevna vremena pripravljali neravni putovi za dolazak zemaljskog vladara, tako Izaija i na sličan način Ivan Krstitelj opominju narod da isprave svoje krivine i neravnine, tj. da se obrate.

Taj poziv vrijedi i za nas, osobito u vremenu došašća. Koliko god se nama činilo da su nam putovi pravi i ispravni, mi trebamo – po proročkoj riječi – svoje živote neprestano ravnati prema Božjem zakonu.


Sniziti


Potrebno je samo malo bolje pogledati u vlastitu nutrinu. Što nam valja sniziti? Zar ne da u nama ima toliko i nestrpljivosti i oholosti, i sebičnosti i ljutnje i zavisti i lijenosti i nemara u molitvi i u vlastitim dužnostima? Ne čini li nam se da je naše ponašanje isuviše “hrapavo” na žalost onih koji nas okružuju, i to onih najbližih, a da o ostalima i ne govorimo. Ili ćemo se zavaravati da je u našem srcu, u našim mislima i u našem ponašanju sve tako glatko, čisto, fino i uredno?


Uzvisiti


A što nam valja uzvisiti? Pa, naravno, ljubav, dobrohotnost, strpljivost, marljivost, vjerno vršenje dužnosti, ustrajnost u dobru, poštovanje prema Bogu i bližnjemu, sudjelovanje na nedjeljnoj misi…


Pripravljati put Gospodinu


Susret s Bogom pretpostavlja dvostruko kretanje: Bog nam šalje svoga Sina, Bog se obraća čovjeku, ali u isto vrijeme mi tražimo Boga, mi mu pripravljamo putove. I to, naravno, vrijedi i za nas “redovite” vjernike. Poput onih umjetnika i športaša o kojima smo govorili na početku, i mi neprestano svojim životom pripravljamo put Gospodinu. Tako u Knjizi otkrivenja Gospodin govori: “Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.” Gospodin nas pohodi ovoga došašća. Pripravimo mu putove. Otvorimo mu vrata. I on će doći k nama, večerati s nama i ispuniti naš život trajnom i dubokom radošću koja samo od njega dolazi.