21. nedjelja kroz godinu (A): Blago tebi!


Čitanja: Iz 22, 19-23; Ps 138, 1-3.6.8bc; Rim 11, 33-36; Mt 16, 13-20


Poznato je da je apostol Petar bio ribar, čovjek iz puka, bez nekog obrazovanja, pomalo grub, često nagao i brz na jeziku. Jednom je zgodom Isus upitao učenike što oni misle o njemu, tko je on. Petar (pravim imenom Šimun) „na prvu“ odmah nadahnuto odgovara: „Ti si Krist – Pomazanik, Sin Boga živoga.“ Pogodio je. On, Petar, koji ni po čemu nije bio ni učen čovjek (kao što je to bio Pavao), ni prorok (kao toliki veliki proroci prije njega), ali ni veliki isposnik kao Ivan Krstitelj. I tome običnom Petru Isus odgovara: „Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.“ Znao je Petar jako dobro koliki su njegovi vlastiti dometi. Već prigodom prvog susreta s Isusom rekao mu je: „Idi od mene, Gospodine, grešan sam čovjek.“ I tu je svoju grešnost itekako potvrdio kada je Isusa zatajio u trenucima njegove muke. Pa ipak, Isus takvog Petra uzima kao svoga prvog suradnika. I pokazalo se kasnije da je Šimun unatoč svojim ograničenostima stvarno bio Petar-Stijena.

Svatko je od nas nalik Petru. Poput njega i mi smo obični, mali i slabi ljudi. Pa ipak, poput Petra učinimo nešto što je nedvojbeno vrijedno i dobro. Eto, roditelji odgoje svoju djecu; eno, čovjek čestito i marljivo vrši svoju službu; evo, drugi se stvarno pokažu dobrohotnima nesebično pomažući potrebitima. Evo, konačno, znamo zahvaljivati Bogu, nastojimo vršiti Božjih zapovijedi. Ukratko, uza sve svoje slabosti i grijehe, trudimo se biti čestiti. I stvarno, toliko je dobrih, vrijednih i čestitih ljudi oko nas! Kojiput se može steći krivi dojam da  naše društvo, naš narod, ova državu ovisi o onima „gore“ koji imaju gospodarsku i političku moć. Međutim, uvijek je mali čovjek na svojim plećima nosio sve ono što je dobro i zdravo u društvu. To je ono što nije mjerljivo ljudskim mjerilima, ali u svome srcu znamo i osjećamo koliko je važno biti pravi čovjek i u svojoj obitelji i u svom okruženju i u ovom svijetu. Evo, Petar i ostali apostoli bili su obični ljudi. I Isus je u očima svojih suvremenika bio tek sanjar iz nepoznatog Nazareta. Pa ipak, oni su promijenili ondašnji svijet. Svatko od nas jest i može biti velik po svome stavu i po svojim djelima ovdje i sada. Nesklonim vremenima unatoč.