Skip to content

24. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evanđelja


Ne kažem ti do sedam puta
nego sedamdeset puta sedam


Mt 18, 21-35

Tada pristupi k njemu Petar i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.«

»Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.« »A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.«

»Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Od svih evanđelista, Matej pridaje praštanju najviše pozornosti. O tome nam piše u 18. poglavlju gdje predstavlja Isusa u susretu s bratom koji je sagriješio, skrivio, te o potrebi ponovnog uspostavljanja mira u zajednici. Ukoliko brat to ne želi učiniti, treba biti ljubljen kao carinik i grešnik, odnosno izgubljenom ljubavlju, to jest ljubavlju kojom se neprijatelj ljubi. Petar reagira na takav Isusov nauk te upita Isusa: “Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu” – radi se o članu zajednice – „ako se ogriješi o mene?“ Rabinsko zakonodavstvo naučava maksimalno tri puta. Petar pretjeruje kada je poduplao te reče: „Do sedam puta?“ Petar, dakle, želi znati točne propise, odnosno granicu praštanja. „Kaže mu Isus: Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.“ Svojim odgovorom Isus aludira na poznati izraz iz knjige Postanka. Radi se o jednom Kajinovom potomku, ratniku Lameku, koji se hvalio da je čovjeka ubio samo zbog toga jer ga je ogrebao. Lamek govoraše: „Ako će Kajin biti osvećen sedmerostruko, Lamek će sedamdeset i sedam puta.“ Ovaj izraz se povezuje s Jahvinim obećanjem da će svakom tko bude ubio Kajina osveta biti sedam puta. Aluzija na bratoubojstvo i Isusov nauk o praštanju unutar zajednice pokazuje nam – a to je Matejeva namjera – da nedostatak praštanja vodi zajednicu u smrt. Isusov odgovor „sedamdeset puta sedam“ ne označuje samo kvantitetu praštanja (neograničeno), nego i kvalitetu (bezuvjetno).

Isus nastavlja s prispodobom koja sve govori. Kraljevstvo nebesko, to jest nova stvarnost koju naviješta, slična je kralju koji uređuje račune sa slugama. Kraj je taj koji preuzima inicijativu i koji namjerava oprostiti. Izraz „sluga“ na Istoku znači bilo koji kraljev podanik. Ovdje se, pak, radi o visokom dužnosniku zbog sume novca kojom raspolaže.

„Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata“ – nevjerojatno apsurdna cifra. Jedan talent vrijedio je između 26 i 36 kg zlata. 10.000 talenata bi bilo oko 300.000 kg zlata, nemjerljiva suma novca koju je nemoguće vratiti. „Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar“ – ne radi se o zlobi i pokvarenosti nego o pravu onog vremena – „da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug“. Kralj, dakle, preuzima inicijativu, zna da ne može dug vratiti te čini uobičajeno u onom vremena – traži pravdu. Sluga ga, pak, preklinje te govori: „Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.“ Ma nemoguće! Zna da ne može sve vratit jer bi mu za tu sumu trebalo 164 tisuće godina rada. Sluga zna da ne može to vratiti i unatoč tome moli svog gospodara da ima strpljenja s njim. „Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.“ Izbrisao mu je cijeli dug.

„A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara.“ Vrlo smiješna suma. Denar bijaše dnevna nadnica a 100 denara bi značilo 3 mjeseca rada. Dakle, suma koju je moguće vratiti. Dužnosnik, koji je dugovao 300.000 kg zlata a za što bi mu trebalo 164 tisuće godina rada, što je učinio? „Uhvati ga i stane ga daviti.“ On, kojemu je gospodar vratio život, sada drugom oduzima život i traži da mu vrati dug. Taj njegov drug obraća mu se onim istim riječima kojima se dužnosnik obratio svom kralju: „Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.“ Ponavljam, ovdje je moguće vratit dug. „Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.“

Umjesto milosrđa koje mu kralj iskaza, on traži pravednost. „Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki“ – ovaj isti izraz nalazimo na koncu molitve Oče naša „oslobodi nas od opakosti“. Opak je onaj tko je nesposoban oprostiti! Tko je nesposoban oprostiti, sije smrt unutar zajednice. „Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga.“ Zapravo, zauvijek, jer nema od čega vratiti tu nevjerojatnu sumu novca. Isus nadodaje: „Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.“

Što znači „od srca“? Plod je to novog mentaliteta u kojem ne prevladava pravednost nego milosrđe. Praštanje od strane Oca prema ljudima biva svezano sve dok se praštanje među ljudima ne ostvari. Bog nam je već oprostio, no, da bi taj oprost postao djelotvoran, potrebno je da se očituje i u praštanju prema drugima.

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Između računice i strpljenja – razmišljanje ... Naš život se odvija u svijetu u kojem se živi brzo, te se sve planira i programira u vidu životnih ostvarenja i uspjeha. Svijet sa svojim ritm...
Ljubav sazrijeva praštajući – uz evanđelje 2... Mt 18, 21-35 Petar pristupi Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isu...
24. nedjelja kroz godinu (A) – homilija Uvod i pokajnički čin Prastaro je filozofsko pitanje: Gdje smo, odakle dolazimo, kamo idemo? Koji je smisao našeg života? Kao vjernici ...
24. nedjelja kroz godinu (A) – nacrt za homi... Uvod i pokajnički čin Mi smo ljudi nesavršena bića i neprestano moramo učiti i truditi se da postanemo i ostanemo ono što bismo trebali...
Meditacija uz 24. nedjelju kroz godinu (A) Sedamdeset puta sedam Ako čovjek putem upadne u rupu, možemo reći da nema sreće. Međutim, ako po drugi puta u istu rupu upadne, onda oč...