Utorak, 11 svibnja

3. nedjelja došašća (B) – komentar evanđelja

Ivan Krstitelj


Među vama stoji koga vi ne poznate


Iv 1, 6-8.19-28

Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo.

A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori: »Ja sam glas koji viče u pustinji:

Poravnite put Gospodnji! – kako reče prorok Izaija.«

A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.«

To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


„Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan.“ Ovom lijepom slikom Ivanova Proslova započinje nedjeljno evanđelje. Budući je Božji naum usmjeren na čovjeka, Gospodin izabire upravo čovjeka kako bi ga u njemu pokazao. Ne radi se o nekom čovjeku – pripadniku svećeničke kaste niti o čovjeku – pripadniku religiozne elite. Religiozna mjestâ i osobe neprobojni su za djelovanje Duha.

„Ime mu Ivan.“ Ivan, na hebrejskom Yohan,  znači Jahve, Gospodin je milosrđe.

„On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi…“ – Božja poruka je univerzalna, zahvaća cijeli ljudski rod – „da svi vjeruju po njemu“.

„Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo.“

Ivanova uloga je u ljudima probuditi želju za puninom života te ih učiniti svjesnima postojanja svjetla, unatoč tminama.

„A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi…“ – Po prvi puta se pojavljuje taj izraz u Ivanovu evanđelju – Židovi – a on se ponavlja 71 puta. Njime evanđelist ne označuje hebrejski narod nego vođe, najviše religiozne vlasti Izraela.

„Poslali“ – ovdje se Ivan igra s glagolom. Bog šalje Ivana da probudi želju za puninom života, puninom svjetla: religiozne vlasti pak, odmah šalju policiju da ugase to svjetlo.

„Iz Jeruzalema“ – sjedište religiozne institucije – „svećenike i levite“. Leviti su u Hramu vršili i službu policije. Dakle, tu su svećenici da ispitaju Ivana te leviti da ga uhapse. Ivan upotrebljava isti glagol i pri Isusovu ispitivanju nakon hapšenja što će ga odvesti u smrt.

Na vrlo okrutan način upitaše ga: „Tko si ti?“ – to su one tmine koje mrze svjetlo koje Ivan nastoji probuditi u ljudima. „On prizna; ne zanijeka, nego prizna: Ja nisam Krist.“ Toga se i boje! Znalo se da će Krist  – Mesija – doći da sruši religioznu vlast zbog korupcije. A toga se boje!

Iako su u molitvama željeli, očekivali dolazak Mesije, u stvarnosti su se toga bojali jer su znali da će njegovim dolaskom doći i njihov kraj. „Upitaše ga nato: Što dakle? Jesi li Ilija?“ Vjerovalo se da će porok Ilija prethoditi dolasku Mesije. „Odgovori: Nisam.“ Ivanovi odgovori su kratki i britki. „Jesi li Prorok?“ – onaj obećani po Mojsiju. „Odgovori: Ne. Tada mu rekoše: „Pa tko si?“ Zanimljivo, Bog šalje svoga glasnika, no svećenici i leviti – koji su ga morali prepoznati kao takvog – ne prepoznaju ga.

„Pa tko si da dadnemo odgovor onima“ – odnosno glavarima – „koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?“ Sva ova pitanja samo zbog toga što je za njih nemoguće da netko djeluje bez zakonitog mandata danog od strane nadležne religiozne vlasti. „On odgovori: ‘Ja sam glas koji viče iz pustinje’“ – ovdje navodi proroka Izaiju, ali ispušta glagol – pripraviti – te koristi glagol – poravnati.

„Poravnite put Gospodnji“ – to jest očistite ga od svih prepreka. Upravo su religiozne vlasti najveća prepreka Isusovu dolasku, njegovu djelovanju i nauku. „A neki izaslanici bijahu farizeji.“ Bolji prijevod je: „izaslanici poslani od farizeja“. Ovo je prvi put da se pojavljuju farizeji u Ivanovu evanđelju, a zadnji put će biti u trenutku Isusova hapšenja.

Te osobe – farizeji – toliko pobožni i odani te veliki obdržavatelji Zakona, zapravo su najveća prepreka božanskom djelovanju. Ne prepoznaju Božjeg poslanika niti u liku Ivana Krstitelja niti u Sinu Božjem – Isusu. Upravo će oni biti smrtni neprijatelji Božjem naumu s ljudima.

„Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: Zašto onda krstiš?“ – Ako Ivan krsti, postoji netko tko ga prepoznaje kao Božjeg poslanika. No, to nisu religiozne vlasti, nego narod, puk.

„Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?“

I evo Ivanova odgovora; zapravo njegove optužbe. „Ivan im odgovori: ‘Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate’.“ Ne poznaju ga i nikada ga neće prepoznati kao Krista. Tko svoj odnos s Bogom živi na temelju obdržavanja Zakona, nikada neće moći osjetiti prisutnost Boga stvoritelja u svom životu. Ili obdržavanje Zakona ili prihvaćanje Božje ljubavi u konkretnom životu.

„Onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući…“

„To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana…“ – Riječ je o onom prijelazu rijeke Jordana koji učini Jošua pri ulasku u Obećanu zemlju.

No, sada je ta Obećana zemlja postala zemlja ropstva i smrti iz koje narod mora izaći. To će se dogoditi po Isusu i njegovu djelovanju.