»Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.« (Rim 14,9)

3. vazmena nedjelja (C) – komentar evanđelja


Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu


Iv 21,1-19

Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako:  Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista, kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Kada se uskrsnuli Isus ukazao svojim učenicima, on ih je poslao. Rekao je: „Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. Idite i svjedočite Božju ljubav prema ljudskom rodu, potpunu i bezuvjetnu“. No, čini se da učenici to nisu shvatili ili da nisu imali nikakvu volju svjedočiti takvu ljubav što pokazuje njihov povratak svakodnevici. O tome nam piše Ivan u današnjem evanđeoskom ulomku.

„Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru.“ Ovo je treći put da im se Uskrsli očituje. Broj tri ne treba shvatiti numerički ili matematički nego on ima značenje potpunosti, punine ukazanja odnosno iskustava s uskrsnulim Isusom.

„Očitova se ovako:  Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske“ – posljednji učenik kojega je Isus pozvao – „zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika.“ Evanđelista želi dostići broj sedam koji označuje cjelovitost, cjelinu učenika.

„Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.«“ Petar još uvijek ustrajava biti im lider. On donosi odluke. „Rekoše: »Idemo i mi s tobom.«“ Ovo je jedna karakteristika evanđelja: kada se učenici nalaze u poteškoćama i momentima krize, umjesto da budu s Isusom, oni su sa Šimunom Petrom. A rezultati toga su katastrofalni, kako to zapisa evanđelista: „Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.“ Isus je rekao: „Bez mene ne možete učiniti ništa“ te „Dolazi noć kad nitko ne može raditi“. No, učenici očito ništa nisu shvatili.

I evo nam Isusove strpljive reakcije po kojoj ponavlja poziv poslanja. „Kad je već svanulo“ rađa se svjetlo, slika Isusa – „stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice“ – izraz pun slatkoće, osjetljivosti i nježnosti – „imate li što za prismok?« ili nešto za staviti na kruh.

„Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe.“

Jako je važan ovaj izraz „mnoštvo“ kojega je evanđelista već bio upotrijebio u 5. poglavlju pri ozdravljenju u jeruzalemskom hramu na bazenu Betesde, gdje bijaše prisutno mnoštvo slijepih, hromih i uzetih – isključenih, odbačenih.

Što to Ivan želi reći? Poslanje učenika treba biti usmjereno prema odbačenima, marginaliziranima, udaljenima. Upravo tu će biti bogat ulov – mnoštvo!

„Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio“ anonimni učenik prisutan u cijelom Ivanovom evanđelju – „kaže Petru: »Gospodin je!«“ On je već iskusio Gospodinovu prisutnost i odmah ga prepoznaje. „Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu“ što znači služenje kao što je i Isus učinio pri pranju nogu učenika – „jer bijaše gol“ Čudno je da si je učenik, koji bijaše gol, pripasao gornju haljinu „te se baci u more.“ Očito da evanđelista daje jedno figurativno značenje svega ovoga. Gol je jer nema prepoznatljivi znak služenja po kojem se prepoznaju Isusovi učenici. „Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.“

„Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh.“ Ova činjenica kruha i ribe podsjeća na dijeljenje kruha i ribe koja je znak euharistije.

„Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!«“ Vrlo delikatan Isus koji se predlaže kao onaj koji nudi život, kao onaj koji daje puninu života.

„I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.“ U ljubavi koja postaje dar percipira se Gospodinova prisutnost. „Isus pristupi, uzme kruh“ isti znakovi koje evanđelisti koriste na posljednjoj večeri – „i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.“ Euharistija je hrana koja vraća i komunicira snagu, sam život. A sada – napokon – evanđelista rješava problem Šimuna Petra. U ovom  evanđelju, kada je Isus susreo Petra, nije ga pozvao da ga slijedi. Ovdje dolazi do posljednjeg dramatičnog susreta između Isusa i njega.

„Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune (sine) Ivanov“ – sin znači učenik Ivanov jer još uvijek slijedi Ivanovu ideju – „ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!«“ Zanimljivo, Isus ga je pitao da li ga ljubi. Petar, naime, zna da ne može odgovoriti da ga ljubi nego odgovara da ga voli. Isus, pak, prihvaća odgovor. „Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!«“ odnosno najslabije u zajednici. Atmosfera raste: „Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!«“ Dva puta Isus ga pita da li ga ljubi i oba puta odgovora da ga voli.

„Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put“ – broj tri podsjeća jadnog Petra na njegovu izdaju potvrđenu pjevom pijetla. Isus ga je dva puta pitao da li ga ljubi a Petar je odgovorio da ga voli. Sada, pak, Isus ga pita: „Šimune Ivanov, voliš li me?“ Petar je napokon krahirao: “Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.«“ Kada je Isus rekao da će ga svi izdati, Petar je odgovorio da je spreman i život dati za njega. A izdao ga je! Petar je mislio da više zna od Isusa. Sada, napokon, priznaje: „Ti znaš sve!“

„Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista, kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.“ Evanđelista komentira: „A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga.“ Petar je pošao za njim misleći da slijedi pobjedničkog lidera, trijumfalnog mesiju. Isus mu pokazuje da slijediti ga znači proći kroz agoniju, prezir, križ. Napokon je ovaj učenik shvatio i prihvaća Isusov poziv. „Rekavši to doda: Idi za mnom!“ Tek na koncu ovog evanđelja Isus poziva Petra da ga slijedi. Zašto? Tek kada je Petar shvatio da slijediti Isusa ne znači put časti, vlasti, moći, uspjeha nego put poniženja, patnje, odbacivanja – tek mu tada Isus upućuje poziv: „Hajde za mnom! Slijedi me!“